Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten.

Ansökan inför läsår 21/22

Ansökan för skolskjuts läsår 21/22 har öppnat, ansök via e-tjänsten längre ned på sidan.

Ansök om skolskjuts varje år

Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje nytt läsår för alla som ska börja förskoleklass till årkurs 9 och uppfyller kraven för skolskjuts. Om eleven flyttar eller byter skola ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Så fungerar skolskjuts

Skolskjutsen organiseras i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. Elever som går i grundskola och förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och inte till fritidsverksamhet. Skolskjuts omfattas inte av resor inom skolans verksamhet, till exempel bad, slöjd, studiebesök, skolresor eller lektioner som hålls på andra skolor eller orter. Skolskjuts är skjuts till och från skolan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om förlorat/ defekt busskort  


Skolskjuts med taxi


Skolskjuts till modersmålsundervisning

Skolskjuts till dygnet runt-verksamhet

Illustration av skolbuss som kör från ett hus på en skogsväg

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol