Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Borås Skidstadion, Svinåsa Ymergården

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras här efter att det har justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fritids- och folkhälsonämnden 2024-02-20 protokoll omedelbar justering.pdf Pdf, 245 kB. 245 kB 2024-02-20 22.55

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fritids- och folkhälsonämnden 2024-02-20 ärendelista.pdf Pdf, 139.2 kB. 139.2 kB 2024-02-06 17.33
Fritids- och folkhälsonämnden 2024-02-20 handlingar.pdf Pdf, 63.9 MB. 63.9 MB 2024-02-06 17.34
Redovisning av anmälningsärenden 2024-02-20.pdf Pdf, 36.9 MB. 36.9 MB 2024-02-06 17.35
Redovisning av delegationsbeslut 2024-02-20.pdf Pdf, 196 kB. 196 kB 2024-02-06 17.35

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Presentation av attitydundersökning för baden (digitalt)
 6. Boråsförslag: Badplats vid Skogsrydsvägen Öresjö Ängar
 7. Boråsförslag: Hopptorn på flotte i Öresjö Fristad
 8. Boråsförslag: Brygga på Asklandabadet, Piren
 9. Remiss, Motion: Hedra Sverigefinnarna i Borås
 10. Amorteringsfritt år för Borås Arena AB för att möjliggöra underhåll
 11. Anslagsframställan för om- och tillbyggnation av Erikslundshallen
 12. Årsredovisning 2023
 13. Attest, Attestanter 2024
 14. Uppföljning av gemensamma folkhälsoarbetet 2023 mellan Delregional nämnd södra och Borås Stad
 15. Uppföljning intern kontroll 2023
 16. Redovisning av inkomna synpunkter 2023
 17. Aktivitetsdagar - strategi 2024
 18. Nominering till styrelsen i Healthy Cities 2024 (omedelbar justering)
 19. Uppföljning av Överenskommelsen
 20. Remiss: Borås Stads arbete mot trångboddhet
 21. Remiss, Motion: Bättre kunskap hos föräldrar ger tryggare barn
 22. Delegationsordning 2024
 23. Redovisning av anmälningsärenden
 24. Redovisning av delegationsbeslut
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-13] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2024-02-20 16.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol