Meny

Meny

Om skolan

Bodaskolan är en skola för elever från förskoleklass till årskurs 9 med cirka 550 elever. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Särskilda undervisningsgrupper

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper. För elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan. Och där hemskolans insatser inte räcker till.

  • Kommunikationsklass - För elever med generell språkstörning.
  • A-resursen - För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd (autism och asberger).

Förskoleklass

Ditt barn får gå i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. De flesta föräldrar låter sina sexåringarna går i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri, barnet är i förskoleklass cirka 15 timmar i veckan under läsåret. Förskoleklass ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och förbereda henne/honom för grundskolan.

Lärandet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt ge möjlighet till att utveckla kontakter med personal och jämnåriga. Förskoleklassen är en kombination av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som viktiga delar av lärandet. Barnets lust och nyfikenhet tas tillvara och utvecklas.

Eleverna får lunch.

Bodaskolans förskoleklass har cirka 30 barn.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 11.05
Senast ändrad: 2017-04-20 16.04

Dela sidan: Om skolan

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt