Mångfald och inkludering

Vi är 11 000 medarbetare som varje dag går till jobbet för att utföra våra uppdrag och skapa en bra vardag för boråsaren. En tredjedel av oss har en annan bakgrund än svensk, något vi är stolta över och ett faktum som speglar samhället i stort. Men mångfald handlar självklart om mer än etnisk bakgrund. Vi värnar om mångfald ur fler aspekter som kön, könsidentitet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.

En man i varselkläder som kör en vält över en grusplan.

Jämna ut skillnader

Alla som lever och verkar i Borås har samma rätt till service, omsorg och trygghet. Det handlar om mänskliga rättigheter och vi som jobbar här bidrar till att försvara dem: Här ska ingen bli diskriminerad – varken som boråsare eller medarbetare. Som anställd i Borås Stad kan du bidra till att ge jämlik service till boråsarna, samtidigt som du har rätt att bli rättvist behandlad i ditt arbete.

Vi vill vara en förebild

Vi strävar efter att vara ett föredöme i arbetet med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är värdefulla resurser som vi vill ta till vara. Kunskap om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.

Var dig själv

Här får du vara som du är, eftersom vi vet att det är då vi mår som bäst. Vi håller bara benhårt på att alla är schyssta mot varandra och accepterar att vi är olika. Och säger ifrån om någon inte bemöts med respekt. Självklart är vi alltid professionella i våra uppdrag men också i hur vi bemöter varandra och dem vi möter i vår arbetsvardag.

Värna demokratin

Ett arbete hos oss innebär att arbeta för demokratin. Vi som arbetar i Borås Stad gör det för boråsarnas och samhällets bästa. Det är vi som gör verklighet av de beslut som de folkvalda politikerna fattar. Vi ska agera så att människor kan känna förtroende för det demokratiska systemet och för vår verksamhet.

En man med dragspel framför ett en klass med ungdomar.

Jobb för dig som vill vara dig själv på jobbet. Och stå upp för demokratin.

Sök jobbet:
Arbetsterapeutstudent sökes till semestervikariat

Sista ansökningsdag: 2024-03-06

Sök jobbet:
Undersköterska till hemtjänst Trandared

Sista ansökningsdag: 2024-03-10

Sök jobbet:
Vårdbiträde/Undersköterska

Sista ansökningsdag: 2024-05-31

Sök jobbet:
Verksamhetsutvecklare Digitalisering (vikariat)

Sista ansökningsdag: 2024-03-03

Sök jobbet:
Handläggare Överförmyndaren (Vikariat)

Sista ansökningsdag: 2024-03-03

Sök jobbet:
Stödassistenter till autismenhet

Sista ansökningsdag: 2024-03-03

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Mångfald och inkludering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol