Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Nytt för läsår 2020/2021 är att alla som önskar skolskjuts måste ansöka om det oavsett årskurs. Det innebär att du behöver söka skolskjuts om eleven ska börja förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4, årskurs 5, årskurs 6, årskurs 7, årskurs 8 eller årskurs 9.

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten. Skolskjutsen organiseras i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. Skolskjuts omfattas inte av resor inom skolans verksamhet, till exempel bad, slöjd, studiebesök, skolresor eller lektioner som hålls på andra skolor eller orter. Skolskjuts är skjuts till och från skolan.

Elever som går i grundskola och förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och inte till fritidsverksamhet.

Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje nytt läsår av alla som ska börja förskoleklass till årkurs 9 och uppfyller kraven för skolskjuts. Vid skolskjuts för växelvis boende eller särskilda skäl skall ny ansökan göras inför varje läsår. Om du flyttar eller byter skola ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Kriterier som gäller för skolskjuts.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts växelvis boende


Vill du rapportera ett fel eller har du en synpunkt? Fyll i formuläretöppnas i nytt fönster för synpunkter.

Illustration av skolbuss som kör från ett hus på en skogsväg

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol