Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Bäckängsgymnasiet
Bäckängsgymnasiet

Bäckängsgymnasiet

Skollunch till gymnasieelever

Från måndag kommer gymnasieelever folkbokförda i Borås stad att erbjudas lunch för avhämtning via någon av de restauranger i kommunen som anslutit sig till systemet. Varje enskild gymnasieelev dagligen får en QR-kod sänd till sin privata telefon som sedan kostnadsfritt kan omsättas i en take away-lunch. Koden är personlig, men förälder kan hämta ut luncher om hen har med sig elevens och sin egen id-handling och elevens personliga QR-kod.

Tjänsten kommer att gälla så länge undervisningen sker på distans, och som längst till skolavslutningen.

Så här fungerar det:

https://www.boras.se/coronaviruset/gymnasielunch.4.2922c046170f39050863acbc.htmllänk till annan webbplats

Endast fjärrundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens har beslutat att ersätta den ordinarie undervisningen med fjärr- och distansundervisning. Beslutet tas för att förhindra vidare smittspridning på skolorna och förvaltningen, efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Alla våra 10 000 elever berörs, varav 4400 går på gymnasiet och 5500 inom vuxenutbildningen.
Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten eller Skolverket lämnar nya rekommendationer.

Vad betyder då detta för dig som elev?

Ingen inställd undervisning

Undervisningen fortsätter inom gymnasieskolorna, gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skillnaden är att den ges som fjärr- och distansundervisning. Detta innebär att du som elev inte ska komma till skolan. Skolans personal är däremot på arbetet som vanligt för att stötta dig i undervisningen.

Du kommer att få mer information om hur dina lärare kommer att lägga upp undervisningen i olika kurser.

Du som gör praktik

Läser du vid gymnasieskolan, gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan och just nu genomför din lärlingsutbildning, arbetsplatsförlagt lärande eller lärande i arbete ska du fullfölja den arbetsplatsförlagda delen i din utbildning. Du ska också följa de rekommendationer som gäller för den arbetsplats som du befinner sig på.

för vidare information hänvisar vi till PingPong

PingPong för vårdnadshavare

Du som vårdnashavare har också tillgång till PingPong. Via länken boras.pingpong.selänk till annan webbplats loggar du in med ditt bank ID!

___________________________________________________________________________________________________________

Bäckäng

På Bäckängsgymnasiet får människorna lika stort utrymme som utbildningen. När olika personligheter möts skapas nämligen en mer kreativ miljö. Och när olika åsikter får ta plats väcks debatt och tankar som ger nya insikter. Det är det som gör att människor växer. I kombination med en av landets bästa utbildningar kommer du att lämna Bäckängsgymnasiet med all kunskap du behöver för fortsatta studier på högskolor och universitet. Alla kan bli något stort. Du kan bli något stort.

IST Administration

Manualer om hur IST Administration för vårdnadshavare fungerar finns nu under sidan Om skolan.

IST Administration för vårdnadshavare: boras.se.ist.com/guardianlänk till annan webbplats

Ska du börja gymnasiet hösten 2020?

Missa inte att besöka oss på bäckängsgymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

y

Nyheter

o

Kalender

Just nu finns inget i kalendern.

L

Instagram

Följ oss på @backangsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgängliga lokaler

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Bäckängsgymnasiet är anpassad för dig.

Bäckängsgymnasiet i Tillgänglighetsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-03-27 08.19

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bäckängsgymnasiet

g q n C

u

Besök oss

Besöksadress:
PA Halls terrass 7

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt