Meny

Meny

Elevhälsa

Skolhälsovårdens uppgift är att följa barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling.

Skolsköterska

Skolsköterskan finns i skolan och möter bland annat eleverna i samband med samtal angående olika frågor, hälsobesök, vaccinationer samt undervisning enskilt och i grupp.

Under skoltiden följs eleverna upp enligt skolhälsovårdens basprogram som delas ut till föräldrarna när barnet går i förskoleklass. Vill du ha mer information om skolhälsovården så kan du läsa om skolhälsovårdens basprogram på länkarna. I förskoleklassen sker även ett hälsobesök till vilket föräldrar/vårdnadshavare inbjuds tillsammans med eleven.

Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolsköterskan angående sitt barns hälsotillstånd och skolsituation.

Elisabeth Freij är skolsköterska och finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00
Telefon: 033 - 35 34 38
Mobil: 0768-88 80 82

Skolläkare

Skolläkare finns på skolan cirka en till två gånger per termin och tid beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorns uppgift är att jobba enskilt med elever i form av samtal som kan vara av motiverande, stödjande art samt jobba med enskilda elever gällande konflikthantering eller i form av krisbearbetning. Vidare så jobbar skolkuratorn med olika grupper och i klasser med samarbetsövningar, värderingsövningar och olika former av konfliktlösande samtal. Dessa samtal kan utgå från bland annat mobbning, rasism, kränkande behandling och grupp/klass-stärkande diskussioner.

Vidare så jobbar även skolkuratorn med elevernas föräldrar i form av stödsamtal samt med skolans personal i form av handledning och konsultation. Kontakt med skolkuratorn kan tas antingen genom klasslärare, via telefon och även via mail. Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolkuratorn angåede sitt barn och dess skolsituation.

Juel Gabriel är skolkurator och finns på skolan:
Måndag 08.00-17.00
Onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-17.00

Telefon: 033-35 53 80
Mobil: 0768-88 53 80

Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete bedrivs på individ-, grupp,- och organisationsnivå och vänder sig såväl till elever, personal och vårdnadshavare. Detta omfattar hälsofrämjande, förebyggande, utredande och åtgärdande insatser.

Skolpsykologens uppgifter kan bestå av att handleda personal, ge ett psykologiskt perspektiv i skolans elevhälsoteam och andra arbetsgrupper, fortbildning till psykologiskt perspektiv på utvecklings- och förändringsarbete i organisationen, kartläggning och utredning av elevers inlärningssvårigheter och psykiska hälsa, samarbeta med andra instanser runt en elev, samt remittering till specialistnivå.

Skolspsykolog på skolan är Anna Larsson.
Telefon: 033-35 59 16
Mobil: 0768-88 59 16

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar förebyggande och hälsofrämjande på skolan med bland annat elevhälsan, resursfördelning och kompetensutveckling för personal. Specialpedagog handleder även pedagoger och elevassistenter, gör kartläggningar och tar fram anpassat material för elever. Specialpedagogen har kontakt med exempelvis BUP, barnlogopeden, habiliteringen och syncentralen. Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontajt med specialpedagogen angåender sitt barn och dess skolsituation.

Britt-Marie Andersson är specialpedagog på skolan.
Britt-Marie finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00
Telefon: 033 - 35 52 08

Speciallärare

Ingela Ulvestig är speciallärare på skolan och finns med i elevhälsoteamet som samordnare för Pärlan, vårt resursteam.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-09 10.25
Senast ändrad: 2017-03-27 22.02

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt