Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med samarbetspartners på lokal, regional, nationell och internationell nivå för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Miljö- och konsumentnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Miljöförvaltningens uppdrag och ansvar är att se till att lagar och regler följs för miljöfarlig verksamhet, boendemiljö, livsmedelshantering, receptfria läkemedel, alkohol och tobak.

Miljöförvaltningens konsumentrådgivare ger information, råd och stöd när det gäller konsumenters rättigheter och skyldigheter. Förvaltningens budget- och skuldrådgivare arbetar förebyggande och ger stöd till skuldutsatta personer.

Förvaltningen arbetar i övrigt bland annat med naturvård och miljöövervakning, energi- och klimatrådgivning samt hållbarhetskommunikation.

Förvaltningen arbetar med följande mål:

 • Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter.
 • Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras.
 • Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
 • Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.
 • Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas.
 • Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror.
 • Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning.

Kontaktuppgifter vid frågor

Har du frågor som rör Miljöförvaltningens uppdrags- och ansvarsområden, enligt ovan, ta då kontakt med förvaltningen via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedtill.

E-post: miljo@boras.se

Telefonnummer: 033-35 30 00

Miljöförvaltningen har sin reception i Fullmäktigehuset, Sturegatan 42. Notera att receptionen är öppen vardagar mellan klockan 08.00 och 12.00. Besök till tjänstepersoner på förvaltningen bör bokas i förtid.

Miljöförvaltningen är en miljödiplomerad verksamhet

Miljöförvaltningen har från år 2018 ett miljöledningssytem som följer standarden för miljödiplomering. Detta innebär att förvaltningen arbetar systematiskt med att förbättra sin miljöprestanda och följer den standard som Svensk miljöbas anger. Det är Miljöstrategen i Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som följer upp förvaltningens miljöarbete.

Mer detaljer kring förvaltningens redovisning av miljöpåverkan och åtgärder kan läsas i rapporten miljöhandboken, Miljöförvaltningen 2022 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Svensk miljöbas logga
Agneta Sander

Förvaltningschef

Förvaltningschefen Agneta Sander ansvarar bland annat för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Mejl: agneta.sander@boras.se
Telefon: 033-35 30 03


 


Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: 80
 • Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42
 • Nettobudget: 35 000 000 kronor
Hur med ett kugghjul

Tillgängliga lokaler

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Fullmäktigehuset är anpassat för dig.

Fullmäktigehuset i Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5