Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten.

Ansök om skolskjuts varje år

Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje nytt läsår för alla som ska börja förskoleklass till årkurs 9 och uppfyller kraven för skolskjuts. Om eleven flyttar eller byter skola ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Ansökan för skolskjuts läsår 22/23 är öppen 1 mars till 15 april. Tänk på att vi inte kan garantera att du hinner få ett beslut innan skolstart, om du inte ansöker inom ansökningsperioden. Har du skickat in din ansökan efter 15 april är handläggningstiden cirka fyra veckor.

Så fungerar skolskjuts

Skolskjutsen organiseras i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. Elever som går i grundskola och förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och inte till fritidsverksamhet. Skolskjuts omfattas inte av resor inom skolans verksamhet, till exempel bad, slöjd, studiebesök, skolresor eller lektioner som hålls på andra skolor eller orter. Skolskjuts är skjuts till och från skolan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender