Jobba inom samhällsbyggnad, teknik och miljö

Tillsammans planerar, leder och utvecklar vi samhällsbyggnadsprocessen i vår stad. Vi ansvarar för kommunens fastigheter, skogar, parker, transporter, gator och miljö.

Vårt uppdrag är att arbeta för en långsiktig och god boendemiljö för kommunens invånare. Vi förbättrar boråsarnas livsmiljö genom att vi stödjer miljö- och hälsoskyddsarbetet i Borås Stad. Våra verksamheter är lagstyrda. Det innebär att vi förhåller oss till att hushålla med naturresurser och behålla en vacker stad med hög arkitektonisk kvalitet och gröna utomhusmiljöer för rekreation och återhämtning.

Vi arbetar för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom öppenhet och delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. Våra verksamheter präglas av hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet för invånarna i kommunen.

Några yrken inom samhällsbyggnad, teknik och miljö

Ingenjör

Tillsammans planerar, leder och utvecklar vi samhällsbyggnadsprocessen i vår stad. Vi ansvarar för kommunens fastigheter, skogar, parker, transporter, gator och miljö.

Miljöinspektör

Som miljöinspektör arbetar du med att skydda och bevara vår miljö och hälsa genom att se till att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs.

Om att arbeta i Borås Stad

En man med dragspel framför ett en klass med ungdomar.

Mångfald och inkludering

Vi är 11 000 medarbetare som varje dag går till jobbet för att utföra våra uppdrag och skapa en bra vardag för boråsaren. En tredjedel av oss har en annan bakgrund än svensk, något vi är stolta över och ett faktum som speglar samhället i stort.

Man vid en trappa.

Vårt erbjudande

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du kan känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Jobba inom samhällsbyggnad, teknik och miljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol