Arbetsplatsen och arbetet

En arbetsplats är en viktig plats för många människor. Vi tillbringar mycket tid på vårt arbete och då är det viktigt med trivsel, öppenhet och bra chefer.

En man som åker buss. Han har hörlurar på sig och ser glad ut.

Äntligen måndag

Alla dagar kan inte vara en dans på rosor - varken hemma eller på jobbet. Men 93 procent av våra anställda tycker att deras jobb är engagerande. Det tar vi som ett kvitto på att vi lyckas ge våra anställda givande arbetsuppgifter och utmaningar. Vi är också öppna för feedback och nya idéer, vilket du kan dela med dig av i dina planerade medarbetarsamtal (och så klart oplanerade spontansnack).

Dina åsikter är viktiga

Vartannat år genomför vi en medarbetarenkät till samtliga medarbetare i Borås Stad. Vid den senaste undersökningen deltog 82,9 procent av alla medarbetare. I enkäten ställer vi frågor som rör lön, arbetsklimat och trivsel, jämlikhet och ledarskap. För att nämna några exempel.

Chefer med stora öron

En bra chef är inte bara önskvärt. Vi tycker att det är avgörande, eftersom de har så stor påverkan på ditt arbetsliv. Våra chefer fattar inte bara beslut. De är ledare och du kan förvänta dig att de är pålitliga, låter dig ta ansvar, lyssnar på dina förslag och vill höra vad du vill utveckla hos dig själv.

Att jobba som chef hos oss

Det kan förstås vara utmanande att arbeta som chef. Kraven är höga och samhället förändras i snabb takt. Vi har en chefsöverenskommelse som beskriver vilket ansvar chefen har. Syftet är att i sin tur ge dig som medarbetare rätt förutsättningar för ditt arbete. Allt för att alla som lever och verkar i Borås ska få det som de behöver.

Två personer som pratar med varandra i en soffgrupp

Jobb för dig som gillar måndagar och chefer med stora öron

Sök jobbet:
Assistent

Sista ansökningsdag: 2024-03-31

Sök jobbet:
Legitimerad Fysioterapeut

Sista ansökningsdag: 2024-03-21

Sök jobbet:
Aktivitetsamordnare

Sista ansökningsdag: 2024-03-15

Sök jobbet:
Stödpedagog

Sista ansökningsdag: 2024-03-31

Sök jobbet:
Ekonom med IT -samordnaransvar

Sista ansökningsdag: 2024-03-17

Sök jobbet:
Annan handl vård omsorg

Sista ansökningsdag: 2024-03-15

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Arbetsplatsen och arbetet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol