Meny

Meny

Om skolan

Sjömarkenskolan är en F-6-skola med omkring 400 elever ungefär 50 anställda. Eleverna är fördelade på 18 klasser samt ett fritidshem med tre avdelningar: Lyckebo och Nya Zeeland för elever i F-1, samt 2-4an för år 2 och äldre.

Barnens bästa i fokus

På Sjömarkenskolan arbetar elever, föräldrar och personal tillsammans för att få en så bra verksamhet som möjligt. Personalen är engagerad och välutbildad och har alltid barnets bästa i fokus. Det pågår ett ständigt arbete för att utveckla undervisningen. Just nu fokuserar vi särskilt på matematik, läsning, bedömning för lärande och IKT. Nytt för i år är vår trygghetsgrupp som har fokus på att Sjömarkenskolan ska vara trygg för alla barn. För att skapa trygga raster kommer personal från fritids också att anordna rastaktiviteter för barnen.

Föräldrasamverkan viktigt

Föräldrasamverkan är viktigt för oss. Vi har ett skolråd som träffas några gånger per termin. Där har föräldrarepresentanterna möjlighet att ställa frågor till oss, eller få information från ledning och de arbetslag som är representerade.

Grön Flagg

Under ett års tid har vi arbetat aktivit med att få en Grön Flagg-certifiering. Arbetet fortsätter under läsåret 16/17. Grön Flagg är ett verktyg som hjälper verksamheter att få igång ett aktivt och långsiktigt arbete inom hållbar utveckling. Våra tre utvecklingsområden är att utveckla skolgården så att den stimulerar till aktivitet, att öka eleverna medvetande om en sund livsstil samt minska skolans resursanvändning, så som kopieringspapper och matsvinn. En elev från varje klass är med i skolans Grön Flaggråd som träffas var sjätte vecka.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.33
Senast ändrad: 2016-12-20 14.58

Dela sidan: Om skolan

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt