Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan
18:00 med allmänhetens frågestund.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Grundskolenämnden 2024-04-16.pdf Pdf, 302.3 kB. 302.3 kB 2024-04-25 12.27
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar för möte Grundskolenämnden den 2024-04-16 v.2.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2024-04-09 13.28

Ärendelista

  1. Månadsrapport per mars 2024
  2. Återrapportering av uppdrag: Situationen runt elevplatser på Fristadskolan
  3. Yttrande över motion: Ett frivilligt skolval
  4. Uppföljning av Överenskommelsen
  5. Yttrande över Boråsförslaget: Omfattande utredning och planering för renovering av Svedjeskolan i Borås som F-3 eller F-6 Skola
  6. Yttrande över Boråsförslaget: Utredning av konsekvenserna kring eventuellt avvecklingen av Svedjeskolan i Borås på närliggande grundskolor
  7. Avveckling av Svedjeskolan
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-21] Grundskolenämnden , sammanträde 2024-04-16 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol