Arbetsterapeut och fysioterapeut

Som arbetsterapeut eller fysioterapeut i Borås Stad arbetar du inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i äldreomsorgen eller funktionshinderverksamheten. Det kan till exempel vara i patientens eget hem, på vård- och omsorgsboende, korttidsenhet eller i en gruppbostad. Du arbetar i ett team för att ge patienten bästa möjliga rehabilitering, vård och omsorg.

Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal och chefer. Du samverkar med primärvården, slutenvården och andra aktörer.

Som arbets- eller fysioterapeut har du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.

Dina kolleger berättar

Arbetsterapeut Yvonne Bäck Persson.

Yvonne Bäck Persson, arbetsterapeut

"Bra arbetsmiljö? Genom att ha roligt på jobbet.”

Fysioterapeut Petra Larsson.

Petra Larsson, fysioterapeut

"Om man vill kunna hjälpa andra är det bra att bli fysioterapeut.”

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

För anställning som arbetsterapeut eller fysioterapeut krävs att du har högskoleutbildning och legitimation samt behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns en arbetsrättslig anställningstrygghet men det är även viktigt att medarbetare upplever en trygg och säker arbetsmiljö där du trivs och mår bra.

För oss är arbetsglädje viktigt och att vi utvecklar verksamheten tillsammans. Som ny ska du känna dig välkommen och få goda förutsättningar att komma in i arbetet. Därför får du en personligt anpassad introduktion, både till arbetsplatsen men också i yrkesrollen och uppdraget som arbetsterapeut eller fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård. Om behov finns erbjuds du en mentor.

Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av utvecklingen i yrkesrollen. Alla medarbetares behov av kompetensutveckling sammanställs årligen i en kompetensplan för var och en. Kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt till exempel genom att lära av varandra (vi brukar kalla det för kollegialt lärande), deltagande i olika nätverk, genom litteratur, föreläsningar eller utbildningar både internt och externt.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Exempel på möjligheter för dig som arbets- eller fysioterapeut är:

  • Fördjupning inom arbetet
  • Olika sidouppdrag
  • Specialistkompetens (vidareutbildning inom ett specialistområde)
  • Arbeta med förbättringsarbete och utvecklingsfrågor
  • Chefsprogrammet ”Framtidens chef”

Som arbetsterapeut eller fysioterapeut tillhör du ett av våra tvärprofessionella hälso- och sjukvårdsteam. Du arbetar självständigt men har stöd och daglig samverkan med kollegor och chef. Samarbetet med kollegor och andra parter både inom och utom organisationen är avgörande för att kunna utföra uppdraget effektivt och patient- och kvalitetssäkert.

Det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och medarbetarens möjlighet att påverka sitt arbete. Hos oss kan du påverka ditt arbete och din vardag genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Inom de projekt och utvecklingsarbeten som sker i staden finns även möjligheter att vara med och driva frågor som berör din yrkesroll.

Du kan också påverka genom att engagera dig i ett fackförbund. Hos oss är god samverkan med de olika fackliga organisationerna viktig bland annat eftersom både vi och fackförbunden har ett gemensamt ansvar för frågor om verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö.

Undersköterskeyrket är ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi behöver tillsammans arbeta för att höja statusen på yrket. Detta görs bland annat genom Vård- och omsorgscollege, som är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, arbetsförmedling och fackförbund kring frågor som rör vård och omsorg. Som medarbetare kan du prenumerera på VO-College nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på aktuella händelser och samverkansfrågor.

Vi förväntar oss att du aktivt bidrar med ditt kunnande i arbetet med att nå våra mål. Du är professionell, engagerad och villig att lära och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Vi för väntar oss också att du sätter dem vi är till för i främsta rummet. Det betyder att du ger insatser av god kvalitet som bidrar till ett gott liv varje dag för både yngre och äldre personer. Du ger vård och omsorg utifrån deras enskilda behov, utan att ta ifrån individen det egna ansvaret.

Du lär dig och arbetar sedan efter den nationella värdegrunden för äldreomsorg. I mötet med brukarna har du ett gott bemötande och du är noggrann med varje persons rätt till:

  • Självbestämmande
  • Individanpassning och delaktighet
  • Privatliv och personlig integritet
  • Trygghet
  • Meningsfullhet

Din arbetsplats

Arbete som arbets- och fysioterapeut finns på

Lediga jobb

Just nu finns det 2 lediga jobb som arbets- eller fysioterapeut.

Sök jobbet:
Fysioterapeutstudent sökes till semestervikariat

Sista ansökningsdag: 2024-03-06

Sök jobbet:
Arbetsterapeutstudent sökes till semestervikariat

Sista ansökningsdag: 2024-03-06

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Dela sidan: Arbetsterapeut och fysioterapeut

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol