Meny

Meny

Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten. Skolskjutsen organiseras i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. 

Skolskjuts omfattas inte av resor inom skolans verksamhet, till exempel bad, slöjd, studiebesök, skolresor eller lektioner som hålls på andra skolor eller orter. Skolskjuts är skjuts till och från skolan.

Elever som går i grundskola och förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och inte till fritidsverksamhet.

l

Självservice

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts växelvis boende


Mer information

Senast ändrad: 2018-11-20 13.49

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

g q n C