Arbetsvillkor och lönesättning

Ett arbete hos oss innebär att du omfattas av avtal som ger dig som medarbetare trygghet i din anställning. Här finns några exempel:

Två högar med pengar som är olika stora

Individuell lönesättning

Hos oss har vi individuell lönesättning. Det betyder att vi sätter din lön utifrån din utbildning, erfarenhet och kompetens samt vilka arbetsuppgifter du ska utföra och vilket ansvar du har. Din lön ses över varje år och du får ett enskilt lönesamtal med din chef.

En klocka som är delad i två.

Arbeta heltid (eller deltid)

Många medarbetare har möjlighet att arbeta heltid, om de vill. Tillsvidareanställd vårdpersonal inom äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, samlad sysselsättning och socialpsykiatri erbjuds heltid alternativt den sysselsättningsgrad medarbetaren önskar.

Vatten, sol och tre fåglar

Semester

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, vid 50 år har du 32 semesterdagar. Dessutom erbjuder vi möjlighet att ansöka om att växla semesterdagstillägget mot ytterligare fler semesterdagar.

En baby med napp

Föräldrapenning

Du får extra föräldrapenning. Utöver ersättningen från Försäkringskassan får du ett tillägg från oss.

Tillägget motsvarar 10% av din lön och betalas ut under 180 dagar fram till dess att barnet är två år.

Klock utan visare

Arbetstidsmått

Att arbeta heltid i Borås Stad innebär inte alltid dagtid och 40 timmar i veckan. Du kan arbeta färre timmar beroende på vilket jobb du har. De olika verksamheterna kan pågå dygnets alla timmar beroende på invånarnas behov.

Klocka med markeringar på en fjärdedel av klockan

Arbetstidsmodeller och flextid

Vi vill göra det enklare att lägga livspusslet. Olika arbetstidsmodeller och flextidsavtal ger dig möjlighet att själv styra din arbetstid, givetvis med hänsyn till verksamhetens behov.

En hand som håller pengar

Pension

Din anställning ger rätt till tjänstepension i form av ålderspension och efterlevnadspension. Om du väljer att löneväxla till pension skjuter Borås Stad till sex procent på den lön som du växlar till extra tjänstepension.

Två personer och en sköld

Försäkring

Vid sjukdom och arbetsskada är du försäkrad genom AFA försäkring. Vid dödsfall är du försäkrad genom KPA livförsäkring.

En hand som håller ett rött kors.

Företagshälsovård

Borås Stad samarbetar med Avonova i Borås. Företagshälsovården finns som en expertresurs för att ge dig som anställd stöd och hjälp vid arbetsrelaterade besvär och för arbetsgivaren i arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Arbetsvillkor och lönesättning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol