Meny

Meny

Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Ansök om skolskjuts inför läsår 2019/2020 senast 15 april via e-tjänst eller blankett längre ned på sidan. Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten. Skolskjutsen organiseras i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. 


Skolskjuts omfattas inte av resor inom skolans verksamhet, till exempel bad, slöjd, studiebesök, skolresor eller lektioner som hålls på andra skolor eller orter. Skolskjuts är skjuts till och från skolan.

Elever som går i grundskola och förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och inte till fritidsverksamhet.

Ansökan om skolskjuts ska skickas in av alla som ska börja förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 och uppfyller kravenlänk till annan webbplats för skolskjuts. Vid skolskjuts för växelvis boende eller särskilda skäl skall ny ansökan göras inför varje läsår. Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Läs mer om vilka kriterier som gäller för skolskjuts.

l

Självservice

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts växelvis boende


Senast ändrad: 2019-08-27 11.37

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

g q n C