Meny

Meny

Fritidshem

Fritids är en pedagogisk verksamhet för barn upp till 12 år. Fritids kompletterar skolan tidsmässigt genom att ta emot barn före och efter skolan och under lov, men också innehållsmässigt genom att ge barnen andra erfarenheter och kunskaper är skolan ger. Tillsammans kan skola och fritids bidra till barnens allsidiga utveckling. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och ge stöd i barnens utveckling.

För att gå på fritids ska barnet vara inskrivet där.

För att skriva in sig kontaktar du Ann Källholm, telefon: 033-35 89 00

Sjömarkenskolans fritidshem

Vårt fritidshem är organiserat i tre avdelningar. Lyckebo och Nya Zeeland för barn i förskoleklass och år 1 samt Bua för barn i år 2 och senare. Lyckebo och Nya Zeeland ligger i skolans huvudbyggnad, medan du finner Bua till höger i vår bortre paviljong.

Öppettider

Måndag - fredag 06.15-17.30.

Måltider

Frukost serveras från 07.20 - 07.45 (på lov 08.00).

Lunch serveras 11.00 (endast på loven).

Mellanmål serveras alla dagar cirka 13.45.

Studiedagar

Fritids har studiedagar 19/8, 31/10 under höstterminen 2016, samt 10/3 och 19/6 under vårterminen 2017. För de barn som behöver omsorg dessa dagar finns jourfritids. Information skickas ut inför dessa dagar.

Vi som arbetar på fritids

Lyckebo (F) 033-355972

Wagner de Cesar Vargas, Sandra Persson, Marita Rudensten, Anita Teskacs

Efter 13.00:

Cecilia Karlsson, Sofie Hellgren, Malin Mäläskä, Elin Svensson

Nya Zeeland (F-1) 033-358544

Herman Wahlgren, Hanna Österlund, Anton Åhman, Agnes Svensson

Efter 13.00

Helen Karlsson, Susanne Pettersson

Bua (år 2-4) 033-358199

Thomas Svensson, Anna Norlund, Lisa Fredén, Peter Bark, Matilda Bogren

Morgonfritids

Cecilia Karlsson, Malin Mäläskä, Sofie Hellgren, Helen Karlsson, Anna-Karin Larsson, Elin Karlsson, Elin Svensson, Jonna Nilsson

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.33
Senast ändrad: 2017-04-20 16.09

Dela sidan: Fritidshem

g q n C

p

Kontakt