Receptionist

Att jobba som receptionist innebär att du får möta många människor och lära dig något nytt varje dag.

Dina kolleger berättar

Arbetsterapeut Yvonne Bäck Persson.

Birgitta Karlsson, receptionist

Det bästa med mitt yrke är att möta människor, där varje möte alltid är unikt. Det blir en värme för mig när jag får en nöjd besökare.

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Du behöver en gymnasieutbildning gärna inom handel- och administration, försäljnings- och serviceprogrammet eller Hotell- och turismprogrammet. En receptionistutbildning finns även på Komvux.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Det finns en stark anställningstrygghet som betyder att det är ordning och reda i ditt anställningsavtal och det finns interna rutiner som stärker din anställningstrygghet.

Du som är ny får introduktion, handledning och stöd från chef och kollegor. Detta för att du ska känna dig trygg i hur du utför ditt arbete, trygg i vilka regler och rutiner som gäller på just din arbetsplats och trygghet med dina kollegor i din arbetsgrupp.

Inom Borås Stad har vi en positiv inställning till att utvecklas. Vi vill att du ska växa, mer än Pinocchios näsa. Detta kan ske både på din arbetsplats eller genom ett annat yrke i staden. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad avgör du själv. Detta innebär exempelvis att du har möjlighet att:

  • få ökat ansvar i organisationen genom att bli chef,
  • kompetensutveckla dig och fördjupa dig inom ramen för din befattning och bli specialist,
  • ha andra uppdrag vid sidan av ditt huvudsakliga arbete eller att
  • arbeta med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan. Uppåt, nedåt, höger eller vänster spelar ingen roll så länge du får den utveckling du känner önskar.

Likt Niklas Strömstedts gamla dänga så tycker vi också att ”tillsammans är vi oslagbara”. Därför är samarbete med kollegor inom Borås Stad men även med andra utanför organisationen en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på det vi gör samt att vi ska kunna erbjuda kulturupplevelser till så många boråsare som möjligt.

Samverkan, samarbete och nätverkande innebär lärande, och just lärande är en av de ledstjärnor vi valt att lyfta fram som ett beteende vi vill ska prägla stadens medarbetare.

Det finns många sätt du kan påverka ditt arbete. Varje månad sker så kallade arbetsplatsträffar (APT) där du träffar din chef och dina kolleger och ni går igenom verksamhetsfrågor men tar också upp frågor om hälsa och friskvård, arbetsmiljö, ekonomi och facklig information. Varje år har du medarbetarsamtal med din chef där ni samtalar om just din arbetssituation. Däremellan sker förstås en vardaglig dialog mellan chefer och medarbetare som också skapar möjlighet för dig att påverka ditt arbete.

I Borås Stad pågår ett projekt med namnet Tillitsresan som går ut att ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter. Tillitsresan handlar om att ge dig stor frihet i hur du löser ditt uppdrag och vara en medarbetare som är självständig, trygg och ansvarsfull.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens i vårt arbete med att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar ditt yrkesutövande och medarbetarskap. Du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet du arbetar i.

Vi förväntar oss även att du tillsammans med oss vill arbeta enligt Kulturförvaltningens målbild: ”Kulturen berikar boråsarnas liv och har nationell och internationell lyskraft”.

Lediga jobb

Just nu finns det 1 lediga jobb som receptionist

Sök jobbet:
Frontdesk receptionist

Sista ansökningsdag: 2024-03-17

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Receptionist

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol