Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med samarbetspartners på lokal, regional, nationell och internationell nivå för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Miljö- och konsumentnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Miljöförvaltningens uppdrag och ansvar är att se till att lagar och regler följs för miljöfarlig verksamhet, boendemiljö, livsmedelshantering, receptfria läkemedel, alkohol och tobak.

Miljöförvaltningens konsumentrådgivare ger information, råd och stöd när det gäller konsumenters rättigheter och skyldigheter. Förvaltningens budget- och skuldrådgivare arbetar förebyggande och ger stöd till skuldutsatta personer.

Förvaltningen arbetar i övrigt bland annat med naturvård och miljöövervakning, energi- och klimatrådgivning samt hållbarhetskommunikation.

Förvaltningen arbetar med följande mål:

  • Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter.
  • Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras.
  • Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
  • Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.
  • Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas.
  • Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror.
  • Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig, ekonomisk och klimatsmart rådgivning.

Miljöförvaltningen är en miljödiplomerad verksamhet

Miljöförvaltningen har från år 2018 ett miljöledningssytem som följer standarden för miljödiplomering. Detta innebär att förvaltningen arbetar systematiskt med att förbättra sin miljöprestanda och följer den standard som Svensk miljöbas anger. Det är Miljöstrategen i Jönköping som följer upp förvaltningens miljöarbete.

Miljöstrategen i Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hus och person

Öppettider och besöksadress

Miljöförvaltningen har sin reception i Fullmäktigehuset, Sturegatan 42.

Reception samt telefontid är öppen vardagar mellan klockan 08.00 och 12.00.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen: E-post: miljo@boras.se, telefonnummer: 033-35 30 00

Önskas kontakt med förvaltningen utanför receptionstider, ring Borås Stads växel
på telefonnummer 033- 35 70 00.

Besök till tjänstepersoner på förvaltningen bör bokas i förtid.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen Anna Säfsten ansvarar bland annat för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

E-post: anna.safsten@boras.se
Telefon: 033-35 30 03

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 75
  • Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42
  • Nettobudget: 35 000 000 kronor
Hur med ett kugghjul

Tillgängliga lokaler

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Fullmäktigehuset är anpassat för dig.

Fullmäktigehuset i Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender