Jobba i förskolan

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Dina kolleger berättar

Jag brinner för utvecklingsarbete

Utvecklingspedagogen Maria Sandberg vill så ett nytt frö hos barnen och kollegorna varje dag.

Lukas Benjaminsson.

Flera saker är bäst med mitt jobb

Förskolläraren Lukas Benjaminsson har alltid älskat musik. Det har han stor användning för i sitt yrke.

Zeinab Serhan

Vi är i ständig utveckling

Förskolläraren Zeinab Serhan är stolt över att undervisa barn i en tidig ålder.

Jag arbetar med det bästa som finns

Barnskötaren Anna Himmelreich är barnens förebild.

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

För att arbeta som förskollärare behöver du en förskollärarexamen och som barnskötare behöver du ha gymnasieutbildning som barnskötare eller motsvarande (1300 poäng).

Om du vill pröva på hur det är att arbeta inom förskolan kan du arbeta som vikarie.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Du får introduktion, handledning eller mentorskap, stöd från chef och kollegialt lärande som ger förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din yrkesutövning. Dessutom finns en stark anställningstrygghet när du arbetar i en kommun.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege och har en positiv inställning till att byta arbete inom kommunen. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad kan du själv avgöra.

Inom förskolans verksamhet finns flera olika tjänster, exempelvis barnskötare, förskollärare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsedagog och specialpedagog. Du kan också arbeta som rektor. Bland våra förskolor finns många olika profiler och inriktningar. Här kan du kombinera dina intressen med undervisning.

Samverkan med kollegor och aktörer inom och utom organisationen är en förutsättning för att vi ska vara professionella och arbeta utifrån förskolans uppdrag. Förskoleförvaltningen är en stor förvaltning där det finns en bredd i kompetens och alltid en kollega att få hjälp och sötttning av. Förskolorna i Borås Stad arbetar med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse, samverkan på alla nivåer har därför en stor betydelse för lärande.

Hos oss får du som nyexaminerad förskollärare stöd av en erfaren mentor. I förskolans organisation finns avsatt tid för dig för att arbeta mot uppdraget genom enskild och gemensam planeringstid och i utvecklingsgrupper. Det finns också olika former av nätverk och arenor för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling som du har möjlighet att delta i.

Du kan påverka på flera olika sätt. Till exempel genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan dig och din chef så skapas möjlighet för dig vara med att utforma ditt arbete. I Borås Stad arbetar vi för något vi kallar ett tillitsbaserat arbetssätt. Det innebär att du som medarbetare får en hög grad av eget ansvar att fatta beslut och utforma ditt arbete.

För att jobba hos oss behöver du ha ett genuint intresse för barns lärande och utveckling.

Vi förväntar oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande för att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr förskolans verksamhet.

Det yttersta målet för alla medarbetare på Förskoleförvaltningen är att bidra till att alla barn får en positiv och lärorik tid på förskolan. Vi skapar förutsättningar för barns lust att lära och möjlighet att lyckas.

Din arbetsplats

I Borås Stad finns cirka 70 förskolor och i förskoleverksamheten går cirka 6 000 barn i åldrarna 6 månader till 5 år. Det finns även dygnet runt-öppna enheter för förskole- och fritidshemsbarn. Bland våra förskolor finns många olika profiler och inriktningar. Här finns stora möjligheter för dig att kombinera dina intressen med undervisning. Vi erbjuder ett meningsfullt jobb med karriärmöjligheter och kompetensutveckling. 

Förskoleförvaltningen

Lediga jobb

Just nu finns det 4 lediga jobb på förskola.

Sök jobbet:
Förskollärare till Äventyrets förskola

Sista ansökningsdag: 2024-06-02

Sök jobbet:
Förskollärare till Lundens förskola

Sista ansökningsdag: 2024-06-02

Sök jobbet:
Förskollärare till Tallbackens förskola

Sista ansökningsdag: 2024-06-02

Ett sätt att prova på att arbeta inom förskolan kan vara att arbeta som vikarie.

Vikariera i förskolan

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Jobba i förskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol