Gymnasielärare i gymnasiegemensamma ämnen

Som gymnasielärare i Borås Stad bidrar du med ditt kunnande och din kompetens i arbetet med att göra en bra skola bättre och ge alla våra elever förutsättningar att nå en gymnasieexamen eller bli anställningsbara. Hos oss får du stor frihet och eget ansvar inom ramen för ditt uppdrag, goda möjligheter till kompetensutveckling och stöd från din rektor och elevhälsans professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.

Dina kolleger berättar

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

Relevant lärarexamen med lärarlegitimation för gymnasieskolan. För yrkeslärare: yrkeslärarexamen med relevant behörighet.

För specialpedagoger: pedagogisk utbildning samt specialpedagogexamen.
För speciallärare: pedagogisk utbildning samt speciallärarexamen med relevant inriktning.

Specialpedagog och speciallärare – enskilda ämnen och anpassad gymnasieskola.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Det finns en stark anställningstrygghet och interna rutiner för att stärka denna. Du får en noggrann introduktion, en mentor om du är nyexaminerad, kollegialt lärande samt stöd från din rektor och elevhälsans professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.

Borås Stad strävar efter att vara en lärande organisation där vi ständigt utvecklas och förbättras. Vi uppmuntrar våra medarbetare till att både lära sig och våga testa nytt. Du har goda möjligheter att kompetensutveckla dig, både individuellt och kollegialt, samt fördjupa dig inom din befattning.

När du har arbetat hos oss i några år har du även möjligheten att ansöka om att bli förstelärare. Då arbetar du med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan. Du kan också ansöka om att forska eller bedriva akademiska studier som en del av din tjänst inom vårt projekt Akademisk utveckling.

Samarbete med kollegor och aktörer både inom och utom organisationen är en nyckelfaktor för att vi ska bli så bra som möjligt på det vi gör. Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där lärare arbetar tillsammans, med fokus på undervisningens utmaningar. Du kommer också ingå i arbetslag, ämneslag eller både och.

Vi arbetar aktivt med samverkan och genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare skapas möjlighet för dig att påverka ditt arbete. I Borås Stad arbetar vi med projektet Tillitsresan som går ut på att ge staden ett mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter. Tillitsresan handlar om att ge dig stor frihet i hur du löser ditt uppdrag och vara en medarbetare som är självständig, trygg och ansvarsfull.

Som lärare i gymnasieskolan är du ledare i klassrummet. Du har stort eget ansvar och stor frihet att utforma din undervisning utifrån innehållet i läroplanen och kursplanerna för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola.

Vi förväntar oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i arbetet med att göra en bra skola bättre och ge alla våra elever förutsättningar att nå en gymnasieexamen eller bli anställningsbara. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande, präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för ditt uppdrag.

Utbildningsverksamheten regleras dels genom det statliga uppdraget (Skollag, läroplaner, allmänna råd med mera), dels genom den kommunala styrningen där förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden pekar ut den gemensamma riktningen för den pedagogiska verksamheten. Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process där huvudman, skolledning och all personal i skolan arbetar tillsammans med att skapa förutsättningar för elever att nå målen för utbildningen. Uppdraget till verksamheten och dig som lärare är att - med stöd i de statliga och kommunala styrdokumenten - följa upp de olika faserna i kvalitetsprocessen: Var är vi?, Vart ska vi?, Hur gör vi? och Hur blev det?

Bildningsstaden Borås - utvecklingsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din arbetsplats

Borås kommunala gymnasieskolor Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet erbjuder ett stort utbud av nationella gymnasieprogram med olika inriktningar och profiler. På skolorna erbjuds också gymnasieskolans Introduktionsprogram (IM) för elever som inte har uppnått behörighet till nationella program. Vår anpassade gymnasieskola Bergslenagymnasiet ger eleverna goda förutsättningar för kommande yrkesliv, meningsfull sysselsättning eller fortsatta studier på folkhögskola.

Som gymnasielärare hos oss har du din tjänst på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen där vi är cirka 850 medarbetare med olika kompetenser och yrken. Hos oss blir du en del av en engagerad personalkår, där vi alla tillsammans skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Lediga jobb

Just nu finns det 5 lediga jobb som gymnasielärare inom teoretiska ämnen.

Sök jobbet:
Gymnasielärare i Engelska

Sista ansökningsdag: 2024-05-31

Sök jobbet:
Vikarierande gymnasielärare i naturkunskap och biologi

Sista ansökningsdag: 2024-05-31

Sök jobbet:
Gymnasielärare idrott och hälsa till Almåsgymnasiet

Sista ansökningsdag: 2024-06-03

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Gymnasielärare i gymnasiegemensamma ämnen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol