Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen arbetar med utbildning inom grundskolan och grundsärskolan. I Borås Stad finns 40 kommunala grundskolor och två grundsärskolor med cirka 11 650 elever i åldrarna 6 till 15 år.

Vi är drygt 2 000 medarbetare som arbetar inom Grundskoleförvaltningen i Borås Stad. Vår förvaltning är stor med flera verksamheter och medarbetare med olika kompetens.

Grundskolenämnden styr förvaltningen politiskt.

Information om Grundskolenämnden

Uppdrag och ansvar

Grundskoleförvaltningen arbetar mot målen i grundskolans läroplan samt utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas. Förvaltningen ansvarar för:

Porträtt på Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef för grundskolan

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Pär Arvidsson Fäldt
E-post: par.faldt@boras.se
Telefon: 033-35 77 60

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskoleförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol