Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överklaga beslut i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse eller nämnd

Om du vill överklaga ett beslut fattat av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller någon nämnd i kommunen ska du göra det hos:

Förvaltningsrätten i Jönköping,
Box 2201,
550 02 Jönköping.

eller via e-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Ett beslut kan upphävas om det tillkommit på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller gäller något som inte är en kommunal angelägenhet. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt för att du anser att det är olämpligt. Förvaltningsrätten kan bara upphäva ett beslut, inte sätta ett annat i dess ställe.

Klagotiden är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande publiceras på kommunens anslagstavla om att protokollet har justerats.

Rätten att överklaga kommunala beslut har den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet där, eller är taxerad till kommunalskatt där.

Övriga överklaganden

Vissa beslut i kommunala nämnder fattas med stöd av särskilda författningar (plan- och bygglagen, socialtjänstlagen med fler). De kan i de flesta fall överklagas av den som beslutet berör. Det ska göras inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet, till exempel i form av ett protokollsutdrag. Om beslutet går dig emot ska det ha hänvisningar om hur du kan överklaga.

Överklagandet ska lämnas in till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Nämnden bedömer om överklagandet kommit in i rätt tid. Om så är fallet vidarebefordrar nämnden det till rätt instans. Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten är oftast de instanser som tar ställning till överklaganden.

Den här typen av överklagande kallas förvaltningsbesvär. Här kan den myndighet som prövat ditt överklagande i regel ersätta det kommunala beslutet med ett nytt beslut.

Om att överklaga myndighetsbeslut, Förvaltningsrätten i Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklaga beslut i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse eller nämnd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
 • Ungdomar på en trappa

  Kommunstyrelsen får besök av Nordic Ice Breakers

  Publicerad

  Nio ungdomar från Borås åkte till Mikkeli i Södra Savolax för att träffa andra unga från våra nordiska grannländer i somras. Nu besöker de Kommunstyrelsens samm...
 • Plastband från kretsloppet

  Avstängda gator under Kretsloppet

  Publicerad

  Under Kretsloppet den 17 september kommer gator vara avstängda för trafik. Det kan vara bra att veta om du tänkt ge dig ut och åka.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender