Meny

Meny

Informationssökning

Det första steget i informationssökningen är att du gör klart för dig själv vad du vill veta. Vilket syfte har du med din forskning och undersökning ?
Ett arbete kan ha följande mål:

 • Att informera och diskutera en åsikt, händelse med mera.
 • Att lösa ett problem.
 • Att analysera och hitta olika förslag.
 • Att jämföra för- och nackdelar mot varandra.
 • Att visa samband mellan orsak och verkan.

Gör syftet klart

Vad vill jag veta? Vad vet jag redan? Varför vill jag veta? Skriv ner alla dina frågor.

Avgränsa

Svarar du noga på dessa frågor, behöver du inte lägga onödigt tid på att gå igenom material som ligger utanför ditt arbetsämne. Ska ditt arbete redovisas också, måste du även tänka efter:
Vilket syfte har du med redovisningen?
Vad vill du att andra (klasskamrater, lärare) ska få veta, göra eller känna?

Planera

När du har gjort klart syftet och skrivit ner dina frågor, måste du tidsplanera. Ta reda på:
Datum för redovisningen
Antal lektionstimmar
Övriga timmar som du behöver
Vem gör vad? (i grupparbete)

Sökning och lokalisering

Nästa steg är att söka och lokalisera informationskällor som ska användas.

Tänk efter

Vilka källor och sökverktyg behöver du använda för att få svar på dina frågor?
Behöver du information från utanför skolan också? Det kan du få genom att t.ex. intervjua någon, beställa film eller använda resurser från andra bibliotek.

Vägar till informationen/sökguiden

 • Närmast till hands finns dina läroböcker och övrigt material i klassrummet.
 • På bibliotek finns uppslagsböcker, facklitteratur, skönlitteratur, tidningar, tidskrifter, datorer.
 • Börja alltid med att leta i uppslagsverk. I uppslagsverk får du den rätta överblicken över ämnet och hitta nyckelord som du kan leta vidare på.

Använd uppslagsböcker

Slå upp ämnet i uppslagsböcker, t ex Nationalencyklopedin. Detta är en bra start för dig när du vill sätta dig in i ämnet. Ju mer du vet desto lättare är det att söka rätt.

I Särlaskolans bibliotek finns dessa uppslagsverk:

 • Nationalencyklopedin
 • Svensk uppslagsbok
 • Media
 • Kunskapens värld
 • Childrens Britannica

Via Internet har du tillgång till:
Alex (författare och litteratur)
NE.se

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-30 10.22
Senast ändrad: 2016-11-30 14.11

Dela sidan: Informationssökning

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt