Meny

Meny

Fritidshem och förskoleklass

Fritidshemsverksamheten på Sandaredskolan utarbetas grundläggande efter våra styrdokument LGR11 och Allmänna råd för fritidshem (2014). Syftet med allt vårt arbete är att skapa en, för eleverna, lustfylld, varierad och meningsfull fritid. Vi utgår från alla barns delaktighet i att utforma sin och sina kamraters fritid. Genom fritidsråd, utvärderingar och diskussioner låter vi barnen vara delaktiga i sitt skapande av sin fritid.

Eleverna utmanas genom olika kurser som estetisk, socialt, IKT, Rörelse, Bad, Natur/Miljö och fysik. Barnen upplyses även genom Grej of the Day som de dels själva kan få möjligheten till att genomföra. För att skapa en trygg och utvecklande miljö har vi stort fokus på den sociala kompetensen. Detta utgör basen i vår verksamhet och berörs i form av kurser, Vara Vänner tema och samtal i fritidsråden.

Vi är ett samhällsaktuellt fritidshem där arrangemang i närmiljön, Sverige eller världen uppmärksammas i verksamheten. Är det OS, Melodifestivalen, EM, Filmfestivalen i Cannes etc. försöker vi återskapa och aktualisera dessa moment i verksamheten.

2016/17 har vi två fritidshem där Viken är för F-1 och Rydet årskurs 2-4. Fritidshemmen är detta år mer åldershomogena och anpassas utefter ålder för att alla barn skall känna sig sedda och känna meningsfullhet.


Förskoleklass

I år har vi tre förskoleklasser, FSK Grön, FSK Blå och FSK Röd.

Pedagogerna arbetar utifrån Lgr 11 och matematik-, naturvetenskap- och språkplattform.För att skapa en trygg och utvecklande miljö har vi stort fokus på social kompetens. Detta utgör basen i vår verksamhet. Vi använder delvis TAKK ( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i grupperna, som en väg till god inkludering och ett ökat stöd för allas språkutveckling.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 06.20
Senast ändrad: 2016-12-21 12.52

Dela sidan: Fritidshem och förskoleklass

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt