Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen arbetar med utbildning inom grundskolan samt grundsärskolan. I Borås Stad finns 38 kommunala grundskolor med cirka 11 650 elever i åldrarna 6 till 15 år.

Vi är drygt 1 900 medarbetare som arbetar inom grundskoleförvaltningen i Borås Stad. Vår förvaltning är stor och innefattar många medarbetare och verksamheter. Ta del av vårt organigram för att se hur vi är organiseradePDF.

Grundskolenämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Grundskoleförvaltningen arbetar mot målen i grundskolans läroplan samt utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas. Förvaltningen ansvarar för:

Pär Arvidsson Fäldt

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Pär Arvidsson Fäldt
Telefon: 033-35 77 60

d

Fakta om förvaltningen

Senast ändrad: 2020-01-24 10.01

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskoleförvaltningen

g q n C