Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Digitala verktyg till elever

Alla elever i årskurs 5-9 i Borås Stads grundskolor får låna var sitt digitalt verktyg (surfplatta eller dator) för att använda i sitt skolarbete. Syftet är att varje elev efter sin tid i grundskolan ska kunna använda digitala verktyg och medier för att söka kunskap, bearbeta information, lösa problem, skapa, kommunicera och lära.

Vi arbetar med nätmedvetenhet för att öka elevernas förståelse för:

 • personlig integritet
 • nätsäkerhet
 • upphovsrätt
 • källkritik

Att låna ett digitalt verktyg

I början av läsåret får varje elev i årskurs 5 och 7 ett digitalt verktyg som eleven får behålla fram till och med årskurs 6 eller årskurs 9. Före de digitala verktygen kan delas ut ska elever och vårdnadshavare läsa igenom en informationsfolder och en överenskommelse. I överenskommelsen finns en sida att skriva under och lämna in till skolan. När överenskommelsen är inlämnad delas de digitala verktygen ut och eleven får ta med sig sitt verktyg hem.

Användning, skötsel och förvaring

Varje elev ansvarar för användning, skötsel och förvaring av sitt digitala verktyg.

Användning

 • Verktyget är ett arbetsredskap och ett lärverktyg. Under skoltid används det för skolarbete och det är elevens skyldighet att se till att det är funktionsdugligt. Verktyget ska alltid vara fulladdat vid skoldagens början.
 • Elevens lösenord är personliga och ska inte spridas.
 • Verktyget får endast användas till sådant som är tillåtet enligt svensk lag. Verktyget ska användas med respekt för andra människor.
 • Det är förbjudet att använda sitt verktyg till sådant som uppmuntrar till och förskönar våld, rasism, extremism, terrorism, porr, diskriminering eller kränkande behandling.
 • Det är inte tillåtet att medvetet ladda ner programvara som kan skada verktyget (exempelvis Jailbreak till iPad).
 • Om verktyget är en iPad ska den inte användas när den laddas.

Skötsel

 • Digitala verktyg är ömtåliga, det är viktigt att ta väl hand om dem.

Förvaring

 • Lämna inte verktyget utan tillsyn.
 • Ta med verktyget hem efter skoldagens slut.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Digitala verktyg till elever

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender