Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tomträttsavgäld

Varje år betalar tomträttshavaren en avgift (hyra) till Borås Stad som kallas tomträttsavgäld. Avgälden ändras vart tionde eller vart tjugonde år beroende på hur ditt tomträttsavtal ser ut. Avgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som dina räntekostnader.

Drygt 1 år innan nuvarande avgäld går ut så skickar kommunen ett förslag på ändringsavtal till tomträttsinnehavaren. I detta ändringsavtal framgår vad avgälden (hyran) för nästkommande avgäldsperiod kommer att bli. Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället (avgäldsunderlag) och motsvara skälig ränta (avgäldsränta) på det uppskattade markvärdet. Den årliga avgälden blir alltså avgäldsunderlaget gånger avgäldsräntan.

Om du vill veta hur Borås Stad har räknat fram avgäldsunderlaget för din tomträtt kontaktar du Mark och exploatering på mark@boras.se eller på telefon 033-35 72 98.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tomträttsavgäld

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender