Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Digitala verktyg till elever

Alla elever i årskurs 5-9 i Borås Stads grundskolor får låna var sitt digitalt verktyg (surfplatta eller dator) för att använda i sitt skolarbete. Syftet är att varje elev efter sin tid i grundskolan ska kunna använda digitala verktyg och medier för att söka kunskap, bearbeta information, lösa problem, skapa, kommunicera och lära.

Vi arbetar med nätmedvetenhet för att öka elevernas förståelse för:

 • personlig integritet
 • nätsäkerhet
 • upphovsrätt
 • källkritik

Att låna ett digitalt verktyg

I början av läsåret får varje elev i årskurs 5 och 7 ett digitalt verktyg som eleven får behålla fram till och med årskurs 6 eller årskurs 9. Före de digitala verktygen kan delas ut ska elever och vårdnadshavare läsa igenom en informationsfolder och en överenskommelse. I överenskommelsen finns en sida att skriva under och lämna in till skolan. När överenskommelsen är inlämnad delas de digitala verktygen ut och eleven får ta med sig sitt verktyg hem.

Användning, skötsel och förvaring

Varje elev ansvarar för användning, skötsel och förvaring av sitt digitala verktyg.

Användning

 • Verktyget är ett arbetsredskap och ett lärverktyg. Under skoltid används det för skolarbete och det är elevens skyldighet att se till att det är funktionsdugligt. Verktyget ska alltid vara fulladdat vid skoldagens början.
 • Elevens lösenord är personliga och ska inte spridas.
 • Verktyget får endast användas till sådant som är tillåtet enligt svensk lag. Verktyget ska användas med respekt för andra människor.
 • Det är förbjudet att använda sitt verktyg till sådant som uppmuntrar till och förskönar våld, rasism, extremism, terrorism, porr, diskriminering eller kränkande behandling.
 • Det är inte tillåtet att medvetet ladda ner programvara som kan skada verktyget (exempelvis Jailbreak till iPad).
 • Om verktyget är en iPad ska den inte användas när den laddas.

Skötsel

 • Digitala verktyg är ömtåliga, det är viktigt att ta väl hand om dem.

Förvaring

 • Lämna inte verktyget utan tillsyn.
 • Ta med verktyget hem efter skoldagens slut.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Digitala verktyg till elever

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Ett barn som målar med en pensel

  Familjecentralen – en mötesplats för föräldrar

  Publicerad

  På familjecentralen får du som förälder möjlighet att träffa andra barn och föräldrar, här kan ni umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
 • Ett bildcollage med de olika personerna som är intervjuade i "Drömmen om Norrby".

  Ny utställning om norrbybor visas på Norrby

  Publicerad

  Åtta modiga människor – åtta sanna berättelser. Och åtta drömmar om Norrby. Det är vad utställningen Drömmen om Norrby handlar om. Utställningen är en del av de...
Ikon: Kalender

Kalender