Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturnämnden 2024-04-08 protokoll.pdf Pdf, 344.2 kB. 344.2 kB 2024-04-11 16.33
Kulturnämnden 2024-04-08 bilaga 1 till protokoll.pdf Pdf, 173.6 kB. 173.6 kB 2024-04-11 16.34

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturnämnden 2024-04-08 Ärendelista.pdf Pdf, 132.1 kB. 132.1 kB 2024-04-02 13.55
Kulturnämnden 2024-04-08 Handlingar.pdf Pdf, 42.2 MB. 42.2 MB 2024-04-02 14.49

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Workshop Riskanalys och Intern kontroll
 5. Presentation av Form och Folk med Nanette Espinasse och Ulrika Kullenberg
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Komplettering av Lokalbehovsplan planperiod 2025-2029
 8. Detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan, Borås Stad
 9. Detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera, Brackåsskogen, Borås Stad
 10. Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad
 11. Remissvar kultursamverkansutredningen
 12. Redovisning av remissvar för förslag till drifts- och organisationsform för scen för populärmusik
 13. Budgetuppföljning till och med mars 2024 - Läggs på bordet
 14. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023
 15. Nya avfallsföreskrifter
 16. Redovisning av anmälningsärenden 2024
 17. Redovisning av delegationsbeslut 2024
 18. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2024
 19. Deltagande på konferensen Kultur i skolan - Lotteri eller garanti
 20. Deltagande i Boråsregionens kulturpolitiska nätverk
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-15] Kulturnämnden, sammanträde 2024-04-08 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol