Meny

Meny

Om skolan

Rångedalaskolans profil är läsning.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Att kunna läsa är basen för allt lärande.
Att äga ett bra språk och ett stort ordförråd är viktigt.
Genom att läsa får eleverna nya ord, tankar och språkkänsla.

Därför är Rångedalaskolans profil läsning.

Det här gör vi:

  • Vi läser 20-40 minuter per dag.
  • Vi beställer boklådor som komplement till skolbiblioteket.
  • Författarbesök.
  • Dalsjöfors bibliotikarier bokpratar i klasserna.
  • Läsdagar.
  • Parläsning.
  • Högläsning.
  • Stor vikt vid läsförståelse.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 12.58
Senast ändrad: 2016-12-21 12.40

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt