Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Muutokset, paikan vaihto tai irtisanominen

Jos lapsesi ei enään tarvitse esikoulupaikkaa, esimerkiksi muuton vuoksi, on paikka sanottava irti. Irtisanomisaika on 30 päivää ja sen aikana maksu maksetaan tavalliseeen tapaan, vaikka paikkaa ei käytettäisikään.

Aikataulun muutokset

Lapsen aikataulujen rekisteröintiin ja muutoksiin käytetään Tempus- järjestelmää. Aikojen muutokset on ilmoitettava viipymättä. On tärkeää, että rekisteröit aikojen muutokset, jotta voimme suunnitella toimintamme.

Jos aikojen muutokset vaikuttavat esikoulun aukioloaikoihin, on niistä ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

Tempus esikoulu ja vapaa-ajankoti Linkki toiselle sivustolle.

Hoidon tarpeen ja tietojen muutokset

Lapsen hoidontarve rekisteröidään ja muutetaan esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisessä palvelussa. Hoidontarve on työ- tai opiskeluaikasi sekä siihen liittyvä matkustusaika tai 15 tuntia, jos olet työtön tai vanhempainvapaalla.

Hoidontarve jaetaan seuraaviin jaksoihin:

  • 0-15 tuntia
  • 15,01-30 tuntia
  • 30,01 tuntia tai enemmän.

Jos hoidontarve muuttuu niin, että tuntimääräjaksoon tulee nousua tai laskua, on siitä ilmoitettava. Samoin jos siirryt vanhempainvapaalta työhön tai opintojen pariin, on sijoitusperusteen muutos ilmoitettava. Nämä muutokset teet esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisessä palvelussa.

Sähköisessä palvelussa voit myös:

  • Rekisteröidä tulosi
  • Muuttaa yhteystietosi
  • Irtisanoa paikan esikoulussa tai vapaa-ajankodissa

Esikoulun vaihto

Jos lapsesi vaihtaa esikoulua yksityisen toimijan ja kunnallisen esikoulun välillä, on nykyinen paikka sanottava irti vähintään kuukautta ennen. Kullakin toimijalla on oikeus periä kuukauden irtisanomisajan maksu, jos paikkaa ei ole sanottu irti ajoissa.

Jos lapsesi muutta esikoulua kunnan omien esikoulujen välillä, paikkaa ei tarvitse sanoa irti, vaan se loppuu automaattisesti sinä päivänä, jolloin lapsi aloittaa uudessa esikoulussaan.

Automaattinen irtisanominen

Jos lapsesi aloittaa esikoululuokan syyslukukauden alussa, lapsen erikoulupaikka irtisanoutuu automaattisesti sen vuoden heinäkuun 31.päivä.

Paikan irtisanominen

Paikka on sanottava irti, jos et enään halua lapsellesi esikoulupaikkaa. Irtisanomisaika on kuukausi ja se lasketaan siitä päivästä lähtien, jolloin irtisanominen on saapunut esikouluhallintoon.

Irtisanomisajalta peritään maksu, vaikka lapsesi ei olisikaan esikoulussa.

Saat kirjallisen vahvistuksen irtisanomisesta sähköpostilla tai kirjeellä.

Irtisanominen tehdään esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun kautta.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Muutokset, paikan vaihto tai irtisanominen

Facebook LinkedIn E-post