Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsans generellt riktade arbete ingår att

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade uppdrag ingår att

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.

Skolhälsovård

Skolhälsovård erbjuds alla elever på Kristinebergskolan. Fokus för skolhälsovården är barn och ungdomars hälsa. Skolhälsovården erbjuder kontroller och vaccinationer utifrån ett nationellt basprogram.

Hälsosamtal är en viktig del i skolsköterskans arbete, detta samtal syftar till att se och höra eleven berätta om sin situation i skolan och på fritiden. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Skolsköterskan kan också vara behjälplig vid enklare skador och övriga bedömningar.
Det hälsoförebyggande arbetet kan ske på olika sätt ex genom klassrumsbesök, temadagar kring hälsa, friluftsdagar mm

Skolsköterskan med sin medicinska kompetens ingår i skolans elevhälsoteam. Övriga i elevhälso teamet är skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor.

Föräldrar är välkomna att höra av sig om frågor som rör elevernas hälsa.


Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Lena Lindvert

-

Skolkurator

Anna Pettersson

-

Skolpsykolog

Anna Bendroth

-

Specialpedagog

Lennart Munter

-

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-07 15.45
Senast ändrad: 2016-12-07 16.15

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt