Meny

Meny

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med utbildning inom gymnasiet, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna.

I Borås Stad finns fem kommunala gymnasieskolor. Inom vuxenutbildningen ges grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Borås Yrkeshögskola och svenska för invandrare (SFI). I våra verksamheter går cirka 7 000 studerande.

Vi är drygt 800 medarbetare som arbetar inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar mot målen i gymnasieskolans läroplan samt utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas och mot målen i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden BoråsPDF.

Förvaltningen ansvarar för:

Christer Samuelsson

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Christer Samuelsson
Telefon: 033-35 77 68

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 900
  • Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, plan 5
  • Nettobudget: 507 600 000

Senast ändrad: 2019-05-14 15.40

Ändrad av:

Dela sidan: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

g q n C