Miljöinspektör

Som miljöinspektör arbetar du med att skydda och bevara vår miljö och hälsa genom att se till att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs.

Dina kollegor berättar

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Det finns olika typer av utbildningar på högskola och universitet som kan leda till arbete som miljöinspektör. Vi ser gärna att du har läst tillämpad miljörätt i din högskoleutbildning och det är meriterande om du har läst en inriktning mot miljö- och hälsoskyddsområdet. Du måste också ha B-körkort för arbetet som miljöinspektör.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Det finns en stark anställningstrygghet som betyder att det är ordning och reda i ditt anställningsavtal och det finns interna rutiner som stärker din anställningstrygghet. När du är ny får du introduktion och du får handledning, stöd från chef och kolleger för att du ska känna dig trygg i hur du utför ditt arbete.

Merparten av inspektionerna genomför du som miljöinspektör enskilt. Som miljöinspektör finns det - när så behövs - möjlighet att arbeta i team och gå på inspektioner tillsammans med andra. Vid våra riskbedömningar har vi identifierat branscher där man behöver vara två.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege och har en positiv inställning till att byta arbete inom kommunen. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad påverkar du själv. Det kan finnas möjligheter att exempelvis:

  • kompetensutveckla dig och fördjupa dig inom ramen för din befattning och bli specialist
  • ha andra uppdrag vid sidan av ditt huvudsakliga arbete
  • arbeta med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan
  • få ökat ansvar i organisationen genom att bli chef

Det finns många olika vägar till kompetensutveckling - både genom olika kurser, men också yrkes- och verksamhetsnära utbildningar på din arbetsplats.

Merparten av inspektionerna genomför du som miljöinspektör enskilt. Som miljöinspektör finns det - när så behövs - möjlighet att arbeta i team och gå på inspektioner tillsammans med andra. Vid våra riskbedömningar har vi identifierat branscher där man behöver vara två.

Det finns samarbete med kollegor inom Borås Stad, men även andra utanför organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på det vi gör. Samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor vi valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare.

Det finns många sätt du kan påverka ditt arbete. Varje månad sker så kallade arbetsplatsträffar (APT) där du träffar din chef och dina kollegor. Där går ni igenom verksamhetsfrågor, men ni tar också upp frågor om hälsa och friskvård, arbetsmiljö, ekonomi och facklig information. Varje år har du medarbetarsamtal med din chef där ni samtalar om just din arbetssituation. Däremellan sker förstås en vardaglig dialog mellan chefer och medarbetare som också skapar möjlighet för dig att påverka ditt arbete.

I Borås Stad pågår ett projekt med namnet Tillitsresan som går ut på att ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter. Tillitsresan handlar om att ge dig stor frihet i hur du löser ditt uppdrag och vara en medarbetare som är självständig, trygg och ansvarsfull.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande - präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Din arbetsplats

Miljöförvaltningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Miljöinspektör

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol