Arbeta som vårdbiträde eller undersköterska

Som vårdbiträde eller undersköterska kan du arbeta inom följande områden:

Hemtjänst

Som vikarie i hemtjänsten jobbar du hemma hos den äldre. Du säkerställer att personen får den vård, omsorg och stöd som den har rätt till. Det innebär personlig omvårdnad, att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som en sjuksköterska har överlåtit till dig (så kallad delegering), hjälp med måltider, städ och tvätt och mycket annat.

Som vikarie i hemtjänsten krävs det oftast att du har körkort, men det finns också scheman där du kan gå eller cykla mellan besöken.

Vård- och omsorgsboende

Som vikarie på vård- och omsorgsboende ger du de äldre den vård, omsorg och stöd som de behöver. Det innebär personlig omvårdnad, att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser en sjuksköterska har överlåtit till dig (så kallad delegering), att ge personen en meningsfull dag genom olika aktiviteter, hjälp i måltidssituationen och mycket annat.

På ett vård- och omsorgsboende finns olika avdelningar. Det innebär att det finns avdelningar där det endast bor personer som har en demensdiagnos, en sjukdom som påverkar hjärnans funktion. Det finns också avdelningar där personer bor på grund av kroppsliga (somatiska) sjukdomar och åldrande. I Borås Stad finns också avdelningar med finsktalande inriktning samt avdelning för yngre personer, de som är under 65 år med demenssjukdom.

Korttidsenhet

På en korttidsenhet vistas personer i behov av vård tillfälligt. Det innebär att personer kommer till en korttidsenhet efter en sjukhusvistelse eller om en närstående, som normalt sett tar hand om personen i hemmet, behöver avlastning. Korttidsenheter finns med olika inriktningar, till exempel demens (sjukdomar som påverkar hjärnans funktion) och somatisk (kroppslig sjukdom eller åldrande). Som vikarie på en korttidsenhet ger du den äldre den vård och omsorg och det stöd som har bestämts vid en vårdplanering. Målet är att personen ska kunna flytta hem till sin ordinarie bostad igen.

Larm- och nattorganisation

Personal från larm-och nattorganisationen åker hem till personer som har trygghetslarm i hela Borås Stad. Den äldre tillkallar hjälp genom att larma. Larm kan komma av olika anledningar, allt från mindre insatser till akuta händelser. Nattorganisationen svarar dels på akuta larm men gör också planerade besök hos personer som behöver tillsyn och hjälp nattetid.

För att jobba i larm- och nattorganisationen är körkort ett krav.

En personal inom äldreomsorgen i samspråk med äldre man.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Arbeta som vårdbiträde eller undersköterska

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol