Meny

Meny

Om skolan

Dalsjöskolan är belägen i centrum av tätorten Dalsjöfors, mycket nära ett naturskönt område och sportanläggningarna i samhället. Vid skolan finns årskurserna 4-9, som detta läsår tar emot 538 elever.

Skolans profil

Vi satsar på entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Genom en varierande undervisning och ett entreprenöriellt förhållningssätt vill vi stimulera och hjälpa varje elev att bilda sin egen framtid och "bit för bit" växa med sina uppgifter. I vår verksamhet uppmärksammar vi de intellektuella såväl som de praktiska och estetiska aspekterna i undervisningen. Även hälso- och livsstilsfrågor får en särskild fokus i vår undervisning. Vi bidrar till att rusta eleverna för framtidens utmaningar. Nar eleverna lämnar oss vill vi också att de har med sig en framtidstro och vilja att lära mer.

De fem benen i vår pedagogik

Skolans vision "Lust att lära, möjlighet att lyckas" arbetar vi mot genom att vi ger våra elever förutsättningar och stöd att:

  • Skaffa sig gedigna kunskaper för ett framgångsrikt yrkesliv präglat av livslångt lärande.
  • Utvecklas som demokratiska, solidariska och engagerade samhällsmedborgare.
  • Visa empati gentemot sina medmänniskor.
  • Växa utifrån sina egna styrkor och förutsättningar.
  • Ta ansvar för sitt eget lärande och för sitt eget liv i gemenskap med andra.

Skolans utvecklingsarbete

Dalsjöskolan deltar i Borås Stads lässatsning och matematiksatsning. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra elevernas arbetsmiljö och det sociala klimatet på skolan. Dalsjöskolan är en sk AST2-enhetPDF, där elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd kan få rätt stöd.

Bibliotek och skolfritids

Skolans bibliotek är bemannat och öppet hela skoldagen. Här kan eleverna låna, söka och reservera böcker och annan media. På skolfritids arbetar fritidsledare. Här kan eleverna i åk 7-9 umgås på raster och håltimmar. Det finns biljardbord, pingisbord och andra spel och i kafeterian kan man köpa smörgåsar och glass.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-02 10.56
Senast ändrad: 2017-06-16 15.59

Dela sidan: Om skolan

g q n C

p

Kontakt