Referensnummer: 28:2024:11 | Sista ansökningsdag: 2024-03-06 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Fysioterapeutstudent sökes till semestervikariat

Referensnummer: 28:2024:12 | Sista ansökningsdag: 2024-03-06 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Arbetsterapeutstudent sökes till semestervikariat

Referensnummer: 28:2024:10 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Sjuksköterskestudenter sökes till semestervikariat i HSV

Referensnummer: 28:2024:9 | Sista ansökningsdag: 2024-03-10 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Undersköterska till hemtjänst Trandared

Referensnummer: 21:2024:4 | Sista ansökningsdag: 2024-02-25 | Förvaltning: Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Sommarvikarier till sommarverksamheten, badresor och simhallar i Borås

Referensnummer: 28:2024:8 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Undersköterska med körkort till hemtjänst Sandhult

Referensnummer: 28:2024:6 | Sista ansökningsdag: 2024-02-25 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Enhetschef

Referensnummer: 28:2024:4 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Undersköterska med körkort till hemtjänst Druvefors

Referensnummer: 283910:2020:2 | Sista ansökningsdag: 2099-12-31 | Förvaltning: Bemanningsservice Sjuksköterskor

Vikarie för sjuksköterskor

Referensnummer: 240320:2023:002 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för lokalvård

Referensnummer: 240320:2023:003 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för grundskola och gymnasieskola

Referensnummer: 240320:2023:007 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för fritidsgårdar och mötesplatser

Referensnummer: 240320:2023:006 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för förskola

Referensnummer: 240320:2023:010 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för bibliotek

Referensnummer: 240320:2023:011 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för anpassad grundskola

Referensnummer: 240320:2023:012 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för simhallar

Referensnummer: 240320:2023:013 | Sista ansökningsdag: 2024-03-31 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie för kök och restaurang

Referensnummer: 24:2023:008 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Vikarie inom lokalvården

Referensnummer: 28:2023:008 | Sista ansökningsdag: 2024-05-31 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Vårdbiträde/Undersköterska

Referensnummer: 300302:2023:006 | Sista ansökningsdag: 2024-08-11 | Förvaltning: Bemanning funktionshinder

Semestervikarier funktionshindersverksamheten

Referensnummer: 28:2024:002 | Sista ansökningsdag: 2024-02-25 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Legitimerad fysioterapeut

Referensnummer: 26:2024:003 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Boendekonsulent till Vräkningsförebyggande enheten

Referensnummer: 24:2024:014 | Sista ansökningsdag: 2024-02-22 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Socialpedagog i särskild undervisningsgrupp på Daltorpskolan F-6

Referensnummer: 26:2024:002 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Familjerådgivare

Referensnummer: 28:2024:003 | Sista ansökningsdag: 2024-02-25 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Sjuksköterska till korttidsenheten

Referensnummer: 30:2024:007 | Sista ansökningsdag: 2024-02-25 | Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen

Stödassistenter till LSS gruppbostäder Hansinggatan 13 och 15

Referensnummer: 24:2024:016 | Sista ansökningsdag: 2024-02-23 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Studie- och yrkesvägledare och Prao-samordnare

Referensnummer: 24:2024:017 | Sista ansökningsdag: 2024-02-23 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Ekonom

Referensnummer: 30:2024:008 | Sista ansökningsdag: 2024-02-21 | Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen

Stödassistent till Johannelundsgatan

Referensnummer: 30:2024:009 | Sista ansökningsdag: 2024-03-07 | Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen

Avlösare/Ledsagare

Referensnummer: 25:2024:005 | Sista ansökningsdag: 2024-02-21 | Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Lokalvårdare

Referensnummer: 14:2024:001 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Servicekontoret

Anläggningsarbetare, asfalt

Referensnummer: 27:2024:004 | Sista ansökningsdag: 2024-02-26 | Förvaltning: Arbetslivsförvaltningen

1:e socialsekreterare

Referensnummer: 031:2024:003 | Sista ansökningsdag: 2024-03-03 | Förvaltning: Stadsledningskansliet

Verksamhetsutvecklare Digitalisering (vikariat)

Referensnummer: 11:2024:001 | Sista ansökningsdag: 2024-03-09 | Förvaltning: Lokalförsörjningsförvaltningen

Ekonom

Referensnummer: 26:2024:004 | Sista ansökningsdag: 2024-03-10 | Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Socialsekreterare till Barn- och familjecentrum

Referensnummer: 031:2024:005 | Sista ansökningsdag: 2024-03-03 | Förvaltning: Stadsledningskansliet

Handläggare Överförmyndaren (Vikariat)

Referensnummer: 27:2024:005 | Sista ansökningsdag: 2024-03-03 | Förvaltning: Arbetslivsförvaltningen

Teamledare Trygghetsinsatser

Referensnummer: 25:2024:006 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Informationssäkerhetsamordnare

Referensnummer: 30:2024:010 | Sista ansökningsdag: 2024-03-03 | Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen

Stödassistenter till autismenhet

Referensnummer: 25:2024:007 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

IT-ansvarig

Referensnummer: 240320:2024:002 | Sista ansökningsdag: 2024-03-18 | Förvaltning: Bemanning pedagogik

Vikarie inom grundskola

Referensnummer: 24:2024:020 | Sista ansökningsdag: 2024-03-05 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Utvecklingslärare inom fritidshem på Bodaskolan F-6

Referensnummer: 24:2024:022 | Sista ansökningsdag: 2024-02-27 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Timanställd bemanningsplanerare på Bemanningsenheten Pedagogik

Referensnummer: 24:2024:023 | Sista ansökningsdag: 2024-03-06 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Lärare i fritidshem och flexgrupp på Bodaskolan F-6

Referensnummer: 30:2024:011 | Sista ansökningsdag: 2024-03-03 | Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen

Psykiatrihandläggare, vikariat

Referensnummer: 24:2024:018 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Grundskoleförvaltningen

Biträdande rektor på Viskaforsskolan

Referensnummer: 26:2024:005 | Sista ansökningsdag: 2024-03-03 | Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Samordnare till Barnahus Älvsborg

Referensnummer: 26:2024:006 | Sista ansökningsdag: 2024-02-29 | Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Metodhandledare med inriktning Signs of Safety

Referensnummer: 30:2024:012 | Sista ansökningsdag: 2024-03-15 | Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen

Avlösare

Referensnummer: 25:2024:008 | Sista ansökningsdag: 2024-03-08 | Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Yrkeslärare till Industritekniska programmet - Grafisk teknik och design

Referensnummer: 30:2024:013 | Sista ansökningsdag: 2024-03-10 | Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen

Stödassistenter till autismboende Rydsvägen

Referensnummer: 031:2024:006 | Sista ansökningsdag: 2024-03-10 | Förvaltning: Stadsledningskansliet

Informationssäkerhetsspecialist

Referensnummer: 14:2024:002 | Sista ansökningsdag: 2024-03-04 | Förvaltning: Servicekontoret

Förrådsarbetare

Referensnummer: 26:2024:007 | Sista ansökningsdag: 2024-03-10 | Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Verksamhetsutvecklare till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Referensnummer: 22:2024:001 | Sista ansökningsdag: 2024-03-19 | Förvaltning: Kulturförvaltningen

Vikarierande teaterlärare, Borås Kulturskola

Referensnummer: 28:2024:009 | Sista ansökningsdag: 2024-05-31 | Förvaltning: Vård- och äldreförvaltningen

Sommarjobb som lokalvårdare på vård- och omsorgsboende

Söker du ett utvecklande, varierande och meningsfullt sommarjobb?

Är du student på Fysioterapeutprogrammet och har slutfört minst termin 3 i dina studier?

Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom den kommunala hemsjukvården?

Då ska du söka semestervikariat hos oss i Vård- och äldreförvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation!

Din nästa arbetsplats

Inom HSV arbetar ca 300 fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistenter och sjuksköterskor fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang. Titta gärna in på vårt Instagramkonto för att ta del av vår vardag.

Vi är vana vid att ta emot studenter och semestervikarier och har fått till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Semestervikariat på hel- eller deltid under sommaren 2024

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på en korttidsenhet.

Du arbetar dagtid måndag till fredag (40-timmarsvecka).

Du kommer att arbeta på samma sätt som våra rehabiliteringsassistenter och arbetet sker i första hand i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad.

I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantering av hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker dig som går Fysioterapeutprogrammet och under våren slutför termin 3, 4 eller 5.

Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på det svenska språket.

B-körkort behövs för uppdraget.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033-35 52 42

Jennie Tyllander, enhetschef
Telefon: 033-35 76 68

Under semesterperioden 2024 har du som läser till fysioterapeut ett lönetillägg på 2 000 kr per månad om du arbetar heltid och har slutfört termin 3 eller 4. Du som har slutfört termin 5 har ett lönetillägg på 3 000 kr per månad.

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare. Du har tillgång till gratis kaffe och te på din arbetsplats och du har rätt till friskvårdsbidrag som baseras på hur länge och mycket du jobbar. Du har också fri entré till friluftsgårdar, simhallar och äventyrsbad i Borås.

Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-06.

Söker du ett utvecklande, varierande och meningsfullt sommarjobb?

Är du student på Arbetsterapeutprogrammet och har slutfört minst termin 3 i dina studier?

Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom den kommunala hemsjukvården?

Då ska du söka semestervikariat hos oss i Vård- och äldreförvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation!

Din nästa arbetsplats

Inom HSV arbetar ca 300 arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och sjuksköterskor fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang. Titta gärna in på vårt Instagramkonto för att ta del av vår vardag.

Vi är vana vid att ta emot studenter och semestervikarier och har fått till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Semestervikariat på hel- eller deltid under sommaren 2024

Dina arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som ordinärt boende, vård- och omsorgsboende alternativt på en korttidsenhet. Du arbetar dagtid måndag till fredag (40-timmarsvecka).

Du kommer att arbeta på samma sätt som våra rehabiliteringsassistent gör. Arbetet kommer i första hand att ske i nära samarbete med erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Borås Stad. I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid behandling, träning samt andra uppgifter i verksamheten. Det kan även innebära att utföra vissa delegerade insatser, hantering av hjälpmedel, tidsbokningar etc.

Du som söker

Vi söker dig som går Arbetsterapeutprogrammet och under våren slutför termin 3, 4 eller 5.

Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, är ansvarsvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du behöver vara en ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på det svenska språket.

B-körkort behövs för uppdraget.

Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, enhetschef
Telefon: 033- 35 52 42

Jennie Tyllander, enhetschef
Telefon: 033- 35 76 68

Under semesterperioden 2024 har du som läser till arbetsterapeut ett lönetillägg på 2 000 kr per månad om du arbetar heltid och har slutfört termin 3 eller 4. Du som har slutfört termin 5 har ett lönetillägg på 3 000 kr per månad.

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare. Du har tillgång till gratis kaffe och te på din arbetsplats och du har rätt till friskvårdsbidrag som baseras på hur länge och mycket du jobbar. Du har också fri entré till friluftsgårdar, simhallar och äventyrsbad i Borås.

Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-06.

Studerar du till sjuksköterska idag och har slutfört termin 3 i dina studier?

Vill du ha ett roligt, utvecklande och meningsfullt sommarjobb?

Kom till oss och bli en del av Vård- och äldreförvaltningens Hälso- och sjukvårdsorganisation! Vi är ca 300 sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter fördelade i hälso- och sjukvårdsteam. Titta gärna in på vårt Instagramkonto för att ta del av vår vardag.

I feedback från tidigare semestervikarier och studenter har vi fått till oss att vi erbjuder en tillitsfull och trivsam arbetsplatskultur med gott kollegialt stöd och goda möjligheter att utvecklas i uppdraget. Detta är något vi är stolta över och måna om att bevara och utveckla för att du som blivande sjuksköterska ska trivas hos oss och för att våra patienter ska få den allra bästa vården.

Din nästa arbetsplats

Som semestervikarie hos oss ger du tillsammans med professionella kollegor god omvårdnad och hälso- och sjukvård till våra patienter. Du arbetar dagtid måndag till fredag (40-timmarsvecka) och ditt huvudsakliga uppdrag är att assistera våra sjuksköterskor samt utföra delegerade arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter du får beror på dina tidigare erfarenheter samt hur långt du har kommit i din sjuksköterskeutbildning. Arbetsuppgifterna kan exempelvis bestå av bedömningar, såromläggningar, katetersättning, provtagning mm.

Hos oss får du möjlighet att arbeta inom ett flertal områden inom hemsjukvården, så som i den enskildes eget hem (ordinärt boende), på ett vård- och omsorgsboende, och/eller på en korttidsenhet. Du kommer att ha ett tätt samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal.

Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat (heltid eller deltid) sommaren 2024

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vi söker dig som är sjuksköterskestudent och som har slutfört termin 3 i dina studier.

Uppdraget ställer krav på att du är en engagerad, ansvarsfull, lyhörd och flexibel person som tycker om att arbeta med människor. Med respekt för enskilde ska du ha ett professionellt bemötande som skapar trygghet och förtroende.

Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på det svenska språket.

B-körkort är ett krav.

Innan erbjudande om anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anita Rönnbäck, enhetschef
Telefon: 033-35 58 61

Jussi Niveri, enhetschef
Telefon: 033-35 86 27

Under semesterperioden 2024 har du som sjuksköterskestudent vid heltidsarbete ett lönetillägg på 2 000 kr per månad om du har slutfört termin 3 eller 4. Du som har slutfört termin 5 har ett lönetillägg på 3 000 kr per månad.

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att får yrkeserfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare. Du har tillgång till gratis kaffe och te på din arbetsplats och du har rätt till friskvårdsbidrag som baseras på hur länge och mycket du jobbar. Du har också fri entré till friluftsgårdar, simhallar och äventyrsbad i Borås.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Trandared. Talar du dessutom finska är det mycket meriterande!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Trandared är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Trandared utgår från rymliga och trivsamma lokaler på Trandaredsgatan 200 i Borås. Vi arbetar främst i stadsdelen Trandared med omnejd, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.

Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Som undersköterska inom hemtjänst Trandared arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.

Hos oss är det servicebiträde som i huvudsak ansvarar för att utföra serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt så du kan ägna dig åt att arbeta med att ge en god omvårdnad och skapa fina relationer.

Som undersköterska i hemtjänsten kommer du även att vara fast omsorgskontakt. Det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med intresse av att arbeta med människor. Genom lyhördhet för den enskildes behov och ett gott bemötande skapar du en god och säker vård och omsorg. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och engagerad med förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du har förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor.

Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska samt att du kan cykla. Våra verksamhets- och dokumentationssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, därför behöver du ha grundläggande digital kompetens. Om du dessutom talar finska är det mycket meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort är krav.

From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med titeln omvårdnadsassistent.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Samir Muratovic, enhetschef
Telefon: 033-35 33 44

Lina Kängström, enhetschef
Telefon: 033-35 51 68

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-10.

Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, Bad, Förening- och anläggning, Folkhälsa och administrativa enheter.

Din nästa arbetsplats

Inför sommaren 2024 söker Fritids- och folkhälsoförvaltningen sommarvikarier till tre olika verksamhetsdelar.
Sommarverksamheten:
Sommarverksamheten i Borås Stad finns på flera olika platser. Med utgångspunkt från barn och ungas bästa utformar ledarna verksamheten tillsammans med deltagarna.
En stor del av sommarverksamheten är roliga utomhusaktiviteter i stadsdelarnas bostadsområden, utflykter, lekar, kulturaktiviteter, äventyr och mycket mer.

Badresor:
Badresor är en mycket uppskattad aktivitet för barn i Borås. Till dagkollot i Sjömarken kommer barn från hela staden med Badresors bussar för att bada och leka utomhus.
All verksamhet är trygg och bygger på delaktighet. Här får barn och unga ett roligt sommarlov, nya kompisar och alla känner sig välkomna!

Simhallar
Stadsparksbadet är vårt största bad i staden med många olika vattenattraktioner.
Borås Simarena är en inomhusanläggning med fokus på motionssim. I anslutning till den anläggningen finns den tempererade utomhusanläggningen Alidebergsbadet som håller öppet under sommarmånaderna varje år.
Målsättningen är att samtliga simanläggningar ska ge gästerna en upplevelse av glädje, kvalitet och personlig service.

Din anställning

Anställningsform: Särskilt visstidsför på heltid. Arbetsperiod 2024-06-17 till 2024-08-18 eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter:
Inom Sommarverksamheten och Badresor kommer du planera och genomföra aktiviteter tillsammans med kollegor, barn och unga. Du stöttar feriearbetare i det gemensamma arbetet. Att dokumentera den dagliga verksamheten i uppföljningsverktyget Loggboken är också en del av ditt arbete. Tillsammans med dina arbetskamrater ser du till att aktiviteterna är trygga för barn att delta i.

Inom simhallar kommer dina arbetsuppgifter innebära mycket kundkontakt och vi erbjuder ett varierande arbete, som gör att ingen dag är den andra lik.
I uppdraget ingår bevakning av bassänger för att upprätthålla säkerheten och se till att våra angivna trivselregler efterföljs. Det ingår också lokalvård, där vi genom att hålla rent i anläggningen ger våra besökare en trivsam vistelse.
Arbetstiderna är förlagda till både dagtid, kvällar och var tredje helg.

Du som söker

Kvalifikationer:
Vi söker dig som vill arbeta med barn och unga och har en positiv syn på barns- och ungas förmåga samt dokumenterad erfarenhet av liknande arbete.
Du vet hur du skapar trygghet och delaktighet i ditt arbete tillsammans med barn och unga samt planerar och genomför aktiviteter.
Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott klimat i ditt arbetslag.
Simkunnighet är ett krav.

Du som söker arbete inom simhallarna har avslutad gymnasieutbildning. Du är simkunnig och klarar våra livräddningsprov samt HLR för badvärd.
Då tempot periodvis kan vara högt är det nödvändigt att vara flexibel och ha förmågan att kunna omplanera arbetsdagen då behov uppstår.
Vi söker dig som har en aktiv livsstil och ett lojalt förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö. Att vara driven för att få verksamheten att gå framåt är något du brinner för.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Marie Oinas, rekryteringssamordnare
Telefon: 072-885 15 94

Moa Andersson, rekryteringssamordnare
Telefon: 076-623 06 82

Anna Paulsson, enhetschef
Telefon: 033-35 81 15

Simon Erlandsson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 073-432 79 95

Inom Sommarverksamheten och badresor är simlärarutbildning och erfarenhet eller utbildning inom musik, teater eller dans särskilt meriterande.

Inom simhallar ser vi erfarenhet av arbete inom servicesektorn som meriterande.

I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-25.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska med körkort och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Sandhult!

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Sandhult är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chef, samordnare och hemtjänstkoordinator. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Sandhult utgår från rymliga och trivsamma lokaler i centrala Sandared. Här finns det även goda parkeringsmöjligheter för dig som medarbetare. Vi arbetar främst i Sandared, Sandhult men även Viared med omnejd, där vi i huvudsak tar oss fram med bil eller elcykel.

Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är viktiga nycklar i det dagliga arbete som alla bidrar till och tar ansvar för att skapa.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Vi erbjuder ett varierande arbete med fokus på dagliga omvårdnadsinsatser. Du utför arbetsuppgifter kring den personliga omsorgen, omvårdnaden och dokumentationen samt delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter.

Som undersköterska i hemtjänsten kommer du även att vara fast omsorgskontakt. Det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser.

Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Inom Sandhults hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med intresse av att arbeta med människor. Genom lyhördhet för den enskildes behov och ett gott bemötande skapar du en god och säker vård och omsorg. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och engagerad med förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du har förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor.

Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska samt att du kan cykla. Våra verksamhets- och dokumentationssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, därför behöver du ha grundläggande digital kompetens.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort är krav.

From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med titeln omvårdnadsassistent. Om du har vårdbiträdesutbildning blir du anställd som vårdbiträde.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Pernilla Jarback, enhetschef
Telefon: 033-35 88 40

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss men inte bor i närheten eller har egen bil, försäkra dig gärna om att du kan ta dig till och från arbetet. De allmänna kommunikationsmedlen/kollektivtrafiken till och från Sandared är begränsade.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare, varav 90 är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem vi är till för. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Din nästa arbetsplats

Motiveras du av verksamhetsutveckling och vill leda professionella och engagerade medarbetare som också gör det? Vill du ha ett meningsfullt och stimulerande uppdrag som bidrar i förvaltningens strategiska utvecklingsområden? Vi söker nu en enhetschef till utvecklingsenheten på förvaltningens kvalitets- och utvecklingsfunktion.

Tjänsten utgår från Ramnåsgatan som ligger i centrala Borås med närhet till station med buss- och tågförbindelser.

Utvecklingsenheten samordnar det systematiska kvalitetsarbetet och ger förvaltningens chefer stöd i uppföljning och analys. Enheten ger också stöd i olika utvecklingsuppdrag kopplade till förvaltningens sex strategiska utvecklingsområden. Uppdragen utgår från verksamhetens behov och handlar om att driva projekt, processutveckling eller stödja i förändringsledning. En del uppdrag genomförs för och i samverkan med fler förvaltningar i staden.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt övernskommelse

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten innebär ett övergripande ansvar där du samordnar, leder och utvecklar enhetens arbete. Du leder ett engagerat team på elva medarbetare bestående av verksamhetsutvecklare, projektledare, förvaltningscontroller samt demenssamordnare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med förvaltningens verksamheter och övriga stödfunktioner.

Chefskapet grundar sig i ett coachande förhållningssätt gentemot medarbetare som är självständiga och erfarna i sin profession. Du skapar goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag och möjliggör en god arbetsmiljö för teamet. Du verkar för moderna arbetssätt och följer kontinuerligt upp enhetens uppdrag.
Tillsammans med verksamhetschef tar du tar ut riktning och leder på ett tydligt sätt enheten mot fastställda mål samt i utveckling och anpassning av arbetssätt.

Som enhetschef kommer du även att helt självständigt genomföra vissa väl avgränsade utvecklingsuppdrag, ex projekt eller utredningar.

Du ingår i en ledningsgrupp med tre enhetschefer. I flera av enhetens uppdrag är samarbete och samordning med övriga enheter på kvalitets- och utvecklingsfunktionen avgörande för en god och sammanhållen leverans till förvaltningens verksamheter. Rapportering sker till verksamhetschef för Kvalitet-och utvecklingsfunktionen.

Du som söker

Vi söker dig med relevant universitets- eller högskoleutbildning (lägst kandidatexamen).

För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett stort intresse för verksamhetsutveckling och digital teknik. Du behöver ha gedigen och dokumenterad erfarenhet av förändringsledning, processutveckling eller projektledning. Tidigare dokumenterad chefserfarenhet är starkt meriterande.

Vi värdesätter erfarenhet från vård- och omsorgssektorn och ser det som en fördel att du arbetat i offentlig verksamhet alternativt att du har erfarenhet från annat verksamhetsområde som vi ser kan berika Kvalitets-och utvecklingsfunktionen.

Du är utvecklingsorienterad och har strategisk förmåga. Du ser till helheten, är analytisk och duktig på att kommunicera med olika målgrupper. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara relationsskapande och förtroendeingivande i ditt ledarskap som bygger på tillit, tydlighet och mod. Du behöver vara omvärldsintresserad och samarbetsinriktad. Eftersom utvecklingsenheten är en stödfunktion är det viktigt du verkar för att enheten fokuserar på god leverans i sina uppdrag samt arbetar stödjande och är lyhörd för verksamheternas behov.

Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Låter detta som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att genomföras den 5 och 6 mars så reservera dessa datum i din kalender.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Maria Rangefil, verksamhetschef
Telefon: 033357015

Johanna Yrvelid, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033357000

Susanne Jörgensen, facklig företrädare för SACO
Telefon: 033357000

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-25.

Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Druvefors

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.

Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Din nästa arbetsplats

Vi som jobbar inom hemtjänst Druvefors är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.

Hemtjänst Druvefors utgår från trivsamma och fina lokaler på Druveforsvägen 32 i centrala Borås. Vi arbetar främst inom Druvefors, Göta, Kristineberg men även Funningen och Hedvigsborg med omnejd. Vi tar oss fram gåendes, med bil eller cykel.

En god arbetsmiljö är viktig för oss! Inom hemtjänst Druvefors arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi alla bidrar till och tar ansvar över. Vi har exempelvis metodhandledare som arbetar nära och ger stöd i arbetet med genomförandeplaner och dokumentation.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt ök. Provanställning kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.

Vi erbjuder ett varierande arbete med fokus på dagliga omvårdnadsinsatser. Du utför arbetsuppgifter kring den personliga omsorgen, omvårdnaden och dokumentationen samt delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter.

Som undersköterska i hemtjänsten kommer du även att vara fast omsorgskontakt. Det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser.

Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Inom Druvefors hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.

Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.

Du som söker

Du är utbildad undersköterska med intresse av att arbeta med människor. Genom lyhördhet för den enskildes behov och ett gott bemötande skapar du en god och säker vård och omsorg. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och engagerad med förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du har förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor.

Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska samt att du kan cykla. Våra verksamhets- och dokumentationssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, därför behöver du ha grundläggande digital kompetens.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-körkort är krav.

From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med titeln omvårdnadsassistent.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sebastian Bramstång, enhetschef
Telefon: 033-35 37 28

Anna Winge, enhetschef
Telefon: 033-35 37 39

Jeanette Fransson, facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Din nästa arbetsplats

Läs mer och ansök på vår webbplats!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Tillträde omgående eller enligt överenskommesle

Dina arbetsuppgifter

Du som söker

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2099-12-31.

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom lokalvård!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
E-post: jessica.magnusson@boras.se
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Visstidsanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom grundskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofie Cato, Ansvarig handläggare
E-post: sofie.cato@boras.se
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom fritidsgård!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofie Cato, Ansvarig handläggare
E-post: sofie.cato@boras.se
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie i förskolan!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson, Ansvarig handläggare
E-post: jessica.magnusson@boras.se
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson Rosendahl, Ansvarig handläggare
E-post: jessica.magnusson@boras.se
Telefon:

Sök tjänst som vikarie inom bibliotek!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Sök tjänst som vikarie inom anpassad grundskola!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie inom anpassad grundskola!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom anpassad grundskola!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom anpassad grundskola!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofie Cato, Ansvarig handläggare
E-post: sofie.cato@boras.se
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson Rosendahl, Ansvarig handläggare
E-post: jessica.magnusson@boras.se
Telefon:

Sök tjänst som vikarie för simhallar!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Din nästa arbetsplats

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timanställning

Dina arbetsuppgifter

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Du som söker

Sök tjänst som vikarie inom kök!

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofie Cato, Ansvarig handläggare
E-post: sofie.cato@boras.se
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-31.

Är du serviceinriktad och vill skapa trivsamma miljöer i Borås Stads förskolor och skolor? Samt vill lära dig och utvecklas inom lokalvårdsyrket? Då är du välkommen att söka till oss.

Din nästa arbetsplats

Vi söker dig som vill arbeta i Borås stad som vikarie inom lokalvård. Att arbeta som vikarie via Bemanningsenheten är ett bra sätt att pröva på yrket, du får arbetserfarenhet. Du som söker kan kombinera vikariat hos oss med studier eller annat arbete. Som vikarie lägger du själv in när du kan arbeta. Arbetstiden är förlagd dagtid mellan kl 06.00-16.00 måndag- fredag. Det är bra om du är flexibel, då du kan komma att arbeta på flera arbetsplatser, med kort framförhållning.

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I arbetet ingår utförande av daglig lokalvård men även periodiska insatser där det behövs. Städningen sker på förskolor och skolor och utförs med redskap, städmaskiner och städmaterial och arbetet kan ibland innebära tyngre lyft. Utifrån arbetsplatsen kommer du arbeta tillsammans med andra men även självständigt utföra ditt arbete.

Du ansvarar för städvagn, städmaskin och att städutrymmen hålls rena och är iordningställda.

Borås Stad har omkring 160 enheter som Bemanningsenheten Pedagogik bemannar med lokalvårdare.

Du som söker

Vi ser gärna att du har PRYL lokalvårdsutbildning, är certifierad enligt SRY alternativt har en lärlingsutbildning inom lokalvård. Om du saknar motsvarande utbildning och erfarenhet men har viljan och engagemanget att lära dig yrket kan du vara den vi söker. Då kommer du få en introduktion hos oss. Då tjänsten till stora delar består av både dokumentation och kommunikation behöver du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. För arbetet behöver du också kunna genomföra de fysiska moment som arbetsuppgifterna kräver. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av lokalvårdsyrket.

Som person är du flexibel, ansvarstagande och kan utföra dina arbetsuppgifter självständigt på ett effektivt sätt. Då du träffar många människor under din arbetsdag har du ett positivt bemötande gentemot din omgivning och ett serviceinriktat förhållningssätt med fokus på att barn och personal i förskola och grundskola ska ha en bra upplevelse av trygghet och studiero.

Har du körkort och tillgång till bil är det meriterande.

Urval och intervjuer sker löpande utefter verksamhetens behov av vikarier.

När du efter en tid har testat på yrket och både du själv och verksamheten tycker att det fungerar väl finns det även möjlighet till att bli erbjuden ett längre vikariat.

Eftersom du kan komma att arbeta inom förskola eller skola krävs det att du visar upp ett utdrag från belastningsregistret. Detta är en av de bakgrundskontroller som görs. Du ansöker om utdraget hos Polisen och du kan numera få utdraget digitalt. Oftast går det snabbare att få ett digitalt belastningsutdrag men handläggningstiden hos polisen kan vara upp till två veckor, så tänk på att ansöka i god tid. Beställ utdrag från belastningsregistret

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jessica Magnusson Rosendahl, Ansvarig handläggare
E-post: jessica.magnusson@boras.se
Telefon:

Sofie Cato, Handläggare
E-post: sofie.cato@boras.se
Telefon:

Borås Stads växel, Facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig rekryteringssamordnare.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar för att yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Hos oss arbetar drygt 2 500 medarbetare.

Din nästa arbetsplats

Vi erbjuder dig möjlighet att bidra till en meningsfull vardag för våra invånare i kommunen. Som vikarie på Vård- och äldreförvaltningen arbetar du antingen som timanställd via vår Bemanningsenhet eller har ett schemalagt vikariat direkt på någon av våra enheter.

Inför sommaren 2024 söker vi nya vikarier. Vi arbetar över hela geografiska området Borås med omnejd. Som vikarie kan du arbeta inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, larm- och nattorganisation eller korttidsenhet.

Här kan du läsa mer om våra verksamheter: Arbeta som vårdbiträde eller undersköterska - Borås Stad (boras.se)

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som vikarie inom äldreomsorgen utför du arbetsuppgifter inom service och omsorg. Det innebär bland annat serviceinsatser som städ, tvätt och hjälp vid måltid eller personlig omvårdnad som dusch och hjälp vid toalettbesök.

I arbetet används både dator och mobiltelefon som arbetsredskap.

Som vikarie genomgår du även en utbildning och ett test för att kunna dela och ge medicin (medicindelegering).

Du som söker

Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med människor. Du ska ha fyllt 18 år och ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Utbildning inom vård och omsorg, körkort och tillgång till bil är meriterande men inte ett krav.

För att arbeta inom äldreomsorgen krävs att du uppvisar ett utdrag från ditt belastningsregister. Detta är en av de bakgrundskontroller som görs.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Madicken Niskanen, Ansvarig handläggare
E-post: madicken.niskanen@boras.se
Telefon:

Vill du vara med och bidra till en god och säker vård och omsorg?

Välkommen med din ansökan!

Just nu får vi in mycket ansökningar, vilket gör att svarstiden för återkoppling från oss är något längre än vanligt. Vi ber dig ha överseende med detta och jobbar för att du ska få svar så snart som möjligt.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-05-31.

Vi söker dig som vill arbeta som semestervikarie i någon av våra verksamheter!

Din nästa arbetsplats

Vi söker tim- och semestervikarier inför våren och sommaren 2024 som vill arbeta med ett roligt, givande och omväxlande arbete.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Efter överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Som semestervikarie hos oss ger du social stöttning samt omvårdnad till personer som har någon typ av funktionsnedsättning.

Brukarna har olika fysiska och / eller intellektuella funktionsvariationer och bor antingen i eget eller i gemensamma boenden.

Arbetet innebär att finnas till hands för brukarna i deras vardag. Som vikarie arbetar du när ordinarie personal har semester. Arbetstiderna är förlagda till antingen natt eller dag, kväll, jour. Vid arbete på fast schema arbetar du varannan helg. Vi matchar din kompetens och tidigare erfarenhet med behovet på våra enheter.

Du som söker

Vi söker dig som vill arbeta med människor och kan se individens behov och förutsättningar utifrån satta rutiner och handlingsplaner med brukaren i fokus.

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav, då dokumentation ingår i arbetet.

Som person är du ansvarstagande och noggrann då medicinhantering är en del av arbetet.


En relevant utbildning är meriterande, men inte ett krav. För arbete inom individ- och familjeomsorg ställs kravet tidigare erfarenhet.

Vi har ett krav på att du fyllt 18 år vid anställningens start.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sandra Flysjö, Rekryteringssamordnare
E-post: sof.rekrytering@boras.se
Telefon:

Louise Holm, Rekryteringssamordnare
E-post: sof.rekrytering@boras.se
Telefon:

För att du ska få arbeta inom omsorg krävs det att du visar upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Detta är en av de bakgrundskontroller som görs innan du eventuellt blir anställd. Beställ gärna ditt utdrag i god tid eftersom det kan dröja ett par veckor innan du får det. Här beställer du utdrag från belastningsregistret:

Barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se)             

HVB-hem (familjehem) | Polismyndigheten (polisen.se)    

Det finns även möjlighet att få det till din digitala brevlåda, beställ då här:

https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623           

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryteringen via mail.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-08-11.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 600 medarbetare.

Din nästa arbetsplats

I förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation (HSV) arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter fördelade i 10 hälso- och sjukvårdsteam. Totalt är vi ca 300 personer inom HSV som arbetar tvärprofessionellt för patientens bästa och tillsammans utvecklar framtidens kommunala hälso- och sjukvård.

Du som är legitimerad fysioterapeut - nu har du chansen att bli en av oss! Här får du möjlighet att växa i din roll, oavsett om du är nyutexaminerad och söker ditt första jobb som legitimerad eller om du har hunnit jobba ett tag i yrket.

Vi erbjuder dig ett roligt, utvecklande och meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor och en ledning som verkar för god arbetsmiljö, arbetsglädje och teamanda.

Hos oss arbetar du antingen med patienter vid en korttidsenhet eller i patientens eget hem vilket kan vara på något av våra vård- och omsorgsboenden eller i ordinärt boende (då du besöker patienten i dennes lägenhet eller hus).

Var du har din kontorsarbetsplats beror på i vilket geografiskt område du arbetar i.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar kliniskt och utreder, bedömer och genomför fysioterapeutiska insatser i hemsjukvården. Som legitimerad yrkesutövare följer ett ansvar för journalföring av de insatser som planeras, genomförs och utvärderas. Du har också ansvar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Det ligger även inom ramen för det kliniska uppdraget att handleda omvårdnadspersonal i olika vårdsituationer, såsom vid förflyttningar och vid hantering av hjälpmedel.

Att skapa goda relationer är en viktig del i uppdraget och du har ett nära samarbete med rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal.

Vi arbetar måndag till fredag. Hos oss har du en flexibilitet i din dag då du, utifrån verksamhetens behov och i dialog med dina kollegor, planerar och strukturerar din arbetsdag i stor utsträckning själv. Du precis som vi värnar om välbefinnande och medbestämmande hos våra patienter och du har goda möjligheter att följa resultatet av dina patienters rehabilitering över tid i deras hemmiljö.

Om du är nyfiken på hur vi har det, kontakta rekryterande chef för att ställa frågor eller kanske diskutera ett arbetsplatsbesök.

När du börjar din anställning får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även kontakt med mentor när du har genomfört din introduktion eftersom vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig fysioterapeut för råd och stöd är uppskattad, särskilt för dig som är helt ny i yrkesrollen.

Du som söker

Du är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Erfarenhet av arbete som fysioterapeut är meriterande liksom arbete inom kommunal hemsjukvård. Dokumenterad utbildning avseende förflyttningsteknik (manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft) är också meriterande liksom handledarutbildning och erfarenhet av att utbilda omvårdnadspersonal.

Ditt förhållningssätt är coachande och pedagogiskt och du har ett gott bemötande. Vårt teambaserade arbetssätt ställer också krav på att du är engagerad, flexibel, ansvarstagande och bra på att samarbeta.

Din förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete skapar en effektiv verksamhet.

Du är van vid att arbeta med IT-baserade journalsystem och du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

För tjänsten krävs B-körkort.

Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Wirtberg, Rekryterande chef
Telefon: 033-35 52 42

Signe Yrlid, Facklig företrädare för Fysioterapeuterna
Telefon: 033- 35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås Stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som fysioterapeut inom Borås Stad.

Vill du få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss gärna på Instagram.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-25.

Vräkningsförebyggande enheten (VFE) arbetar Vräkningsförebyggande för att förhindra att människor i Borås blir av med sin bostad. På VFE kommer du att arbeta i en grupp med erfarna kollegor. Borås stad är ledande inom det Vräkningsförebyggande arbetet i Sverige. Hos oss får du ett arbete som vi hoppas ger dig mycket tillbaka.

Din nästa arbetsplats

VFE arbetar nära hyresvärdarna, såväl privata som kommunala bolag. Vi har även ett nära samarbete med Kronofogdemyndigheten, sjukvården och olika kommunala instanser med målet att hyresgästen ska kunna bo kvar. Arbetet utgår från Socialtjänstlagen, Hyreslagen och den enskildes förutsättningar. VFE tar personlig kontakt med de hyresgäster som riskerar att vräkas för att stötta dem till att nå en lösning på boendeproblemet. Arbetsgruppen består av tre Boendekonsulenter, en samordnare, samt en socialadministratör. Som en del av vårt utvecklingsarbete, strävar vi efter att i hög utsträckning använda oss av Motiverande Samtal (MI) samt andra relevanta evidensbaserade metoder. Vi använder oss även av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i arbetet, samt ett systemteoretiskt perspektiv.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 15 mars eller efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Boendekonsulentens uppgift är att i samverkan med hyresgästen, hyresvärdar och andra professioner arbeta för att vägleda och stötta hyresgästen i att kunna behålla sin bostad. Du kommer delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Mycket av arbetet fokuserar på samverkan med andra myndigheter, samt hyresvärdar.

Du som söker

Vi söker dig som har dokumenterad och gedigen erfarenhet av Vräkningsförebyggande arbete och hyresrätt. Du har adekvat utbildning för målgruppen, samt god kunskap och mångårig erfarenhet av arbete med människor som har psykiska svårigheter och/eller missbruksproblem. Har du utbildning inom motiverande samtal (MI), systemteoretisk utbildning eller utbildning inom hyresrätt ser vi det som meriterande. B-körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anders Solum-Faeste, Rekryterande chef
E-post: anders.solum-faeste@boras.se
Telefon: 033-353237

Janan Mohammad, Skyddsombud för Vision
Telefon: 0766471241

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Daltorpskolan F-6 med tillhörande förskoleklass, fritidshem, kommunikationsklass och den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen består av ca 150 elever. Daltorpskolan F-6 har just nu sin verksamhet i tillfälliga nya och rymliga lokaler på Gässlösavägen 52. Vi har en generös utemiljö samt idrottshall, bibliotek och slöjdsalar.

Vår kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Upptagningsområdet är hela Borås Stad och verksamheten kan ta emot upp till fem elever. Eleverna får tillgång till undervisning och socialt stöd i en liten grupp med utökat vuxenstöd.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 22 februari 2024 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten du söker kommer att vara placerad i den särskilda undervisningsgruppen. Du kommer att arbeta i ett team bestående av lärare, lärare i fritidshem och socialpedagog. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska lyckas i sin skolgång där målet är att ge eleverna det stöd som de behöver för att på sikt återgå till en ordinarie skolverksamhet. Teamet arbetar med lågaffektiv arbetsmetod och bemötande, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar parallellt med undervisning, social färdighetsträning och motiverande samtal för ge eleverna de bästa möjligheterna att lyckas i sin skolgång.

Du som socialpedagog kommer tillsammans med ytterligare en socialpedagog att arbeta elevnära för att främja elevers sociala färdigheter och kunskapsinlärning. I teamet fokuserar ni tillsammans på att alla elever ska lyckas i skolarbetet och att de utvecklar sin sociala kompetens som leder till att eleverna når sina mål. Ni kommer även ha ett nära samarbete med övrig personal på Daltorpskolan F-6.

Du som söker

Vi söker dig som har akademisk socialpedagogexamen alternativt socialpedagogisk examen från folkhögskola eller yrkeshögskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd och utmanande beteende.

Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och som har förmågan att kunna leda och motivera elever samt skapa en trygg och tillåtande lärmiljö. Du ska ha vana av att möta elever med olika sorters behov av stöd och därigenom ha förståelse och förmåga att använda olika sätt att bemöta dem, allt utifrån deras behov. Du har en positiv elevsyn och tror på alla elevers möjlighet att lyckas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jennie Skoglund, Rekryterande chef
E-post: jennie.skoglund@boras.se
Telefon: 0734328839

Borås Stads växel, Facklig företrädare
Telefon: 033-350000

Läs mer om hur det är att arbeta inom grundskola

Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef."

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-22.

En av våra skickliga familjerådgivare går i pension och vi söker nu hens efterträdare! Vill du arbeta med terapeutiska samtal med par och familjer? Då har du nu chansen att söka ett meningsfullt och utvecklande arbete. Kanske blir det du som får vara med att driva och utveckla Borås stads kommunala familjerådgivning.

Din nästa arbetsplats

Familjerådgivningen består av tre familjerådgivare och chef med ansvar för tre verksamheter. Familjerådgivningen är en del av Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad och genomför även familjerådgivning för Ulricehamns och Bollebygds kommun.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde i augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som familjerådgivare arbetar du med samtal för att medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Samtalen kan handla om krishantering, klargörande samtal, bearbetande samtal och separationsarbete. I Familjerådgivningens arbete ingår även att arbeta utåtriktat och förebyggande gällande relationsproblematik genom olika former av föräldrautbildningar i samverkan med BVC och familjecentraler. Familjerådgivningen vill ständigt utvecklas och kunna nå ut till vår målgrupp på nya sätt. Inom förvaltningen är vi noga med kollegialt lärande, medborgarnas delaktighet och samverkan med andra.

Du som söker

Vi söker dig som är utbildad socionom, psykolog eller har liknande högskoleutbildning. Ett krav är också att du har grundläggande psykoterapeutisk utbildning med motsvarande minst steg1 i familjeterapi eller steg 1 inom annat område i kombination med längre familjeinriktad systemteoretisk utbildning. Det är meriterande om du är legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning, steg 2. Det är även meriterande om du har EFT-utbildning (emotionally focused therapy) och vi förutsätter i annat fall att du har intresse av att utbilda dig inom metoden.

Utöver det är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt och har uppnått en personlig mognad samt att du har förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Du är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har intresse och förmåga att på egen hand söka och ta till dig ny relevant kunskap inom området. Det är en självklarhet för dig att utgå från ett barnperspektiv i ditt arbete och du är positiv till samverkan med andra aktörer för barns bästa. Du behöver ha samlat på dig en del erfarenhet i din yrkesroll. Tidigare erfarenhet av familjerådgivningsarbete eller liknande är önskvärt. Vi ser mångfald bland våra anställda som en framgångsfaktor och ser gärna sökande med olika bakgrund. På vår lilla samtalsmottagning krävs att alla i personalgruppen tar stort ansvar och bidrar till gruppens sammansättning, kollegialt lärande och utveckling av verksamheten. Körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Liselotte Book, Facklig företrädare SSR
Telefon: 0768883715

Chantal Hermansson Naus, Facklig företrädare Vision
Telefon: 0704551460

Helena Millberg, Rekryterande chef
E-post: helena.millberg@boras.se
Telefon: 033-358210

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar med målsättningen att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv varje dag. Inom förvaltningen arbetar drygt 2 600 medarbetare.

Din nästa arbetsplats

Förvaltningens hälso- och sjukvårdsverksamhet (HSV) är fördelad i 10 hälso- och sjukvårdsteam varav ett av teamen fokuserar uteslutande på korttidsvård.

Vi är totalt 16 sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter som tillsammans med vår chef har ett mycket gott och nära samarbete med omvårdnadspersonalen och deras enhetschefer vid förvaltningens tre korttidsenheter. Våra korttider på Sörmarksgatan och Kvibergsgatan tar i första hand emot personer som har somatiska sjukdomar medan Bodagatans korttidsenhet i första hand vänder sig till personer med kognitiv svikt, som till exempel en demenssjukdom.

I Vård- och äldreförvaltningen finns goda kunskaper om kognitiv svikt och demenssjukdomar och vi bedriver ett tydligt och strukturerat arbete med demens som ett strategiskt utvecklingsområde för att ytterligare stärka den kompetensen och möta målgruppen på bästa möjliga sätt.

Nu söker vi dig som har lugnet, värmen, tålamodet och viljan att bedriva god och säker vård och skapa en bra korttidsvistelse för patientgruppen med kognitiv svikt.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidare

Dina arbetsuppgifter

Du vårdar patienter med olika omvårdnadsbehov och diagnoser och bedömer, genomför, utvärderar och dokumenterar de medicinska insatserna. Du planerar och strukturerar ditt arbete tillsammans med dina kollegor, ingen dag är den andra lik, att tänka nytt och prioritera om är en spännande och varierande del i jobbet. Hos oss får du utveckla och använda dina medicinska och omvårdnadspecifika kunskaper. Att jobba med avancerad vård och med ny medicinteknisk utrustning ger dig goda förutsättningar att utvecklas i yrkesrollen och känna arbetstillfredsställelse. Samverkan med olika vårdgivare är också en central del av vardagen.

I arbetsuppgifterna ingår att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom HSV har vi ett delegeringsteam men det är ytterst du som sjuksköterska som delegerar insatserna. Du kommer också att delta i utvecklingsarbeten för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Vi ser arbetsglädje, trivsel, teamanda och en god arbetsmiljö där man kan ha roligt tillsammans på jobbet som väldigt viktigt och någonting vi ständigt arbetar med. Vi vet att arbetet som sjuksköterska är meningsfullt, varierande, roligt, utvecklande och givande, men också att det emellanåt kan vara utmanande. För oss är det en självklarhet att hjälpas åt och vi lär oss av varandra. Inom HSV finns goda förutsättningar att samverka och samarbeta både inom ditt eget team men även mellan teamen. Du har närhet till både kollegor och chef i din vardag, t ex vid behov av att stämma av i patientärenden.

När du börjar din anställning får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även kontakt med mentor när du har genomfört din introduktion eftersom vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig sjuksköterska för råd och stöd brukar vara uppskattad.

Du som söker

Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, och vi ser helst att du har hunnit arbeta ett tag i din yrkesroll. Erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande. Om du har en specialistutbildning inom demens, geriatrik, distrikt, psykiatri eller palliativ vård kan en specialisttjänst bli aktuell.

Du har ett mycket gott bemötande, du tycker om att arbeta med människor och du har viljan att göra skillnad för våra patienter. Vi värdesätter att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete, professionell i dina bedömningar och beslut, och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. I rollen behöver du ha god överblick över aktuella arbetsuppgifter och insatser, förmågan att självständigt organisera och följa upp ditt arbete är därför viktig. Du ser det som en självklarhet att samarbeta, du har ett kollegialt förhållningssätt och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Eftersom rollen som sjuksköterska innebär att du leder andra behöver du ha förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara och vägleda, utbilda och informera. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och har god vana av IT-baserade journalsystem.

B-körkort är ett krav.

Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Charlotta Englund, Rekryterande chef
Telefon: 033 - 35 52 35

Kontakta växeln, Facklig representant
Telefon: 033 - 35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera personalförmåner, här kan du läsa mer om det.

Vi ser fram emot att få lära känna dig och ta del av ditt engagemang, din kompetens och dina tankar och idéer för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden. Vill du bli en av oss i hälso- och sjukvårdens korttidsteam är du varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-25.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Vi söker nu två nya medarbetare till gruppbostäderna Hansinggatan 13 och 15.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Schemalagd arbetstid, förlagd till dag, kväll och helger. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som har kunskap, engagemang och intresse för att arbeta på en gruppbostad för personer med varierande funktionsnedsättningar. Uppdraget som stödassistent innebär att utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål, motivera samt stärka brukaren i sin vardag både i sin bostad och vid sociala aktiviteter. Du arbetar även med omvårdnadsuppgifter samt sjukvårdsuppgifter på delegation från hälso- och sjukvårdspersonal.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga stödassistenter på enheten och andra viktiga personer runt brukaren. Genom att bidra med dina kunskaper och din erfarenhet är du också delaktig i utvecklingen av enhetens verksamhet. Brukarens behov är i centrum och dennes synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd i rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du som söker

Du som söker skall ha gått Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättning och särskilt arbete med tydliggörande pedagogik och AKK.

Som person är du lugn, har ett gott bemötande och stort tålamod. Du har också förmåga att arbeta självständigt och är lösningsfokuserad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Du behöver ha datorvana samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift då dokumentation och en del annan administration som ingår i anställningen sker i datamiljö. Körkort är meriterande men ej ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Borås Stads växel, Facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Nergis Golian, Rekryterande chef
E-post: nergis.golian@boras.se
Telefon: 033-35 80 32

Läs om dina förmåner som anställd.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-25.

Är du utbildad Studie- och yrkesvägledare och brinner lite extra för att skapa möjligheter för våra ungdomar i ett litet större perspektiv. Den här tjänsten är en kombinerad roll som innebär att du kommer vara Studie- och yrkesvägledare på Erikslundskolan 7-9 men också ha ett centralt uppdrag som Praosamordnare för Borås Stad. Tycker du att det låter intressant så är du välkommen att söka tjänsten.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Erikslundskolan 7-9 har ca 250 elever och finns från höstterminen 2024 i helt nybyggda lokaler på Fredriksborgskolan. Behöriga lärare, motiverade elever och en personalgrupp som ställer upp för varandra kännetecknar vår skola. Elevhälsa, lärare och övrig personal arbetar tvärprofessionellt och tillsammans för att åstadkomma en så god utbildning som möjligt för våra elever.

Du ingår även i ett nätverk av Studie- och Yrkesvägledare inom Borås Stads. Där medverkar både de kommunala skolorna men även friskolor är representerade. 

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter är varierande och för att lyckas i uppdraget kommer det krävas att du självständigt initierar och samverkar både internt och externt med aktörer inom relevanta områden.

Som studie- och yrkesvägledare kommer du vägleda ungdomar som går i årskurs 7-9. Du kommer vara den drivande personen i processen kring att skapa den röda tråden för studie- och yrkesorienterande aktiviteter tillsammans med lärarna så att våra elever ska kunna nå kunskapsmålen, bli motiverade för framtiden och kunna komma fram till egna välgrundade val av studie- och yrkesvägar.

Som Praosamordnare ansvarar du för att samordna praoverksamheten inom Borås Stad, Bollebygds kommun samt tre fristående högstadieskolor I rollen har du ansvaret för att skaffa praoplatser och stötta skolorna inför, under och efter praoperioderna.

Arbetsuppgifterna är varierande, fördelat mellan arbetsgivarkontakter och internt arbete inom kommunen. Du besöker/kontaktar företag och organisationer kring praoplatser. Du blir ansiktet utåt, skapar nya och underhåller befintliga kontakter inom olika branscher och verksamheter. 

Utöver det viktiga nätverkande arbetar du med schemaläggning och administration kring skolornas praoveckor, ansvarar för rutiner, tar fram blanketter och informationsunderlag i linje med de riktlinjer som finns.

Du som söker

Vi söker dig med studie- och yrkesvägledarexamen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du tidigare arbetat som Studie- och yrkesvägledare inom grundskolan. Som person har du god förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du är kommunikativ och motiverande i mötet med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du drivs av att jobba med människor med olika bakgrunder och behov och ser lösningar för individer.

Som Praosamordnare är det en stor fördel om du redan har ett stort kontaktnät i Borås med omnejd. Du trivs med att arbeta självständigt, har eget driv samt gillar stor variation i arbetsuppgifter och är van att utveckla processer samt leda olika projekt. Tjänsten kräver noggrannhet och mycket god språklig förmåga i tal och skrift. Prestigelöshet är viktigt samt att du brinner för att skapa relationer och utveckla Borås framåt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ida Legnemark, Rekryterande chef
E-post: ida.legnemark@boras.se
Telefon: 033358085

Sveriges lärare, Facklig företrädare
Telefon: 033-357683

Läs mer om hur det är att arbeta inom grundskolan

Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-23.

Vi söker dig som är en utbildad och målinriktad ekonom och som vill arbeta med stöttning och utveckling av vårt ekonomiarbete.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Grundskoleförvaltningens kärnverksamhet är utbildning inom grundskolan, anpassad grundskola samt fritidshemsverksamhet. Inom organisationen finns även ansvar för kost, lokalvård och vaktmästeri. I Borås finns det 46 kommunala grundskolor och två grundsärskolor med 12 400 elever och 2800 medarbetare. I den här rollen tillhör du Grundskoleförvaltningens avdelning för Ekonomi men som ekonom kommer du samarbeta med många chefer, specialister och andra medarbetare inom hela förvaltningen.

Inom ekonomifunktionen ingår även ansvar för förvaltningens lokalplanering, IT-samordning och systemansvar för de administrativa verksamhetssystemen.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som ekonom hos oss har du varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar. Vår verksamhet omfattar ca 13 000 elever och har en kostnadsomslutning på 1,9 MDR.

Som ekonom hos oss ansvarar du för analys, uppföljning och budget inom ditt ansvarsområde. Du kommer arbeta med budgetering, redovisning, bokslut och fakturahantering. Du trivs med att vägleda chefer och har ett coachande, proaktivt förhållningssätt. I tjänsten ingår såväl löpande arbetsuppgifter som mindre och lite större projekt. I nära samarbete med förvaltningens övriga ekonomer utvecklar du våra ekonomiprocesser och samverkar även med Borås Stads centrala ekonomifunktion.

Du som söker

Du har högskoleexamen inom ekonomi alternativ YH inom redovisning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomistyrning och/eller redovisning inom offentlig sektor. Du har god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och är noggrann. Då tjänsten innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med många medarbetare inom förvaltningen krävs det att du har en positiv och prestigelös inställning. Har du även tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom skolverksamhet samt erfarenhet av ekonomisystemet Agresso ser vi det som meriterande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Peter Skoglund, Rekryterande chef
E-post: peter.sk.skoglund@boras.se
Telefon: 033-353758

Hitesh Vithlani, Facklig företrädare
Telefon: 033-353789

Lär mer om Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-23.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Funktionshinderverksamheten i Borås Stad syftar till att personer med varaktiga och betydande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att i största möjliga utsträckning leva som andra. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv. Förvaltningen driver bland annat 26 gruppbostäder och 8 servicebostäder för målgruppen.

Din nästa arbetsplats

Vi söker nu en stödassistent till den nyöppnade gruppbostaden Johannelundsgatan.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Uppdraget som stödassistent innebär att utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål, motivera samt stärka brukaren i sin vardag både i sin bostad såväl som vid sociala aktiviteter. Under arbetspassen arbetar du såväl självständigt som i grupp. Tjänsten kräver även att du har god datakunskap, då administrativa arbetsuppgifter genom dokumentation i vårt verksamhetssystem förekommer. Tjänsten innebär ett brukarnära arbete där tydlighet och struktur är en viktig del av arbetet. Hantering av utmanande beteende förkommer i det dagliga arbetet, erfarenhet av lågaffektivt bemötande samt tidigare erfarenheter av personer inom området psykiatrin är därför meriterande.

Du som söker

Du som söker skall ha gått Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet från arbete med personer med funktionsvariationer och kan tecken som stöd. Som person är du lugn, har ett gott bemötande och stort tålamod. Du har också förmåga att arbeta självständigt och är lösningsfokuserad.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Du behöver ha datorvana samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift då dokumentation och en del annan administration som ingår i anställningen sker i datamiljö. För att kunna söka denna tjänst så behöver du behärska kinesiska (mandarin) då vi har brukare som nästan enbart kommunicerar på detta språk.

B-körkort är meriterande för tjänsten. 


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Borås Stads växel, Facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Tina Hulting, Rekryterande chef
E-post: tina.hulting@boras.se
Telefon: 033-35 81 57

Läs om dina förmåner som anställd.

Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.

Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.


Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-21.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Din nästa arbetsplats

Vill du jobba extra med att göra skillnad i andra människors liv?

Vi söker dig som vill arbeta med att underlätta för människor i deras vardag. Det är ett viktigt uppdrag med ett mål att stödja och stärka personer till ett meningsfullt och självständigt liv.

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Avlösare

Avlösarservice i hemmet innebär att du löser av anhöriga i omvårdnadsarbetet till ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning. Detta ger anhöriga möjlighet till fritid, egna aktiviteter och återhämtning.

Insatsen avlösarservice innebär att du som avlösare kommer till ett hem och tillfälligt tar över ansvaret för omvårdnad. Personen får då ett individuellt anpassat stöd i vardagen.

Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger. Du och anhöriga bestämmer själva vilka tider avlösningen ska utföras. Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som de anhöriga inte kan förutse.

Ledsagare

Ledsagarservice är en insats för dem som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd att komma ut i samhället.

En ledsagare stöttar genom att följa med personer till och från aktiviteter som de själva inte klarar på egen hand. Till exempel att besöka vänner, gå på en promenad, göra ärenden eller delta i kulturaktiviteter.

Ledsagarservice ska ge ökade möjligheter att ha kontakter med andra och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Som ledsagare kommer du vid önskad tidpunkt till personens bostad eller en annan mötesplats, och följer med hen till och från sin aktivitet.

I detta uppdrag, som är kombinerat avlösare/ledsagare om cirka 18 timmar per månad, kommer du arbeta i Borås med en glad kille på snart 16 år som gärna busar till det lite och har nära till skratt. På grund av hans funktionsnedsättningar behöver han mycket stöd i sin vardag, till exempel stöd i sociala relationer, stöd med rutiner och med personlig omvårdnad. Killen åker gärna iväg på aktiviteter såsom bad och biobesök, men är också gärna hemma och spelar TV- spel eller bygger med lego. Han älskar musik och gå på konsert är bland det bästa som finns.

Du som söker

Du ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor och att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Du som söker behöver vara ansvarstagande och det är meriterande om du har någon form av omvårdnadsutbildning. Du behöver kunna arbeta helg, då insatserna mestadels kommer att utföras på helger. Du ska helst dela killens intressen, samt behärska svenska i tal och skrift för att underlätta killens kommunikation.  Körkort och bil krävs då familjen bor utanför Borås stadskärna och kollektivtrafiken går begränsat. Vi lägger stor vikt vid delade intressen med killen och du ska kunna visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Caroline Lindén, Rekryterande chef
E-post: caroline.linden@boras.se
Telefon: 033-35 86 21

Jessica Brandby, Samordnare
Telefon: 033-35 80 36

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-07.

Bli en del av Borås Stad!

Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.

Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.


Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet är en av landets bästa gymnasieskolor, har mycket goda resultat och kan stoltsera med många topplaceringar i yrkes-SM och andra nationella mästerskap. Vi arbetar ständigt för att vara branschnära och har en god samverkan med näringsliv och arbetsgivare inom offentlig sektor. På skolan går ungefär 1 000 elever och 160 anställda arbetar för dem. Utbildningarna är mycket populära, elever strömmar till och vi räknar med att växa ytterligare framöver. 

För att eleverna ska ges god möjlighet att lyckas har vi utvecklat en organisation som präglas av ett professionellt pedagogiskt klimat på alla nivåer och för alla yrkesgrupper. Det leds och understöds av ledningen för skolan och sedan många år har ett arbete på systemteoretisk grund - "Bra skola bättre" implementerats i organisationen. På Viskastrandsgymnasiet finns också studiecenter/bibliotek, cafeteria och en engagerad serviceorganisation för kost, lokalvård, vaktmästeri, IT och administration. Kulturen på skolan präglas av höga resultat, höga förväntningar på eleverna och på varandra, samarbete, stolthet och närhet.

Viskastrandsgymnasiet ligger i centrala Borås och har sin huvudbyggnad på Viskastrandsgatan 8. Skolan har också utbildningar som är lokaliserade till Viareds företagspark.

Det är vi tillsammans som skapar goda förutsättningar för att våra elever ska lyckas. I detta arbete är all personal på skolan viktig och delaktig. #Servicepower

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2024-04-22 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att vara en av åtta lokalvårdarna på Viskastrandsgymnasiet varav en är lokalvårdssamordnare och finns som stöd i det dagliga arbetet. Ni har ett gemensamt ansvar som sträcker sig över skolans huvudbyggnad på Viskastrandsgatan 8 samt våra verksamheter på Viared.

Du som söker

 • Vi söker dig med SRY/PRYL eller likvärdig utbildning/erfarenhet inom lokalvård.
 • För att lyckas i tjänsten behöver du ha erfarenhet/kunskap om städmaskiner och lokalvård.
 • Du ska kunna läsa, skriva och föra dialog på svenska för att kunna dokumentera och förstå instruktioner.
 • Du ska ha datorvana för att hantera grundläggande funktioner så som Outlook, Word, Heroma och enklare informationssök på tex intranät.
 • Som person har du initiativ- och samarbetsförmåga, flexibilitet och smidighet. Du som söker har en serviceinriktad läggning och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du behöver ha förmåga att praktiskt omsätta teamets idéer som möjliggör förbättringar av verksamheten inom lokalvårdsorganisationen.
 • B-körkort är en merit då vår skola är lokaliserad på två geografiskt olika platser.
 • Det är viktigt att du som söker tycker om att vistas bland ungdomar.  
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anah Sjösten, Enhetschef - stöd och service
Telefon: 0768-883120

Britt-Marie Helin, Lokalvårdssamordnare
Telefon: 0768-885785

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-357000. 

Läs mer om Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.

Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. 

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.


Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-21.

Servicekontoret utför tekniska och administrativa tjänster till förvaltningar och bolag i Borås Stad. I vår verksamhet finns allt från anläggnings- och verkstadsarbeten till dataservice, bygg- och fastighetsservice, löne- och redovisningsservice samt telefonservice och växel. Servicekontoret har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar under företagsliknande former enligt en modell med beställare och utförare. Omkring 400 personer arbetar på Servicekontoret. På Borås Stads hemsida kan du läsa mer om vår förvaltning.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Entreprenad arbetar cirka 250 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; fastighetsservice, byggservice, idrottsanläggningar, åkeri, markskötsel, VA/fjärrvärme, gata, parkskötsel, post och bud, växel och reception, tryckeri, serveringar och lokalvård. Vi söker nu anläggningsarbetare till vår entreprenadverksamhet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen att arbeta som anläggningsarbetare med inriktning asfalt. I ditt arbete kommer du att arbeta i ett läggarlag, spriderlag samt pottbil. Det kan även finnas tillfällen där du arbetar med andra entreprenadprojekt.

Du som söker

Vi söker dig som har ett par års yrkeserfarenhet av att arbeta med asfalt och/eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är ett krav, C-körkort är meriterande. Du har lätt för att samarbeta, är social samt flexibel. Arbetet är fysiskt krävande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Mikael Forsberg, Rekryterande chef
Telefon: 0766230734, 0766230734

Åke Lindstrand, Facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 033-357000

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av förmåner t.ex. friskvård.


Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Arbetslivsförvaltningen är en av fyra förvaltningar i Borås Stad som arbetar med socialtjänst. Vi ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, integration och nationella minoriteter, trygghetsvärdar och personligt ombud. Förvaltningen har cirka 230 medarbetare och ansvarar för samt finansierar cirka 400 arbetsmarknadspolitiska anställningar. Vi arbetar målinriktat mot vår strävan att så många Boråsare som möjligt ska uppnå egen försörjning. Vi vill vara den arbetslivsförvaltning som andra kommuner i Sverige vill jämföra sig mot och lära av.

Vi söker nu en 1:e socialsekreterare för ett vikariat på 12 månader.

Din nästa arbetsplats

Försörjningsenheten arbetar med ekonomiskt bistånd och stöd till egen försörjning för personer som bor och vistas i Borås Stad. Försörjningsenheten består av tre enhetschefer och är uppdelad i flera arbetsgrupper som tillsammans med 1:e socialsekreterare arbetar utifrån olika fokus och målgrupper. Enheten består av ett femtiotal medarbetare och chefer som tillsammans möter våra invånares behov av stöd och service. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att till förmån för våra kommuninvånare använda våra gemensamma resurser på bästa sätt i aktiv samverkan med medarbetare, ledning och samarbetsparter. 


Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som 1:e socialsekreterare kommer du utgöra ett aktivt, tillgängligt och yrkesmässigt stöd för socialsekreterarna i det dagliga arbetet som myndighetsutövare inom socialtjänsten. Du stöttar medarbetarna i handläggning av ärenden, bedömningar och beslutsfattanden och genom ett coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för en trygg och hållbar arbetsmiljö. I rollen har du ärendehandledning både enskilt och i grupp. Som 1:e socialsekreterare deltar du även i olika typer av utvecklingsuppdrag. Du kommer även att samverka med andra aktörer, både internt och externt, samt delta i olika former av utvecklingsprojekt.

Du som söker

Krav för tjänsten är att du är utbildad socionom samt har erfarenhet av myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen. Rollen ställer krav på gedigen kunskap kring de juridiska aspekter som är gällande inom ramen för uppdraget.

Du är en person som har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i en arbetsgrupp. I rollen som 1:e är det viktigt att du har fallenhet för att uttrycka dig i tal och skrift, samt är flexibel och pedagogisk i ditt sätt att uttrycka dig så att du når fram med din kunskap till andra. Du har ett coachande förhållningssätt som innebär att du strävar efter målsättningen att medarbetarna ska bli självständiga i sitt yrkesutövande. Du agerar professionellt och driver de frågor som du ser är viktiga för verksamheten.

Då rollen innebär arbetsledning är det en förutsättning att du har god förmåga att självständigt och flexibelt kunna prioritera och genomföra arbetet. Denna förmåga gör att du även kan stötta medarbetarna att upprätthålla god struktur i sitt arbete. Du är målinriktad och ser mål som en förutsättning och drivande faktor i det dagliga arbetet, samt har förmåga att följa upp och utvärdera. Eftersom du samverkar med både medarbetare, klienter samt externa och interna samverkanspartners, är det av stor vikt att du är en person som fokuserar på att bygga goda relationer.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Annkristin Rolfsson, Rekryterande chef
E-post: ann-kristin.rolfsson@boras.se
Telefon: 033-353872, 0704553872

Johanna Fraiman, Enhetschef
E-post: johanna.fraiman@boras.se
Telefon: 033-353679

Liselotte Book, Facklig företrädare, SSR
E-post: liselotte.book@boras.se
Telefon: 033-353715

Monika Svärd Krans, Facklig företrädare, Vision
E-post: monika.svard@boras.se
Telefon: 033-353874

Vi avser att kalla sökande löpande under ansökningstidens gång, så vänta inte med att skicka in dina ansökningshandlingar. Vi ser framemot att träffa vår nya kollega!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-26.

Vi söker en verksamhetsutvecklare som ska arbeta centralt på Stadsledningskansliet. Arbetet handlar om Borås Stads digitaliseringsresa, välkommen att ansöka om du vill vara en del av den!

Din nästa arbetsplats

Strategisk IT ingår i avdelningen Ekonomistyrning som är en del av Stadsledningskansliet i Borås Stad.

Vår uppdragsgivare är Kommunstyrelsen. Vi arbetar med strategiska IT-frågor och IT-styrning. Vi arbetar tillsammans med våra förvaltningar, bolag och Data Service som är Borås stads interna resurs för IT-leveranser inom drift, support och tjänsteleveranser. Fokusområden vi arbetar med är bl.a. digitalisering, automation, molntjänster, identitetshantering, informationssäkerhet och IT-arkitektur.

Nu söker vid dig som vill ha ett roligt och meningsfullt arbete tillsammans med oss! Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och engagerade kollegor där vi arbetar på ett agilt arbetssätt!

På Stadsledningskansliet sitter vi centralt i Borås med närhet till Borås Centralstation och Resecentrum.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Vikariat till och med 2024-12-31 med tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter kommer det bland annat ingå:

 • Projekt inom IT och digitalisering, leda och genomföra uppdraget tillsammans med en genomtänkt kommunikationsplan
 • Vara deltagare i olika uppdrag
 • Arbeta tvärfunktionellt och där du tidigt behöver sätta en tidsplan och vilka som ska vara med så inga hinder möts på vägen och att du håller ihop helheten för ditt uppdrag
 • Möjliggöra vår fortsatta digitalisering och utveckling inom stadens olika verksamheter och utredningar, bl.a. genom att utarbeta beslutsunderlag och rekommendationer

Du är en do' er som är analytisk, strukturerad och har en förmåga och drivkraft att leda dig själv men också andra och får saker att hända. Du har lätt för att skapa förtroende hos andra. Genomförandet kommer att ske både genom eget arbete och tillsammans med andra och där verksamheten kommer att inkluderas.

Du som söker

Du har en relevant akademisk examen inom exempelvis IT och digitalisering eller systemvetenskap alternativt har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och IT-lösningar. Du innehar IT-kompetens och förståelse för vilka krav som bör ställas IT kopplat till digitalisering. Du har även erfarenhet av förändringsledning och informationshantering samt bred och aktuell kunskap inom den digitala omvärldsutvecklingen.

Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Du har en god förmåga att bygga relationer på alla nivåer i organisationen tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.

Du skapar samarbete, engagemang, delaktighet och bidrar till gruppens utveckling, har förmågan att skapa struktur, transparens samt kunna förenkla sammanhang i en komplex miljö.

Du är ansvarstagande och känner stort ägarskap över ditt ansvarsområde och för att vara rätt person behöver du vara initiativtagande och självgående.

Meriterande om du har:

 •  Erfarenhet av arbete inom digitalisering i offentligt förvaltning
 • God kännedom inom digitaliseringsarbete för en kommun i Borås Stads storlek
 • Erfarenhet av arbetssätt enligt agila metoder

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Susanne Borssén Josefsson, Rekryterande chef
Telefon: 033-353025

Lars-Olof Danielsson, Fackombud Akavia
Telefon: 033-357059

Borås Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och tillit.

Mer information om Borås Stad som arbetsgivare hittar du här: Jobba i Borås Stad!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-03.

Hos oss är du med och tar hand vår stad. Lokalförsörjningsförvaltningen förvaltar grundskolor, specialboenden och förskolor men även kulturbyggnader och andra sorters byggnader i staden.

Vi deltar i den strategiska samhällsplaneringen tillsammans med våra kollegor på övriga förvaltningar i samhällsbyggnadsprocessen. Att arbeta hos oss innebär att du bidrar till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Vi drivs inte av vinstmarginaler men drivkraften är att vara kostnadseffektiva så att det blir mer pengar över till våra kärnverksamheter, vård, skola och omsorg. Förvaltningen består av 50 medarbetare som på respektive operativ avdelning ansvarar för byggprojekt, ekonomisk/teknisk förvaltning, förvaltning och inhyrning av externa lokaler.

Din nästa arbetsplats

Tjänsten som ekonom är placerad på förvaltningens stabsenhet. Enheten består av 8 personer som arbetar inom planering, ekonomi, kvalitet, kommunikation, verksamhetsutveckling, HR och hyresadministration. Inom samtliga områden arbetar vi förvaltningsövergripande och som stödfunktioner till övriga avdelningar. Eftersom vi är få personer inom respektive område är det nödvändigt att vi hjälper varandra "över gränserna" och kanske därför får utföra arbetsuppgifter som ligger utanför ifrån de ordinarie.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Dina ordinarie arbetsuppgifter kommer att vara:

 • Löpande redovisning
 • Fakturahantering
 • Avstämningar
 • Fastighetsmoms
 • Budget-, prognos- och bokslutsarbete
 • Rapportering
 • Stöd till medarbetar i frågor inom ditt ansvarsområde
 • Aktivt delta i och arbeta med utveckling och förändring av system, processer och rutiner
 • Förekommande ad hoc-uppgifter

Du som söker

För att du ska trivas hos oss behöver du vara en person som tycker det är roligt att samverka med andra eftersom du kommer att göra det med såväl kollegor i huset som med våra verksamheter. Du delar gärna med dig av dina erfarenheter, bidrar till kreativitet, skratt och kan peppa dina kollegor. För att göra ett bra jobb krävs att du är/har:

 • Civilekonomexamen eller högskoleexamen
 • Minst 5 års erfarenhet inom ovan nämnda arbetsuppgifter
 • Är självgående i rollen
 • God systemvana
 • Mycket goda kunskaper i Excel
 • Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande


Olikheter är en tillgång, mångfald är en styrka. Medarbetare som kompletterar och berikar varandra ger oss bättre förutsättningar att möta boråsarnas olika behov. Så tveka inte att söka, vem du än är.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Lena Zetterberg, Enhetschef
E-post: lena.zetterberg@boras.se
Telefon: 033-357382

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-09.

Vi på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen genomgår en spännande utvecklingsfas där vi expanderar och omformar vår verksamhet för att på ett bättre sätt möta behoven hos våra invånare. Ett nytt kapitel började hösten 2023 med etablering av vårt Barn- och familjecentrum, där vi aktivt implementerar nya arbetssätt och metoder, såsom Signs of Safety. Barn- och familjecentrum består av två enheter med socialsekreterare, metodhandledare och enhetschefer.

Vi söker nu engagerade kollegor till vårt Barn- och familjecentrum. Hos oss kommer du vara en del av en arbetsplats med väl upparbetade rutiner och en tydlig struktur, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Vårt fokus ligger på att göra barn och unga ännu mer delaktiga i dras kontakt med oss och vi ar en god samverkan med övriga enheter inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Vi lägger också stor vikt vid extern samverkan. 

Läs mer om oss

Din nästa arbetsplats

Som vår blivande kollega kommer du ha möjlighet till ett spännande, meningsfullt och kreativt arbete. Du kommer erbjudas en god introduktion av utsedd mentor. Utöver regelbunden ärendehandledning med arbetsledning får du även extern handledning. Vi har en god sammanhållning där vi arbetar i mindre team och har ett gott kollegialt stöd, där vi tror att delaktighet och ansvar medför att vi tillsammans utvecklar vår enhet. För oss är kompetensutveckling en självklarhet där vi bland annat ingår i Yrkesresan och erbjuder systemteoretisk utbildning samt Signs och Safety.

Hos oss får du flexibla arbetsvillkor med möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid tack vara vårt förmånliga flextidsavtal. Dessutom finns möjlighet till tillfälligt distansarbete. Vi sitter i centralt belägna lokaler i Borås centrum.

Räkna med utmaningar i vardagen men också skratt, härliga möten och fantastiska kollegor. Som arbetsgivare ser vi det viktigt att du har en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning där verksamheten har stort fokus på detta. Vill du ha ett arbete som är stimulerande, meningsfullt och utvecklande som ger mycket tillbaka så är detta rätt tjänst för dig. Du kommer få ett arbete där du gör skillnad varje dag!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi arbetar med målgruppen barn och unga i ålder 0-17 år och deras vårdnadshavare. Som socialsekreterare hos oss kommer du huvudsakligen att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt socialtjänstlagen samt lagen om vård av unga.

Du som söker

Vi söker dig som har socionomexamen och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård. Du ska ha ett stort engagemang, ett gott bemötande och ett professionellt yrkesmässigt förhållningssätt är en självklarhet för dig. Du gillar att samarbeta och tar dig an nya arbetsuppgifter med ett genuint intresse. B-körkort är ett krav.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Eva Eriksson, Rekryterande chef
E-post: eva.eriksson@boras.se
Telefon: 033-353510

Sara Jönsson, Rekryterande chef
E-post: sara.jonsson@boras.se
Telefon: 033-353622

Catarina Andersson, Facklig företrädare Vision
Telefon: 0768883846

Liselotte Book, Facklig företrädare SSR
Telefon: 0768883715

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-10.

Vill du arbeta med tillsyn och utredningar?

Din nästa arbetsplats

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag. I ansvarsområdet ingår även att utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken.

Överförmyndarenheten, som ingår i Stadsledningskansliet, är belägen i centrala Borås med närhet till både bussar och lunchrestauranger. Du kommer ingå i ett trevligt gäng om 9 personer bestående av handläggare, ekonom, nämndsekreterare och verksamhetschef.

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor erbjuder vi förmåner för att personalen ska trivas och må bra. Bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badhus, förmånscykel ingår i Borås stads förmåner.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Ett vikariat till och med 31/8 2024 och ett vikariat till och med 31/8 2025.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med tillsyn, utredningar och beslutsfattande i ärenden inom Överförmyndarnämndens ansvarsområde. I uppgifterna ingår även granskning av gode mäns, förvaltares och förmyndares löpande verksamhet enligt föräldrabalken.

Du som söker

Vi söker dig med en juridiskt inriktad högskoleutbildning, gärna juristexamen eller jur. kand. Även annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig kan komma ifråga. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av handläggning inom offentlig förvaltning. Har du vana av ekonomiskt arbete ser vi det som positivt.

Eftersom du kommer ha daglig kontakt med människor bör du ha ett förtroendegivande och respektfullt förhållningssätt. Du behöver även vara kommunikativ och ha förmåga att förmedla information på ett lättbegripligt sätt. Därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du ska kunna arbeta självständigt samt prioritera och fatta beslut.

Mycket av arbetet utför du självständigt men eftersom vi även jobbar teambaserat lägger vi stor vikt vid att du kan samarbeta.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Rickard Byström, Rekryterande chef
Telefon: 033-358264

Malin Särén, Fackligt ombud Vision
Telefon: 033-358556

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-03.

Arbetslivsförvaltningen är en av fyra förvaltningar i Borås Stad som arbetar med socialtjänst. Vi ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsträning och rehabiliterande insatser, arbetsmarknadsinsatser, integration och nationella minoriteter, trygghetsvärdar och personligt ombud. Förvaltningen har cirka 230 medarbetare och ansvarar för samt finansierar cirka 400 arbetsmarknadspolitiska anställningar.

Din nästa arbetsplats

Arbetslivsförvaltningen har ett kommunövergripande uppdrag i Borås stads integrationsarbete. Vi jobbar utifrån styrdokumentet Program för integrerat samhälle, där Kommunfullmäktige bland annat pekar på arbete, boende, delaktighet och trygghet som viktiga områden för staden att jobba med. Arbetslivsnämnden har bestämt att göra en omfattande satsning på de områden, som av kommunledning och även polisen pekats ut som socialt särskilt utsatta och otrygga områden i Borås. Trygghetsinsatser arbetar för att människor genom arbetsträning på sikt ska uppnå egen försörjning. Verksamhetens uppdrag innefattar två spår dels arbetsträning och parallella insatser som sker i from av en arbetsmarknadsanställning för stadsdelsvärdar dels uppdrag som ska leda till ökad trygghet hos medborgare.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tillräde snarast tom 241231

Dina arbetsuppgifter

På Trygghetsinsatser blir du en av enhetens tre teamledare som arbetsleder handledare som i sin tur stöttar övriga stadsdelsvärdar under deras arbetsdag. Teamledarens uppdrag innebär att jobba med utvecklingsarbete, samverka med olika samarbetspartners och arbeta tätt tillsammans med enhetschef. Du som teamledare ser både till helhet och detaljer och är inte rädd för att arbeta mödosamt där det behövs. Arbetet innebär att du ska kunna arbeta både självständigt och i team, flexibelt samt ansvarsfullt och ha ett eget driv i att se vad som ska göras. Du ska vara trygg i att hantera människor i olika situationer med olika förutsättningar i livet. Du bidrar till samsyn och samarbete och vi jobbar utifrån uppsatta mål. Teamledaren är underställd enhetschef och ingår i enhetens ledningsgrupp.

Som teamledare arbetar du med:

 • Att aktivt medverka i teamarbetet mellan teamledare.
 • Ha kontakter, samordna och hålla i möten med samarbetspartners
 • Att leda och instruera stadsdelsvärdar/miljövärdar i det dagliga arbetet
 • Att bistå enhetschef i arbete med förslag för utveckling av verksamheten
 • Personalärenden och rekrytering av stasdelsvärdar
 • Att bistå enhetschef och arbetsmarknadshanläggare med förslag i arbete med kompetensförsörjningsplan
 • Stöd och styrning till handläggare i komplicerade ärenden
 • Dokumentation
 • Att planera resurser för sitt område
 • Att fånga upp förutsättningar för ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen
 • Att hålla i veckomöte på sin arbetsplats, föra protokoll vid aktuella möten

Du som söker

Du har högskolepoäng med inriktning socialt arbete eller det som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. För att lyckas i rollen krävs att du ska:

 • Vara erfaren ledare med vana att leda team
 • Vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift
 • Ha god erfarenhet av socialt arbete
 • Ha erfarenhet och utbildning i konflikthantering som kan intygas.
 • Ha förmåga att stödja, utveckla och engagera dina kollegor i det dagliga arbetet  
 • Vara tydlig i din kommunikation och på ett välstrukturerat sätt organisera ditt och andras arbete
 • Ha ett professionellt bemötande och en förmåga att skapa förtroendefulla relationer
 • Inneha B-körkort, samt mycket goda datakunskaper

Meriterande är om du har genomgått kurser som är relevanta som t.ex. MI och Supported Employment.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sami Kreutz, Rekryterande chef
E-post: sami.kreutz@boras.se
Telefon: 033-353363

Mohammad Saadoun, facklig företrädare Vision
E-post: mohammad.saadoun@boras.se
Telefon: 0721600657

Frida Nermansson, facklig företrädare Kommunl
E-post: frida.nermansson@edu.boras.se
Telefon: 0734328767

Vi avser att kalla sökande löpande under ansökningstidens gång, så vänta inte med att skicka in dina ansökningshandlingar.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-03.

Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.

Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionalism, engagemang och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar drygt 850 medarbetare med att leverera högklassig utbildning till invånarna i Borås. Förutom fyra kommunala gymnasieskolor samt anpassad gymnasieskola bedriver vi också vuxenutbildning och Yrkeshögskola.

Som Informationssäkerhetssamordnare hos oss kommer du att arbeta mot alla verksamheter i förvaltningen. Du kommer att vara anställd av och ha din arbetsplats på Utbildningskontoret, vilket är beläget på Olovsholmsgatan 32 i Borås. Hos oss, är vi drygt 20 medarbetare som arbetar med förvaltningens stödfunktioner för processer inom ekonomi, kvalitet- och utveckling, HR, IT, kommunikation, antagning och administration. Det är en arbetsplats där vi värdesätter att samarbeta, tar vara på varandras kompetenser och där vi värna om en god arbetsmiljö.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 3 juni eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Rollen som informationssäkerhetsamordnare är en ny befattning i förvaltningen och har som syfte att stärka och samordna informationssäkerhet- och dataskyddsarbetet. Delar av din tjänst kommer att omfatta andra arbetsuppgifter, beroende på din bakgrund och kompetens kan dessa innefatta andra ansvarsområden inom IT-området, arkivhantering, offentlighet och sekretess eller juridiska frågor.

På Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen kommer du att arbeta med att utveckla, driva, samordna och följa upp informationssäkerhetsarbetet på förvaltningen utifrån intentionerna i Borås Stads ledningssystem för informationssäkerhet samt att du ansvarar för förvaltningens övergripande arbete med dataskydd. Du kommer att stödja verksamheterna med din kompetens och erfarenhet genom rådgivning, utbildning och uppföljning inom hela informationssäkerhetsområdet samt samordna och ansvara för att införa LIS i förvaltningen, driva informationsklassningar, riskanalyser och incidenthantering. I rollen ingår också att utifrån kommunens styrdokument arbeta fram riktlinjer och användarregler inom området.

Delar av ditt arbete sker i skolklustret och tillsammans med kommunens centrala informationssäkerhetsgrupp, där du representerar förvaltningen och där ni samverkar i arbetet med förbättrad informationshantering, riskhantering, kontinuitetsplanering och incidenthantering. Du är delaktig i och biträder förvaltningen i hantering av IT-system, t.ex. vid upphandlingar, revisioner, riskanalyser och andra säkerhetsfrågor kopplat till dataskydd.

Du som söker

Du som söker ser vi helst har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot informationssäkerhet, juridik eller annan kvalificerad erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Uppdraget som informationssäkerhetssamordnare ställer krav på erfarenhet av informationssäkerhetsarbete på såväl övergripande nivå som med detaljfrågor och vi ser därför att du har efterfarenhet inom detta. Det är meriterande om du har arbetat med uppföljning och styrning av verksamhet på strategisk nivå i en större organisation. Arbetslivserfarenhet från kommunal eller annan myndighet är önskvärd.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med dataskyddsförordningen (GDPR) samt har erfarenhet av införande och förvaltning av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

En stor del av ditt arbete består av kommunikation vilket innebär att du har god kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift. Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.

Som person är du professionell, ansvarstagande, strukturerad och trivs både med att arbeta självständigt och i team med andra. Du behöver besitta en förmåga att hantera komplexa situationer och lösa problem tillsammans med andra. Likväl behöver du med skicklighet, kunna göra analyser utifrån vilka du kan prioritera, avgränsa och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Stensson, Chef för Kvalitet och utveckling
E-post: anna.stensson@boras.se
Telefon: 076-888 77 63

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Vi kan erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbete, i en organisation där vi varje dag arbetar för att skapa bättre förutsättningar för unga och vuxna att lyckas i skolan. Borås Stad erbjuder dessutom sina anställda många förmåner som exempelvis möjlighet till distansarbete. Du kan läsa mer om det här.

Inkomna ansökningar hanteras löpande.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Sociala omsorgsförvaltningen arbetar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningen sysselsätter cirka 1000 personer.

Funktionshinderverksamheten i Borås Stad syftar till att personer med varaktiga och betydande funktionsnedsättningar ska få möjlighet att i största möjliga utsträckning leva som andra. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv. Förvaltningen driver bland annat 28 gruppbostäder och 8 servicebostäder för målgruppen.

Nu söker vi medarbetare som är med och skapar trygghet och meningsfullhet i brukarnas vardag. Vi söker dig som ser möjligheter istället för hinder tillsammans med en fantastisk personalgrupp med mycket kompetens.

Din nästa arbetsplats

Vi söker medarbetare till en gruppbostad inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ligger i Sjömarken Borås. På enheten bor brukare med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Brukarna har stort behov av kognitivt stöd, därmed arbetar det en personal per brukare mestadels av tiden. Enheterna har tillgång till en stödpedagog.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Arbetstiden schemalagd med dag och kvällstid, varannan helg samt sovande jour. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Uppdraget som stödassistent innebär ansvar för att skapa förutsättningar till att ge stöd/hjälp och struktur i vardagen.

Då brukarna är i behov av ständig närvaro till känd personal lär du känna och arbetar enbart med några av brukarna på boendet och under arbetspassen arbetar du självständigt med en brukare i hens lägenhet. Du stöttar brukaren i hens vardag med allt från matlagning, personlig hygien till fritidsintressen. I din roll ingår även att utforma genomförandeplaner, upprätta och uppdatera arbetsbeskrivningar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalité. I arbetet ingår delegerade sjuksköterskeuppgifter och social dokumentation. Du kommer också samverka med god man, anhöriga och legitimerad HSL-personal.

Målet är att ge varje brukare en förutsägbar vardag där integritet är en självklarhet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik det vill säga, skapar struktur som gör det tryggt, begripligt, hanterbart och meningsfullt för våra brukare.

Du som söker

Du har Barn och fritid-, Vård och omsorgsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av LSS verksamhet eller anpassad grundskola, av autism samt kognitiva funktionsvariationer. Mycket meriterande är även erfarenhet av AKK "Alternativ kompletterande kommunikation" samt körkort.

I din roll som stödassistent behöver du vara trygg och säker och arbeta lågaffektivt. Du behöver kunna behålla lugnet vid utmanande beteende, som person är du ansvarstagande och lugn samt har ett gott bemötande. Du ska kunna arbeta strukturerat och efter gällande arbetsbeskrivningar. Du har förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. Du har datorvana då det ingår dokumentation och administration i datormiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Annika Klamas, Rekryterande chef
E-post: annika.klamas@boras.se
Telefon: 033-35 80 66

Borås Stads växel, Facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling. Personalklubben Merkraft anordnar genom året flertalet aktiviteter såsom kajakpaddling, operaföreställningar och smyckeskurser för att nämna några. Läs mer om dina förmåner som anställd.

Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-03.

Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.

Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionalism, engagemang och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar drygt 850 medarbetare med att leverera högklassig utbildning till våra elever och studerande. Förutom fyra kommunala gymnasieskolor samt anpassad gymnasieskola bedriver vi också vuxenutbildning och Yrkeshögskola.

I din roll som IT- ansvarig hos oss på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar du mot alla verksamheter i förvaltningen. Du kommer att ha din arbetsplats på Utbildningskontoret, vilket är beläget på Olovsholmsgatan 32 i Borås. På Utbildningskontoret, är vi drygt 20 medarbetare som arbetar med förvaltningens stödfunktioner för processer inom ekonomi, kvalitet- och utveckling, HR, IT, kommunikation, antagning och administration. Det är en arbetsplats där vi värdesätter att samarbeta, tar vara på varandras kompetenser och värnar om en god arbetsmiljö.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2024-06-03 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som IT-ansvarig arbetar du både strategiskt och operativt med olika IT-frågor, genom att arbeta nära chefer och medarbetare i verksamheterna och vara lyhörd för deras behov. Du är länken mellan förvaltningen och samarbetspartners inom IT och stadens centrala förvaltning där du är delaktig i samt företräder och biträder Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i hantering av IT-system, t.ex. vid upphandlingar, revisioner, riskanalyser m.m. I detta arbete deltar du också i stadens nätverk för IT-frågor. En stor del av ditt arbete är att vara förvaltningens objektspecialist och ansvara för elevregistersystemet IST.

Arbetet som IT-ansvarig innebär att du deltar i och driver större IT-relaterade projekt, både inom den egna förvaltningen och i samarbete med andra av stadens förvaltningar. Du projektleder och driver digitala förändringar, ger stöd och service samt utbildar nyckelpersoner i förvaltningens verksamheter när det gäller frågor som är kopplade till IT, drift och underhåll.

Du som söker

Du som söker har en eftergymnasial utbildning gärna inom IT, Data- och systemvetenskap eller informatik alternativt flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant för tjänsten. För att klara av uppdraget som IT-ansvarig ser vi gärna att du har hög förståelse för olika teknologier exempelvis AI och dess betydelse för organisationsutveckling, har erfarenhet av projektledning, bred erfarenhet av IT och god förståelse för beställarrollen i offentlig verksamhet, god kunskap om ny digital teknik och lätt för att förstå och ta till dig nya digitala lösningar, ser möjligheterna som dessa erbjuder och har pedagogisk förmåga att förmedla den kunskapen till andra.

Det är meriterande om du har arbetat med innovationsarbete och uppföljning och styrning av verksamhet på strategisk nivå i en större organisation. Arbetslivserfarenhet från kommunal eller annan myndighet är önskvärd. En stor del av ditt arbete består av kommunikation vilket innebär att du behöver besitta god kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift. Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.

Som person är du professionell, ansvarstagande, strukturerad, leveranssäker och trivs både med att arbeta självständigt och i team med andra. Du behöver besitta en förmåga att hantera komplexa situationer och lösa problem tillsammans med andra. Likväl behöver du med skicklighet, kunna göra analyser utifrån vilka du kan prioritera, avgränsa och fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Anna Stensson, Chef för Kvalitet och utveckling
E-post: anna.stensson@boras.se
Telefon: 076-888 77 63

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Vi kan erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbete, i en organisation där vi varje dag arbetar för att skapa bättre förutsättningar för unga och vuxna att lyckas i skolan. Borås Stad erbjuder dessutom sina anställda många förmåner som exempelvis möjlighet till distansarbete. Du kan läsa mer om det här.

Inkomna ansökningar hanteras löpande.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Ser du dig själv som en god ledare och förebild och vill du vara med när vi formar framtiden för Borås Stads elever? Då är du välkommen till ett stimulerande uppdrag som vikarie inom Grundskoleförvaltningen.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Vi söker både obehöriga och behöriga lärare. För dig som är obehörig är det ett tillfälle att skaffa dig erfarenhet och referenser som du kommer ha nytta av oavsett vad du arbetar med i framtiden. För dig som är behörig är detta en möjlighet att testa på flera olika skolor och knyta kontakter. Som vikarie är du timanställd och lägger själv in tider (tillgänglighet) när du kan arbeta. Det är skolans behov som styr och arbetstiden är förlagd på dagtid mellan 05.30-18.00 måndag till fredag. Skolornas behov kan uppstå med kort varsel det är därför bra om du har möjlighet att vara öppen för att vikariera där behovet uppstår.

Det finns även möjlighet för dig som är intresserad av kulturämnen att vikariera inom Kulturskolan. När du vikarierar i Kulturskolan undervisar du i olika konstnärliga ämnen som musik, dans, bild, teater och drama i grundskolan. Du undervisar även i Kulturskolans verksamhet på Simonsland.

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Visstidsanställning.

Dina arbetsuppgifter

I skolan vikarierar du som antingen obehörig eller behörig elevassistent, lärare i fritidshem eller lärare.

I grundskolan ingår dagligt ansvar och arbete med barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Som lärare är din arbetsuppgift att självständigt hålla i klassundervisning och att ge stöd till eleverna. Du väljer själv om du vill gå in i årskurs F-6, 7-9 eller båda. Du förväntas hålla i alla ämnen utifrån färdigt lektionsmaterial.

Arbetar du som lärare i fritidshem är din uppgift att erbjuda en meningsfull tid i fritidshem före och efter skolan. Du arbetar även under lektionstid och är då ett stöd i klassrummet.

Som elevassistent arbetar du med elever som behöver extra stöd antingen i klassrummet, på raster och på fritidshemmet.

Som vikarie arbetar du inte enbart på en skola, utan du kan komma att arbeta på flera olika skolor inom Borås Stad.

Hos oss står barnen och ungdomarna självklart i fokus och vi har stor tilltro till deras förmågor och kompetens. Tillsammans med övriga kollegor i skolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje elev och för hela elevgruppen.

När du efter en tid har testat på yrket och både du själv och verksamheten tycker att det fungerar väl finns det även möjlighet till att bli erbjuden ett längre vikariat.

Mer information för dig som blir timanställd vikarie

Du som söker

Vi söker dig som med glädje och kunskap vill vara med och ge eleverna en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid i skolan. Du är engagerad och har ett professionellt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Dina arbetsuppgifter och arbetsplatser är varierande och du behöver därför vara öppen för att anpassa dig i ditt arbete. Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du ska vara intresserad av att ge god omsorg och att undervisa, för att på så sätt uppmuntra elevernas utveckling och lärande.

Vi ser gärna att du har en fullständig gymnasieexamen. Har du relevant utbildning eller erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är det positivt, men inget krav. Då kommunikation är en viktig del i skolan är det ett krav att du behärskar det svenska språket väl i tal, skrift och förståelse. Har du körkort och tillgång till bil är det meriterande.

Om du söker till Kulturskolan ser vi helst att du har en musikalisk bakgrund. Ange i din ansökan vilket eller vilka instrument du kan undervisa i. Meriterande är även om du har en bakgrund som estetelev eller gått på musikfolkhögskola.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sofie Cato, Ansvarig handläggare
E-post: sofie.cato@boras.se
Telefon:

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig handläggare.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-18.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära sig.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och att alla ska känna sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket. På Bodaskolan arbetar vi för att knyta täta kontakter med vårdnadshavare.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 5 augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som utvecklingslärare kommer du ha ett riktat uppdrag som innebär att du tillsammans med skolledningen leder skolans utvecklingsarbete inom fritidshemsverksamhet.

-Du har övergripande ansvar över att planera och utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmet och skapa en stimulerande pedagogisk fritidsverksamhet utifrån LGR 22.

-Du är drivande i utvecklingsprocesser och förändringsarbete i fritidsverksamheten. Du bidrar till att erfarenheter sprids inom skolan samt att forskning och vetenskapliga teorier delas till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande.

-Du kommer tillsammans med ledningen för skolan, analysera, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till fritidshemsverksamheten.

-Du kommer ingå i skolans trivselgrupp där ni organiserar skolans rastverksamhet. -Som utvecklingslärare förväntas du entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket.

-Som utvecklingslärare förväntas du entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket.

Utöver det riktade uppdraget som utvecklingslärare kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta på fritidshem, med skolbarnomsorg före och efter skolan. Du planerar och genomför arbete med god kvalitet på skolans fritidshem enligt gällande styrdokument.

Du som söker

För tjänsten som utvecklingslärare krävs det att du kan uppvisa legitimation för lärare med inriktning fritidshem alternativt fritidspedagog. Du måste även visa på fyra års väl vitsordat. Merparten av den tiden ska ha varit inom fritidsverksamheten med innehållen legitimation.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, Rekryterande chef
Telefon: 033-357977

Sveriges lärare, Facklig företrädare
Telefon: 033-357683

Läs mer om hur det är att arbeta som grundskollärare i Borås Stad

Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-05.

Studerar du personalvetenskap eller offentlig förvaltning? Är du nyfiken på hur det är att arbeta med personalplanering? Då är du välkommen att söka tjänsten som timanställd bemanningsplanerare på Bemanningsenheten Pedagogik.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Tillsammans med övriga bemanningsplanerare ansvarar du för att ta emot och administrera beställningar av personal vid såväl korttidsfrånvaro som längre vikariat. Verksamheterna vi servar är förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, bibliotek, museum, fritidsgårdar, mötesplatser, badhus samt kost och lokalvård.

Bemanningsenheten Pedagogik sitter i ljusa och fräscha lokaler på Albanoliden 1 i Borås.

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Sysselsättningsgrad efter behov. Tillträde 8 april 2024 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar heltid under semesterperioden sommaren 2024. Under hösten arbetar du vid behov, uppskattningsvis en till tre dagar/vecka. Arbetstiden är förlagd 06:15 till 16:30 och som timanställd kommer det finnas möjlighet att arbeta en del av utav dagen.

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för bemanningsplaneringen av tillfällig personal. Du servar verksamheternas behov genom att planera och prioritera personal. För att kunna tillgodose behoven har du dialog med såväl chefer som medarbetare. I dina arbetsuppgifter ingår det även att kommunicera med och stötta timanställda i arbetsrelaterade frågor, bland annat för att tillgodose intresset för hur de önskar arbeta. Vi arbetar ständigt med att främja Borås Stads arbetsgivarvarumärke och att identifiera personal som fungerar väl i stadens verksamheter.

Du som söker

Vi söker dig som har en pågående högskoleutbildning inom personalvetenskap eller offentlig förvaltning, till exempel personal- och organisationsutveckling, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du innehar goda IT-kunskaper då detta är ditt främsta arbetsredskap samt har förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.

Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom bemanningsfrågor eller personalplanering.

För att lyckas i rollen som bemanningsplanerare krävs det en förmåga att se möjligheter och handlingsalternativ i utmanande situationer. Då det periodvis är högt tryck på Bemanningsenheten är det viktigt att du kan prioritera och att du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Din förmåga att vara utvecklingsorienterad och flexibel värderas högt. Du ska trivas med att arbeta i grupp men även självständigt och kunna ta eget ansvar. Bemanningsenheten är en servicefunktion och därför är det viktigt att du som söker är lyhörd och har en känsla för service samt är kontaktskapande då du kommer ha kontakt med chefer, medarbetare och våra timanställda.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Emma Johansson, Rekryterande chef
E-post: emma.x.johansson@boras.se
Telefon: 033-353756

Hitesh Vithlani, Facklig företrädare för Vision
Telefon: 0768-888646

Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-27.

Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild samt tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 13 augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med pedagoger på fritidshemmet att ansvara för elever på fritidshemmet. Arbetet innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med kollegor, arbetslaget och enheten. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.

Du kommer även att vara stöd i flexgrupp under dagen. I rollen som lärare har du en aktiv dialog med kollegor och våra elevers vårdnadshavare.

Du som söker

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt utbildad fritidspedagog eller legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du ska vara en given ledare som skapar intresse, engagemang och delaktighet i klassrummet/på fritidshemmet. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Catrin Hylander, Rekryterande chef
E-post: catrin.hylander@edu.boras.se
Telefon: 033-357977

Sveriges lärare, Facklig företrädare
Telefon: 033-357683

Läs mer och se en film om hur det är att arbeta som grundskollärare i Borås Stad

Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta rekryterande chef.?

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-06.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.

Sociala omsorgsförvaltningen arbetar med stöd- och hjälpinsatser inom funktionshinderområdet. Förvaltningen bedriver bland annat gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet och sysselsättning samt personlig assistans och korttid. Förvaltningen ansvarar även för Socialpsykiatrin och bland annat boendestöd. Under förvaltningen bedrivs också hälso- och sjukvårdsteamet samt myndighetsutövningen för förvaltningens målgrupper.

Sociala omsorgsförvaltningen har som övergripande mål att personer med funktionsnedsättning skall kunna leva som andra, uppnå full delaktighet och jämlikhet i samhället. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv.


Din nästa arbetsplats

Myndighetsutövningen för socialpsykiatri omfattar insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år med psykiatrisk funktionsnedsättning och som tillhör någon av regionens psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Utifrån att en av psykiatrihandläggarna nu kommer vara föräldraledig så söker vi en vikarie.

Du kommer att arbeta i en grupp med engagerade psykiatrihandläggare och en närvarande chef i fräscha lokaler i Borås centrum. För att bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde ges du regelbunden ärendehandledning varje vecka med dina kollegor och chef. Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att uppmuntra till kompetensutveckling.

Du ges möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid då vi har ett förmånligt flextidsavtal. Efter din introduktion finns även möjlighet till arbetsanpassning utifrån delvis distansarbete, under förutsättning att arbetet tillåter.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tjänsten är ett vikariat på heltid t.o.m 2024-12-31 som eventuellt kan förlängas. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Du har nu möjligheten att söka ett spännande, meningsfullt och stimulerande arbete där du kommer att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt SoL för personer i åldrarna 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning och som tillhör målgruppen. Det kan exempelvis röra sig om insatser såsom boendestöd, sysselsättning, kontaktperson, korttid, psykiatriboende enligt SoL.

Förutom myndighetsutövning och utredningsarbete i de enskilda ärendena så består en stor del av arbetsuppgifterna även av samverkan med andra verksamheter inom kommunen såväl som öppenvård, slutenvård samt rättspsykiatrin. Utredningsarbetet är ett självständigt arbete där man ansvarar för sina egna ärenden samtidigt som man samarbetar mycket med sina kollegor i det dagliga arbetet.

Kontakten med brukarna sker antingen via hembesök/möten på förvaltningen, planeringsmöten inför hemgång från slutenvården (antingen inom psykiatrin eller rättspsykiatrin), SIP eller via möten initierade av andra professionella inom exempelvis andra kommunala verksamheter eller öppenvårdspsykiatrin. Samverkan med bland annat verkställigheten och öppenvårdspsykiatrin är en viktig del i psykiatrihandläggarnas arbetsvardag.

Du som söker

Du som sökande är utbildad socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi har dock som krav att du har genomgått en utbildning i socialrätt på högskolenivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning, men framförallt har ett genuint intresse i att möta personer som av någon anledning är hjälpsökande och behöver stöd, och hjälpa dem få rätt stöd utifrån deras situation. Erfarenhet av arbete i systemen Viva och SAMSA är meriterande.

Då rättssäkerhet är en viktig del i vårt uppdrag lägger vi stor vikt vid att du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete samt att du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Du har ett gott bemötande, gillar att samarbeta och utför dina arbetsuppgifter med ett genuint intresse och engagemang.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Borås Stads växel, Facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Sara Holmberg, Rekryterande chef
E-post: sara.holmberg@boras.se
Telefon: 0734-327321

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner så som friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar, gratis te/kaffe etc. Du har även möjlighet till att utöka dina semesterdagar genom semesterväxling. 

Läs mer om dina förmåner som anställd.

Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju.Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-03.

Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Din nästa arbetsplats

Viskaforsskolan är belägen längs vackra ån, Viskan, söder om Borås. Skolan består av tre byggnader uppdelade på ett stort skolområde. Området omgärdas av skog och naturskön miljö med intilliggande idrottsplats. Skolgården innefattar simhall, idrottshallar samt planytor för aktiviteter. Skolan har tillgång till bibliotek och fritidsgård i närliggande lokaler.

Viskaforsskolan präglas av en varm och generös atmosfär. Personalen trivs på sin arbetsplats och har ett gott samarbete. Viskaforsskolan arbetar utifrån ett F-9 perspektiv med fokus på elevernas hela skolgång. Skolan har god samverkan med föräldrar och närliggande funktioner. Skolan är tvåparallellig, indelad i stadier med organiserade arbetslag utifrån årskurserna förskoleklass, 1-3, 4-6 samt 7-9. Fritidshemmet är består av fyra avdelningar. På Viskaforsskolan har vi också stöd av ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator.


Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde den 1 april 2024 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande rektor på Viskaforsskolan F-6 arbetar du nära rektor, elevhälsoteamet och skolans övriga personal. Du hanterar frågor och situationer som uppkommer från elever, vårdnadshavare och personal under dagarna. Du ansvarar stötta och leda fritidshemmets arbetslag och för att utveckla personal och verksamhet. I tjänsten ingår personalansvar för delar av personalen vilket även innebär ansvar för personalplanering, vikarieanskaffning och schemaläggning.  Tyngdpunkten kommer ligga på administrativt ledningsarbete kring personal, lokaler, ekonomi och arbetsmiljö men du kommer även att bistå rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vid rektors frånvaro går biträdande rektor in som tillförordnad rektor.

Du som söker

Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, lärarlegitimation samt flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete. Det är meriterande om du även har god kännedom om skolans fritidshemsverksamhet. Du har god kunskap om skolans och/eller fritidshemmets styrdokument. Erfarenhet av ledningsuppdrag är meriterande t.ex. varit med och drivit skolutvecklingsprojekt eller varit arbetslagsledare/ processledare/ utvecklingspedagog samt erfarenhet av elevhälsoarbete så som specialpedagogiska frågor.

Tjänsten kräver att du kan formulera dig tydligt och korrekt i både tal och skrift. Du bör tycka om administrativa uppgifter, vara effektiv, kunna prioritera och du är organiserad även i mer pressade situationer. Att använda digitala verktyg är en självklarhet för dig.

Du är intresserad av och duktig på systematiskt kvalitetsarbete och är mål- och resultatinriktad när det gäller att driva skolutveckling. Du är en tydlig ledare som leder med tillit och goda relationer.

Du tycker om att arbeta både självständigt och i team vilket kräver att du är både driven, modig, flexibel och prestigelös. Du är duktig på att bygga förtroendefulla relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare genom att vara välkomnande och lyssna in vad andra har att säga men också bekväm med att fatta och förmedla beslut.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sara Lundsten, Rekryterande chef
Telefon: 033-358886

Sveriges lärare, Facklig företrädare
Telefon: 033-357683

Bosse Leskinen, Sveriges skolledare
Telefon: 033-357996

Anna Wikman, Sveriges skolledare
Telefon: 0768-888646

Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Barnahus Älvsborg är en verksamhet som startade år 2015. Verksamheten samordnar samhällets insatser för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott. Den är organiserad under Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad enligt en värdkommunsmodell. Verksamheten är en samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarkammaren, Södra Älvsborgs Sjukhus, Primärvården och socialtjänsterna inom Sjuhäradskommunerna och Alingsås och Lerums kommuner.

Din nästa arbetsplats

Arbetsplatsen Barnahus finns i centrala Borås och i verksamheten arbetar förnärvarande två samordnare heltid, en samordnare på halvtid samt administrativ polis på heltid och socionom från BUP på deltid. Övriga professioner kommer till verksamheten för sitt specifika uppdrag och samordning sker där kring barnet/ungdomen. På Barnahus förhörs barn som misstänks vara utsatta för brott. Genom samråd planeras hela insatsen och bedömning görs i varje enskilt ärende om behandlingssamråd ska genomföras och vilka professioner och verksamheter som ska bemöta med insatser. Barnahus har även möjlighet att ge krisstöd. Barnahus samverkar med många olika instanser i samhället och är en delregional verksamhet.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på deltid. Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Samordnarnas ansvar är att tillsammans med den administrativa polisen samordna arbetet mellan olika myndigheter kring de enskilda barnet/ungdomen. Som samordnare på Barnahus får du ta ansvar för hantering/samordning av akuta och planerade samt konsultativa samrådsmöten, behandlingssamråd samt ge råd och stöd till professionella kring olika former av våld. Ditt ansvar är också att tillsammans med övriga samordnare bedöma vilka utbildningar som verksamheten kan erbjuda professionella inom verksamhetsområdet. På Barnahus värdesätts ett högt omhändertagande av barn, familjer och andra berörda. Du är en del i en större organisation tillsammans med övriga samordnare, enhetschef och arbets- och styrgrupp, som alla tillsammans är drivande i utveckling av en verksamhets som är i en ständig förändring för att bemöta målgruppens behov.

Du som söker

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan kandidatexamen som bedöms likvärdig av arbetsgivaren och har erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn- och familj eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är ett krav att du har goda kunskaper i hur olika former av våld påverkar barn och ungdomars utveckling. Det är meriterande om du har samtalsutbildning utöver din socionomexamen och har arbetat med människor i krissituationer. Som samordnare på Barnahus behöver du vara bra på att skapa ett förtroendefullt samarbete med andra människor och ha en vana av att arbeta tvärprofessionellt. Du behöver vara bra på att lyssna, kommunicera och vara flexibel och tycka om utveckling och förändring. Du behöver även kunna värdesätta olikheter, förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar människor. Förutom att du är lugn i stressade situationer behöver du kunna skapa engagemang och delaktighet och tycka om att arbeta i team tillsammans med andra.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Giséla Trapp, Rekryterande chef
E-post: gisela.trapp@boras.se
Telefon: 033-357138

Ingrid Bäckvall, Skyddsombud SSR
Telefon: 0734327235

Jens Ekström, Facklig företrädare för Vision
Telefon: 0768885136

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-03.

Vi på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås Stad genomgår just nu en spännande utvecklingsfas där vi expanderar och omformar vår verksamhet för att bättre möta behoven hos våra invånare. Ett nytt kapitel började hösten 2023 med etableringen av vårt Barn- och familjecentrum, där vi aktivt implementerar nya arbetssätt och metoder, inklusive Signs of Safety. Barn- och familjecentrum består av två enheter med socialsekreterare, metodhandledare och enhetschefer.

Vi söker nu en engagerad metodhandledare till vårt Barn- och familjecentrum. Hos oss kommer du att vara en del av en arbetsplats med väletablerade rutiner och en tydlig struktur, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Vårt fokus ligger på att göra barn och unga ännu mer delaktiga i deras kontakt med oss och vi har en stark samverkan med övriga enheter inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Vi lägger också stor vikt vid extern samverkan.

Din nästa arbetsplats

Som vår blivande metodhandledarkollega kommer du att ha möjlighet till specialisering och ett spännande, meningsfullt och utvecklande arbete. Vi har en sammanhållen arbetsledning som stöttar varandra, och du kommer att arbeta nära enhetschefen och övriga metodhandledare. Hos oss får du flexibla arbetsvillkor med möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid tack vare vårt förmånliga flextidsavtal. Dessutom finns möjlighet till tillfälligt distansarbete.

Om du är en dedikerad och passionerad person som vill vara en del av vår fortsatta utveckling och bidra till att göra skillnad för barn och familjer i Borås Stad, så är detta en fantastisk möjlighet för dig att växa och utvecklas tillsammans med oss. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt Barn- och familjecentrum!

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Ditt huvudsakliga uppdrag är att starta upp ett Säkerhetsteam enligt Signs of Safety samt att ha ett övergripande samordningsansvar avseende implementering av Signs of Safety. Centralt i ditt arbete är att genom ett situationsanpassat ledarskap vägleda och ge metodstöd till socialsekreterare i det dagliga arbetet av ärendehandläggning och juridiska frågor. I ditt uppdrag som metodhandledare kommer du även arbeta med en övergripande utveckling av verksamheten där stort fokus är att göra barn och unga ännu mer delaktiga och verka för en god intern och extern samverkan. Du kommer ingå i olika arbetsgrupper på en organisatorisk nivå. Du kan också vara ställföreträdande för enhetschefen vid dennes frånvaro.

Du som söker

Vi letar efter dig med en socionomexamen och behörighet att hantera ärenden inom den sociala barnavården. Du har en gedigen erfarenhet av myndighetsutövning och förstår uppdraget på ett djupgående sätt. Du är självgående, fungerar som en resurs för kollegor och har förmågan att se organisationen i ett helhetsperspektiv.

Din kommunikationsförmåga är god, både muntligt och skriftligt, och du kan entusiasmera andra i arbetet. Du är skicklig på dokumentation och har en administrativ förmåga som gör att du kan strukturera och prioritera ditt arbete effektivt. Du har även genomfört vidareutbildningar som är relevanta för myndighetsutövning, såsom Signs of Safety, och har ett B-körkort.

Tidigare erfarenhet av arbetsledande eller ledande roller är meriterande, liksom erfarenhet av socionomarbete inom andra verksamheter. Du är en lagspelare som värdesätter samarbete och samverkan, och du kan både stödja och leda i olika situationer. Flexibilitet, kreativitet och en vilja att driva förändring är egenskaper som kännetecknar dig, och du har förmågan att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar.

Som metodhandledare är du professionell och mogen i ditt förhållningssätt. Du är skicklig på att skapa och underhålla relationer både internt och externt, och du ser möjligheter till förbättringar i ditt arbete. Du är relationsskapande och utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang och agerar som en förebild för andra.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Sara Jönsson, Rekryterande chef
E-post: sara.jonsson@boras.se
Telefon: 033-353622

Eva Eriksson, Rekryterande chef
E-post: eva.eriksson@boras.se
Telefon: 033-353510

Catarina Andersson, Facklig företrädare för Vision
Telefon: 0768883846

Liselotte Book, Facklig företrädare för SSR
Telefon: 0768883715

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-02-29.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.


Din nästa arbetsplats

Vill du jobba extra med att göra skillnad i andra människors liv?

Vi söker dig som vill arbeta med att underlätta för människor i deras vardag. Det är ett viktigt uppdrag med ett mål att stödja och stärka personer till ett meningsfullt och självständigt liv.

Avlösarservice i hemmet innebär att du löser av anhöriga i omvårdnadsarbetet till ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning. Det ger de anhöriga möjlighet till fritid, egna aktiviteter eller återhämtning.

Insatsen avlösarservice innebär att du som avlösare kommer till ett hem och tillfälligt tar över ansvaret för omvårdnad. Personen får då ett individuellt anpassat stöd i vardagen.

Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger. Du och anhöriga bestämmer själva vilka tider avlösningen ska utföras. Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som de anhöriga inte kan förutse.


Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Tillträde efter överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

I detta uppdrag om 12 timmar per månad kommer du att arbeta en bit utanför Borås med en glad och aktiv kille på snart 8 år. På grund av hans funktionsnedsättningar behöver han exempelvis stöd i sociala relationer och rutiner. Killen är gärna ute och spelar fotboll eller mobilspel. Han tycker också om att vara inne och spela tv-spel eller sällskapsspel ibland.

Familjen har pälsdjur hemma vilket kan vara bra att känna till vid eventuella allergier. Djurpassning ingår inte i uppdraget.


Du som söker

Du ska ha ett stort engagemang och intresse för att hjälpa människor i behov av extra stöd. Vidare har du ett gott bemötande samt tid och vilja att bygga upp en relation som varar över en längre period. Du som söker har troligtvis egenskaper som ansvarstagande, lyhörd, trygg och omtänksam.

Du behöver kunna arbeta på helger då familjen har behov av att insatsen utförs då. På grund av killens språknedsättning är det viktigt att du behärskar god svenska i tal för att underlätta hans hörförståelse. Det är meriterande om du har kunskaper i exempelvis lågaffektivt bemötande, tecken som stöd eller erfarenhet av att jobba med barn eller vuxna med olika funktionsnedsättningar. Vi fäster stor vikt vid genuint engagemang inför uppdraget. Ett plus om du har barnasinnet kvar och uppskattar killens intressen!

Körkort och bil krävs då familjen bor utanför Borås stadskärna och kollektivtrafiken går begränsat under helger.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Pamela Hilmersson, Samordnare
Telefon: 0734-32 78 88

Caroline Lindén, Rekryterande chef
E-post: caroline.linden@boras.se
Telefon: 033-35 86 21

Inför en anställning kommer vi att begära ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Vi ser fram emot din ansökan!


Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-15.

Bli en del av Borås Stad!

Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull.

Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.

Din nästa arbetsplats

Viskastrandsgymnasiet är en av landets bästa gymnasieskolor, har mycket goda resultat och kan stoltsera med många topplaceringar i yrkes-SM och andra nationella mästerskap. Vi arbetar ständigt för att vara bransch-nära och har en god samverkan med näringsliv och arbetsgivare inom offentlig sektor. På skolan går ungefär 1 000 elever och 160 anställda arbetar för dem. Utbildningarna är mycket populära, elever strömmar till och vi räknar med att växa ytterligare framöver. Läs mer om Viskastrandsgymnasiet på vår hemsida. För att eleverna ska ges god möjlighet att lyckas har vi utvecklat en organisation som präglas av ett professionellt pedagogiskt klimat på alla nivåer och för alla yrkesgrupper. Det leds och understöds av ledningen för skolan och sedan många år har ett arbete på systemteoretisk grund - "Bra skola bättre" - implementerats i organisationen. På Viskastrandsgymnasiet finns också studiecenter/bibliotek, cafeteria och en serviceorganisation för kost, lokalvård, vaktmästeri, IT och administration. Kulturen på skolan präglas av höga resultat, höga förväntningar på eleverna och på varandra, samarbete, stolthet och närhet. Viskastrandsgymnasiet ligger i centrala Borås och har sin huvudbyggnad på Viskastrandsgatan 8. Skolan har också utbildningar som är lokaliserade till Viareds företagspark.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

På Industritekniska programmet - Grafisk teknik och design blir eleverna experter på allt som gäller trycksaker, från idé till färdig produkt. Eleverna får kunskap om hela tryckprocessen och lär sig förarbete (prepress), olika trycktekniker och den viktiga efterbehandlingen. Vi arbetar med olika material och eleverna får lära sig vilka metoder och tekniker som de ska använda sig av. Inom utbildningen har eleverna tillgång till prepressutrustning av bra kvalitet där de får lära sig färghantering och bildbehandling med hjälp av de bästa programmen för grafiskt arbete. Dina uppgifter blir bland annat att undervisa inom ämnen så som, Industritekniska processer, produktionskunskap/processer, grafisk kommunikation och produktion, etc. Planera, genomföra och efterarbeta undervisningen och att vara mentor, vilket bland annat innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elevernas studier. Du har även ansvar för APL (arbetsplatsförlagd utbildning) där du anordnar och följer upp elevers praktik ute på företagen. Ansvar för material och undervisningslokal ingår också i uppdraget. I uppdraget som lärare krävs ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande. Du har god förmåga att samarbeta med övriga lärare i arbetslaget och på skolan.

Du som söker

Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan inom ovanstående ämnen. Du ska även ha erfarenhet från den grafiska branschen, fördel att ha arbetat med grafisk produktion men även grafisk kommunikation, programvaror som är önskvärda är Adobes svit. Du ska ha en vilja att utveckla och förbättra verksamheten samt vara gränssättande och tydlig i kommunikationen. Du ska ha lätt för att skapa kontakt och professionell relation till elever/ungdomar. Det är meriterande om du har ledarerfarenhet från t.ex. föreningsliv eller arbetsliv.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Magnus Björk, Rektor
Telefon: 0768-883115

Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. 

Läs mer om Borås Stads personalförmåner

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.

Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-08.

Vill du vara med och skapa trygghet och meningsfullhet i brukarnas vardag?

Vi söker Dig som ser möjligheter istället för hinder och som tillsammans med kollegor och andra professioner på förvaltningen vill arbeta för våra brukares bästa.

Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.


Din nästa arbetsplats

Nu söker vi Dig som vill vara med från start av ett nytt LSS boende i Gånghester.

Rydsvägen är ett gruppboende för fem brukare med inriktning mot autism. Gruppbostaden är fortfarande i byggfasen och beräknas stå helt klart för inflyttningar efter sommaren 2024.


Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Arbetstiden är schemalagd, förlagd till dag, kväll, vaken natt, helger samt sovande jour. Tillträde efter överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Uppdraget som stödassistent innebär att stödja och finnas där för våra brukare i vardagen. Under arbetspassen arbetar du självständigt med en brukare i hens lägenhet. Du stöttar brukaren i hens vardag med allt från matlagning, personlig hygien till fritidsintressen.

I din roll ingår även att utforma genomförandeplaner, upprätta och uppdatera arbetsbeskrivningar och följa verksamhetsrutiner samt medverka till att verksamheten håller en god kvalité. I arbetet ingår delegeringsbara arbetsuppgifter och social dokumentation.

Du kommer också samverka med god man, anhöriga och andra yrkes professioner så som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi har kontinuerliga team träffar för att samordna och planera vård och omsorg kring den enskilde individen för att kunna tillgodose den enskildes behov.

Målet är att ge varje brukare en förutsägbar vardag där integritet är en självklarhet. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik för att skapa struktur och trygghet hos våra brukare.

Du som söker

Du har Barn och fritid-, Vård och omsorgsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av LSS verksamhet eller särskola, av autism samt kognitiva funktionsvariationer.

Du behöver vara trygg och säker i din roll som stödassistent och arbeta lågaffektivt. Du behöver även ha förmåga att kunna behålla lugnet vid utmanande beteende. Meriterande är om du ha kunskap om alternativ kompletterande kommunikation. Körkort B är ett krav. Som person är du ansvarstagande och lugn samt har ett gott bemötande. Du ska kunna arbeta strukturerat och efter gällande rutiner. Du har förmåga att både arbeta självständigt och i grupp. Du har datorvana då det ingår dokumentation och administration i datormiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Borås Stads växel, Facklig företrädare
Telefon: 033-35 70 00

Christin Lohne, Rekryterande chef
E-post: christin.lohne@boras.se
Telefon: 033-35 34 72

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda anställningsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens badanläggningar samt möjlighet till semesterväxling. Personalklubben Merkraft anordnar genom året flertalet aktiviteter såsom kajakpaddling, operaföreställningar och smyckeskurser för att nämna några. Läs mer om dina förmåner som anställd.

Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-10.

Vill du bli vår nya Informationssäkerhetsspecialist?

Din nästa arbetsplats

Strategisk IT ingår i avdelningen Ekonomistyrning som är en del av Stadsledningskansliet i Borås Stad.

Vår uppdragsgivare är Kommunstyrelsen. Vi arbetar med strategiska IT-frågor och IT-styrning. Vi arbetar tillsammans med våra förvaltningar, bolag och Data Service som är Borås stads interna resurs för IT-leveranser inom drift, support och tjänsteleveranser. Fokusområden vi arbetar med är bl.a. digitalisering, automation, molntjänster, identitetshantering, informationssäkerhet och IT-arkitektur.

Nu söker vid dig som vill ha ett roligt och meningsfullt arbete tillsammans med oss!

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och engagerade kollegor där vi arbetar på ett agilt arbetssätt!

På Stadsledningskansliet sitter vi centralt i Borås med närhet till Borås Centralstation och Resecentrum.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Som informationssäkerhetsspecialist kommer Du att stötta/bistå förvaltningarna och bolagen i operativt arbete. I rollen kommer du att arbeta självständigt men också i samarbete med medarbetare inom kommunens olika verksamhetsområden. Du kommer att ha ett nära samarbete med bl.a. CISO, dataskyddsombud och förvaltningarnas informationssäkerhetssamordnare.

Du kommer bl.a. arbeta med att:

·      leda Klassningar

·      hålla i riskanalyser

·      ta fram kontinuitetsplaner

·      bevaka informationssäkerhetsperspektivet i projekt, upphandlingar, IAM och leverantörsuppföljningar

·      utbilda medarbetare inom informationssäkerhetsområdet i staden

·      rådgivande till stadens förvaltningar och bolag i informationssäkerhetsfrågor

·      hantera informationssäkerhetsincidenter

·      cybersäkerhet

·      bistå CISO i arbete med ledningssystemet, exempelvis framtagande av rutiner, mallar etc.

Du som söker

Du har en relevant akademisk examen inom exempelvis informationssäkerhet eller systemvetenskap alternativt har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har erfarenhet av liknande arbete inom området informationssäkerhet och förstår vilka krav som bör ställas för säker informationshantering.

God kännedom om informationssäkerhet enligt ISO 27000-serien eller motsvarande. Du är en god kommunikatör som skapar engagemang och samarbete. Du är självgående och samtidigt en lagspelare och Du ser till helheten och gruppens mål. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med:

 • informationssäkerhet inom offentlig förvaltning
 • MSB's metodstöd för informationssäkerhet
 • dataskyddsförordningen (GDPR)
 • ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med informationssäkerhetspolicy
 • erfarenhet av arbetssätt enligt agila metoder

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Susanne Borssén Josefsson, Rekryterande chef
Telefon: 033-353025

Lars-Olof Danielsson, Fackombud Akavia
Telefon: 033-357059

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För denna säkerhetsklassificiering krävs ett svenskt medborgarskap.

Borås Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och tillit.

Mer information om Borås Stad som arbetsgivare hittar du här: Jobba i Borås Stad

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-10.


Servicekontoret utgör kommunens interna basresurs för den administrativa och tekniska utförarverksamheten. Vi är ca 360 anställda och förvaltningens verksamheter omsätter årligen ca 750 Mkr. Vi arbetar enligt beställar-/utförarmodellen inom bland annat IT-tjänster, redovisningsservice, löneservice, fastighetsservice och olika typer av anläggningsinriktade uppdrag.

Din nästa arbetsplats

På avdelningen Fordon Förråd Verkstad arbetar cirka 40 medarbetare. Verksamheten är indelad i områdena; fordonshandläggning, förråd, fordonsverkstad och mekanisk verkstad. Vi söker nu en ny medarbetare till vårt förråd. Enheten Förråd ombesörjer lagerhållning, försäljning, inköp av förnödenheter för verksamheten såsom VA-material. I uthyrningsdelen ingår bland annat mindre anläggningsmaskiner som vi även servar själva.

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. snarast eller enligt överenskommelse. Beredskapstjänstgöring kan förekomma i tjänsten.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta som förrådsarbetare med delat ansvar för daglig hantering av hyresmaskiner som service och reparationer. Samt vara en del i det dagliga förrådsarbetet med försäljning /uthyrning mot våra kunder.

Du kommer även att jobba i olika system som exp lagersystem, hantera GPS registreringar och göra inköpsordrar mot våra leverantörer. Det förekommer också godsmottagning samt lossning och lastning av lastbilar. 

Vi erbjuder en varierad arbetsdag som kommer att innefatta såväl kundmottagning som reparationer. 

Du som söker

Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom Fordonsmekaniker /eller yrkeserfarenhet av reparationer av fordon och maskiner. Vi ser gärna att du har truckkort. God datorvana samt B-körkort är ett krav. Det är mycket meriterande om du har jobbat med liknande inom förrådsverkasamhet de tre senaste åren.Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning. Du är en strukturerad och driven person som gillar att träffa många människor, med en god kommunikativ förmåga som har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten förutsätter även att du har god fysik.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Tony Öjerhed, Rekryterande chef
E-post: tony.ojerhed@boras.se
Telefon: 033-357168, 0704-557168

Åke Lindstrand, Facklig företrädare för Kommunal
Telefon: 010-442 86 27

I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi erbjuder olika former av förmåner t.ex. friskvård.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-04.

Vill du vara med och göra skillnad? På Kvalitet- och utvecklingsenheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås stad erbjuder vi dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att vara en del av ett erfaret och positivt team.

Din nästa arbetsplats

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås består av två verksamhetsområden; Barn och Familj samt Vuxen och Ungdom. Ungdomscentrum bildades 2023 och ansvarar för unga med normbrytande beteende. Kvalitet- och utvecklingsenheten hör till den centrala stödfunktionen och jobbar nära förvaltningsledningen. Kvalitet- och utvecklingsenheten består av verksamhetsutvecklare, nämndsekreterare, kommunikatör, socialt ansvarig samordnare och en IT-samordnare.

Tillsammans med oss arbetar du för att skapa förändring och utveckling inom socialtjänsten. Vår arbetsplats är belägen i centrala Borås med närhet till service och de trevliga kvarteren vid Viskan.

Hos oss har du förmånen att ta del av semesterväxling, flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag. Vi tror på en balans mellan arbete och fritid och erbjuder en arbetsmiljö som främjar välmående och utveckling.

Läs mer om våra förmåner

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad verksamhetsutvecklare till Kvalitet- och utvecklingsenheten. Ditt arbete kommer att omfatta både operativa och strategiska insatser på förvaltningsövergripande nivå. Du kommer att använda din analytiska förmåga för att identifiera förbättringsområden och utveckla verksamheten genom att ta fram beslutsunderlag och förslag på förändringar. I rollen ingår även att delta i kvalitetsarbetet och vara en aktiv del i nätverk, både internt och externt.

Du som söker

Du har en relevant akademisk examen inom socialt arbete eller liknande område, samt erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Erfarenhet av arbete med digitala verktyg och evidensbaserade metoder är meriterande, liksom kompetens inom utvecklings- och processarbete. Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift. Vi söker dig som är initiativtagande, målmedveten och analytisk. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd för verksamhetens behov. Att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt är avgörande, liksom att ha en positiv inställning till förändringsarbete och att trivas med att arbeta självständigt.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team där du får möjlighet att växa och bidra till en positiv förändring för Borås invånare.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Jeanette Zachau, Rekryterande chef
Telefon: 0734328299

Liselotte Book, Facklig företrädare för SSR
Telefon: 0768883715

Catarina Andersson, Facklig företrädare för Vision
Telefon: 0768883846

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-10.

Vill du vara med och utveckla framtidens Borås som kulturstad?

Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv.

Din nästa arbetsplats

Borås Kulturskola = Framtidens Kulturskola. Kulturskolan, som bedrivit verksamhet i 80 år, finns i nya och fräscha lokaler i Simonsland, centralt beläget i Borås stad och erbjuder kurser i musik, dans, teater, bild, film, textil och cirkus. Verksamhet bedrivs också på våra utbudspunkter Hässlehuset (Hässleholmen) och Musikens hus (i Fristad.) Kulturskolan finns till för kommunens unga och spelar en speciellt viktig roll i barn och ungas fritid.

Vi har ca 2 500 ämneskurselever, bedriver kulturskoleverksamhet vid sju grundskolefilialer i kommunen och har uppdragsverksamhet i förskola, grundskola, anpassad grundskola samt gymnasieskola. Vi har en stor utåtriktad verksamhet med över 200 föreställningar per år. Hos oss arbetar drygt 60 lärare och administrativ personal för att ge unga en meningsfull fritid.

Välkommen till vår webbplats, boras.se/kulturskolan för mer information om vår verksamhet

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid. Vikariat från 2024-08-13 tom 2024-12-20 med möjlighet till förlängning.

Dina arbetsuppgifter

Nu har du möjlighet att söka ett spännande och utvecklande vikariat som teaterlärare hos oss på Borås Kulturskola! Är du intresserad av att arbeta i en utvecklingsbenägen och drivande organisation kan det vara just dig vi söker.

Borås Kulturskolas verksamhet riktar sig främst till barn och unga i åldrarna 4-19 år och till största delen kommer du undervisa elever i låg-, mellan- och högstadieålder. Hos oss i Borås får du undervisa i nya, väl anpassade lokaler på kulturskolan centralt i Borås men även undervisning i våra fina lokaler på Hässleholmen kan förekomma. Borås Kulturskola erbjuder teaterlek för barn i lågstadiet. För äldre elever erbjuds två inriktningar, improvisation och gestaltning samt ett fördjupningsprogram.

I tjänsten kan det även ingå att tillsammans med en kollega från annat ämne på kulturskolan undervisa i något vi kallar "Kulår", där du möter elever i åk 1 på flera olika skolor i kommunen.

Kulturskolans uppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid på barn- och ungas fria tid vilket innebär att arbetstiden till stor del är förlagd till eftermiddagar och kvällar. Visst helgarbete kan också förekomma.

Du ansvarar för att organisera och leda undervisningen och tillsammans med kollegor planera och genomföra föreställningar och projekt.

Du kommer att tillsammans med en kollega utgöra ett ämneslag inom teater. Du kommer också att kunna samarbeta med flera andra lärare och ämneslag. Kulturskolan har ett gott samarbetsklimat och vi har roligt tillsammans. Här finns höga ambitioner och en vilja att bedriva en meningsfull verksamhet för kommunens barn och unga på deras fritid. 

Du som söker

Vi välkomnar dig som brinner för barn och ungas utveckling och som vill vara med och bidra till att vår Kulturskola förblir en viktig plats för kommunens invånare.

Du har teaterutbildning från högskola eller annan adekvat pedagogisk teaterutbildning som är lämplig för tjänsten. Erfarenhet av att arbeta inom kulturskola eller liknande verksamhet är meriterande.

Våra förväntningar på dig som person är att du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och flexibelt och har hög personlig mognad. Du har vana att planera och genomföra lektioner och är van att initiera och driva projekt.

Kulturell medvetenhet och självständighet är andra egenskaper som vi värderar högt. Viktigt för oss är också att du har förmågan att skapa goda relationer med kollegor och våra elever/föräldrar.

B-körkort är en fördel men inget krav.

Undervisningsprov kan komma att anordnas. Urval sker löpande.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Johan Fritiofsson, Rekryterande chef
E-post: johan.fritiofssohn@boras.se
Telefon: 0768885708, 0768885708

Nilla Björkman, Facklig företrädare för Sveriges Lärare
Telefon: 076-6306367

Borås stad erbjuder ett meningsfullt arbete och goda möjligheter att utvecklas. Vi vill också erbjuda personalförmåner som kan främja ditt välmående och öka din trygghet i vardagen. Här kan du läsa mer om Borås stad som arbetsgivare och om våra förmåner.

Som medarbetare på Kulturförvaltningen arbetar du tillsammans med oss enligt Kulturförvaltningens målbild: "Kulturen berikar boråsarnas liv och har nationell och internationell lyskraft". Läs mer om oss och hur det är att arbeta på kulturförvaltningen.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-03-19.

Vård- och äldreförvaltningen arbetar för att yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var dag. Hos oss arbetar drygt 2 500 medarbetare.


Din nästa arbetsplats

Vi söker dig som vill arbeta som lokalvårdare i sommar på våra Vård- och omsorgsboenden och Korttidsenheter i Borås Stad. Som lokalvårdare får du vara med och skapa både trivsel och en hälsosam miljö på din arbetsplats. Du träffar mycket människor under din arbetsdag.

Som vikarie på Vård- och äldreförvaltningen finns det möjlighet att arbeta som timanställd via vår Bemanningsenhet under våren, sedan erbjuds du ett schemalagt vikariat under sommaren. Våra Vård- och omsorgsboenden och Korttidsenheter är placerade över hela geografiska området Borås med omnejd. Tjänsten innebär att du är placerad på ett boende men vid behov kommer du även utföra lokalvård på andra boenden inom förvaltningen.

Din anställning

Anställningsform: Timavlönad på deltid. Timavlönad och/eller månadsanställd

Dina arbetsuppgifter

Under en arbetsdag träffar du många människor vilket gör att du som social person kommer trivas och där du får en chans att göra det lilla extra för dem du möter. I arbetet ingår lokalvård enligt dagligt städ och veckostäd. Till din hjälp finns redskap, städmaskiner och städmaterial.

Arbetsbeskrivning finns för respektive boende men du har möjlighet att själv planera och lägga upp ditt arbete utifrån dina kunskaper och erfarenheter. Du kommer ingå i ett team med andra lokalvårdare samt även ha chef och samordnare som stöd vid frågor.

Du som söker

Det viktigaste för oss är hur du är som person. Vi söker dig som värderar service och gott bemötande till människor omkring dig. Du är kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer. Du har ett gott ordningssinne, uppskattar samarbetet med kollegor och är flexibel i ditt förhållningssätt. Lokalvård är ett självständigt arbete så du behöver ha ett eget driv och förmåga att utföra planerade arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av lokalvård. Om du har utbildningarna PRYL, SRY eller motsvarande lokalvårdutbildning får du gärna framföra det i din ansökan. Det krävs att du har fyllt 18 år och har goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift. God datorvana är meriterande då vi sköter viss kommunikation och rapportering via datorn. Körkort är inget krav men du ska kunna ta dig till samtliga av våra vård- och omsorgsboende och korttidsenheter med kollektivtrafik. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Läs mer om samt se en film om hur det är att arbeta som en lokalvårdare i Borås Stad:

Lokalvårdare - Borås Stad (boras.se)

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Theresia Sundström, Ansvarig handläggare
E-post: theresia.sundstrom@boras.se
Telefon:

Maria Linder, Enhetschef
E-post: maria.l.linder@boras.se
Telefon:

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.

Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2024-05-31.

Fler lediga jobb

Dessa och många fler jobb finns också att söka just nu.

Sök jobbet:
Stödassistenter till autismboende Rydsvägen

Sista ansökningsdag: 2024-03-10

Sök jobbet:
Biträdande rektor på Viskaforsskolan

Sista ansökningsdag: 2024-02-29

Sök jobbet:
IT-ansvarig

Sista ansökningsdag: 2024-02-29

Om att arbeta i Borås Stad

En kvinna och ett barn på en cykel.

Vårt erbjudande

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du ska känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom kultur och fritid

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du ska känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom service och anläggning

Här finns jobben som underhåller Borås. Och med det menar vi de arbeten som bidrar till att skapa en fungerande vardag för boråsarna så att det finns vatten i våra ledningar, rensopade vägar och städade lokaler.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Personer som jobbar i Borås Stad

Läs mer om våra yrken

Vill du ha nya utmaningar är vi rätt säkra på att vi kan hitta något som passar dig. Vi har fler än 250 olika yrken och du kan läsa om några av dem här. Du hittar också information om hur du kan utvecklas hos oss och hur det är att jobba här.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom kultur och fritid

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du ska känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom kultur och fritid

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du ska känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Så är det att jobba inom service och anläggning

Här finns jobben som underhåller Borås. Och med det menar vi de arbeten som bidrar till att skapa en fungerande vardag för boråsarna så att det finns vatten i våra ledningar, rensopade vägar och städade lokaler.

Så är det att jobba inom service och anläggning

Här finns jobben som underhåller Borås. Och med det menar vi de arbeten som bidrar till att skapa en fungerande vardag för boråsarna så att det finns vatten i våra ledningar, rensopade vägar och städade lokaler.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom socialt arbete

Här är du en viktig person för boråsaren och du möter människor i alla åldrar. Du arbetar inom socialtjänsten eller med funktionshinderverksamhet.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom service och anläggning

Här finns jobben som underhåller Borås. Och med det menar vi de arbeten som bidrar till att skapa en fungerande vardag för boråsarna så att det finns vatten i våra ledningar, rensopade vägar och städade lokaler.

Så är det att jobba inom service och anläggning

Här finns jobben som underhåller Borås. Och med det menar vi de arbeten som bidrar till att skapa en fungerande vardag för boråsarna så att det finns vatten i våra ledningar, rensopade vägar och städade lokaler.

Så är det att jobba inom socialt arbete

Här är du en viktig person för boråsaren och du möter människor i alla åldrar. Du arbetar inom socialtjänsten eller med funktionshinderverksamhet.

Så är det att jobba som vikarie

Som vikarie hos oss har du möjlighet att prova på olika yrken, oftast på de tider som passar dig.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom socialt arbete

Här är du en viktig person för boråsaren och du möter människor i alla åldrar. Du arbetar inom socialtjänsten eller med funktionshinderverksamhet.

Så är det att jobba som vikarie

Som vikarie hos oss har du möjlighet att prova på olika yrken, oftast på de tider som passar dig.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ubildning och elevhälsa

Här finns jobb från förskola till vuxenutbildning. Det är viktiga yrken för att forma framtidens Borås. Inom skolans värld finns även yrken inom hälsoområdet.

Så är det att jobba inom vård och omsorg

Ett jobb inom vård och omsorg är kanske det yrkesområde som bjuder på mest variation? Möt några av alla de medarbetare med olika yrken som jobbar här.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom service och anläggning

Här finns jobben som underhåller Borås. Och med det menar vi de arbeten som bidrar till att skapa en fungerande vardag för boråsarna så att det finns vatten i våra ledningar, rensopade vägar och städade lokaler.

Så är det att jobba inom ledning, utveckling och administration

Hos oss arbetar närmare 500 chefer och det finns flera olika jobb inom verksamhetsutveckling och administration.

Så är det att jobba inom kultur och fritid

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du ska känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Så är det att jobba inom service och anläggning

Här finns jobben som underhåller Borås. Och med det menar vi de arbeten som bidrar till att skapa en fungerande vardag för boråsarna så att det finns vatten i våra ledningar, rensopade vägar och städade lokaler.

Dela sidan: Ledigt jobb – platsannons

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol