Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Helena Calestam

033-35 88 47

Skolsköterska

Susanne Johansson

033-24 51 31 (onsdag)

Skolkurator

Amanda Holmén

033-35 87 73

Skolpsykolog

Carl Cederqvist

-

Skolläkare

Agne Lindh


 

På skolan finns ett elevhälsoteam. Man tar då upp aktuella elevärenden och övergripande strategiska/policyfrågor. Elevhälsan upprättar också handlingsplaner och samarbetar med andra myndigheter, socialtjänst, BUP, habiliteringen mm.

Elevhälsans roll ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-01 14.17
Senast ändrad: 2016-12-07 13.27

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt