Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2109 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Laga kraft | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för allmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att området ska utvecklas över tid och ge möjlighet för fler att nyttja området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa en helhetslösning för trafik och angöring.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten och planeras att antas av Kommunfullmäktige.

Planen har fått laga kraft den 22 mars 2024.
Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på
Boråskartan.

Detaljplanen godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-14.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2024-02-22 § 37.

Antagandebeslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagandebeslut.pdf Pdf, 151.4 kB. 151.4 kB 2024-03-01 15.18


Antagandehandlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Utredningar

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Granskningshandlingar

Äldre handlingar från samrådet

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Hässleholmen.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-25] Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol