Ingenjör

Är du ingenjör finns en stor variation av yrken att välja bland hos oss.

Vill du vara med och bygga Borås?

Tillsammans planerar, leder och utvecklar vi samhällsbyggnadsprocessen i vår stad. Vi ansvarar för kommunens fastigheter, skogar, parker, transporter, gator och miljö.

Vårt uppdrag är att arbeta för en långsiktig och god boendemiljö för kommunens invånare. Vi förbättrar boråsarnas livsmiljö genom att vi stödjer miljö- och hälsoskyddsarbetet i Borås Stad. Våra verksamheter är lagstyrda. Det innebär att vi förhåller oss till att hushålla med naturresurser och behålla en vacker stad med hög arkitektonisk kvalitet och gröna utomhusmiljöer för rekreation och återhämtning.

Vi arbetar för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom öppenhet och delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. Våra verksamheter präglas av hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet för invånarna i kommunen.

Dina kolleger berättar

Anton Carlsson, sjuksköterska, ljushårig man i grön arbetsrock.

Adnan Hadziavdic, projekteringsingenjör
"Jag har alltid drömt om att bygga vägar."

Ayse Kaya, sjuksköterska, mörkhårig kvinna i svart arbetsrock.

Karolina Hull, trafikingenjör
"Cykling är något jag verkligen brinner för.”

Anton Carlsson, sjuksköterska, ljushårig man i grön arbetsrock.

Katarina Bengtsson, mätningsingenjör
"Det bästa är variationen och att få vara mycket utomhus."

Ayse Kaya, sjuksköterska, mörkhårig kvinna i svart arbetsrock.

Gustav Axell Johansson, landskapsingenjör
"Jag gillar att få göra det fint och ordna och fixa med utemiljön.”

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Du behöver en högskoleexamen som ingenjör.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns i grunden stark anställningstrygghet och interna rutiner för att stärka din anställningstrygghet. Dessutom skapar vi genom introduktion, handledning, mentorskap, stöd från chef och kollegialt lärande förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din yrkesutövning.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege och har en positiv inställning till att byta arbete inom kommunen. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad kan du själv avgöra. Detta innebär exempelvis att du har möjlighet att:

  • få ökat ansvar i organisationen genom chefsskap
  • kompetensutveckla dig och fördjupa dig inom ramen för din befattning och bli specialist
  • ha berikande sidouppdrag
  • utvidga ditt arbetsområde genom sidledes rörlighet
  • arbeta med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan. Uppåt, nedåt, höger eller vänster spelar ingen roll så länge du får den utveckling du känner önskar.

Kompetensutveckling sker genom centralt samordnade kurser som yrkes- och verksamhetsnära utbildningar på din arbetsplats.

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på vad vi gör. Samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor Borås Stad som arbetsgivare valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare.

Genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare skapas möjlighet för dig att påverka ditt arbete och vara med att utforma den verksamhet du arbetar i. Projektet Tillitsresan sätter genom sin grundtanke att ge medarbetaren stor frihet i hur den löser sitt uppdrag fingret just på hur du som arbetstagare kan påverka ditt arbete.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Din arbetsplats

Som ingenjör kan du arbetar inom flera olika förvaltningar. Du kan arbeta inom:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Ingenjör

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol