Grundskollärare

Som grundskollärare i Borås Stad gör du skillnad och formar framtiden tillsammans med eleverna. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Du får också en chef som stöttar dig i ditt uppdrag och när du stöter på utmaningar.

Dina kolleger berättar

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Du behöver en högskolexamen som grundskollärare.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Dels finns i grunden stark anställningstrygghet och interna rutiner för att stärka din anställningstrygghet. Dels får du en noggrann introduktion, kollegialt lärande och stöd från din chef och elevhälsans professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege och har en positiv inställning till att byta arbete inom kommunen. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad kan du själv avgöra. Detta innebär exempelvis att du har möjlighet att:

  • Kompetensutveckla dig och fördjupa dig inom din befattning.
  • Ha intressanta uppdrag vid sidan av undervisningen i klassrummet. Sådana uppdrag kan handla om skolutveckling, elevinflytande, informations- och kommunikationsteknik (IKT), kultur, miljö, schemaläggning eller något annat som är viktigt för skolan.
  • Utvidga ditt arbetsområde. Eftersom vi har 42 skolor finns det många möjligheter om du vill byta arbetsplats och fortsätta utvecklas i Borås Stad.
  • Jobba med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan. Du kan bland annat arbeta som förstelärare eller i en utvecklingsgrupp på din skola. Det finns även tjänster som utredare eller verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen centralt.
  • Få ökat ansvar i organisationen genom chefsskap. Efter några år som lärare kan du bli biträdande rektor eller rektor.

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på det vi gör. Samarbete och nätverkande gör att vi lär oss och utvecklas. Just lärande är en av de ledstjärnor Borås Stad som arbetsgivare valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare. I skolan arbetar du tillsammans med kollegor inom olika professioner, vårdnadshavare och externa aktörer för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Många skolor är organiserade i arbetslag kring klasser eller årskurser, och det är vanligt att lärare som undervisar i samma ämnen byter erfarenheter med varandra.

Du har möjlighet dig att påverka ditt arbete och vara med att utforma den verksamhet du arbetar i genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare.

I Borås Stad pågår ett projekt med namnet Tillitsresan som går ut att ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter. Tillitsresan handlar om att ge dig stor frihet i hur du löser ditt uppdrag och vara en medarbetare som är självständig, trygg och ansvarsfull.

Som lärare i grundskolan är du ledare i klassrummet. Du har stort eget ansvar och stor frihet att utforma din undervisning utifrån innehållet i läroplanen och kursplanerna för grundskolan eller grundsärskolan.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Din arbetsplats

Som medarbetare på en grundskola i Borås har du möjlighet till en arbetsplats som passar dig och det du tycker är viktigt. I Borås Stad finns 40 kommunala grundskolor och två anpassade grundskolor med cirka 11 650 elever i åldrarna 6 till 15 år. Våra skolor finns i hela Borås; i centrum, i centralorter och på landsbygden. Det finns skolor som ligger i nybyggda områden, skolor som har funnits i 100 år och allt däremellan. Några rymmer hela grundskolan (från förskoleklass till och med årskurs 9), andra är uppdelade i årskurs F-3, årskurs F-6, årskurs 4-9 eller årskurs 7-9.

Som grundskollärare hos oss har du din tjänst på Grundskoleförvaltningen där vi är cirka 2 000 medarbetare med olika kompetenser och yrken. Vi har höga förväntningar på varandra och på eleverna - allt för att ge eleverna lust att lära och möjlighet att lyckas.

Lediga jobb

Just nu finns det 20 lediga jobb som grundskolelärare.

Sök jobbet:
Lärare i spanska och bild på Viskaforsskolan 7-9

Sista ansökningsdag: 2024-05-27

Sök jobbet:
Lärare i fritidshem på Asklandaskolan

Sista ansökningsdag: 2024-05-27

Sök jobbet:
Lärare i musik på Myråsskolan

Sista ansökningsdag: 2024-05-29

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Grundskollärare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol