Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
December 2022
ti on to fr
v48        1 2 3 4
v49  5 6 7 8 9 10 11
v50  12 13 14 15 16 17 18
v51  19 20 21 22 23 24 25
v52  26 27 28 29 30 31  

Här hittar du alla evenemang, aktiviteter och sammanträden som Borås Stad arrangerar. Välj månad, vecka eller dag du är intresserad av i kalender här till höger.

 

 • Bild på fötter och kartong I slutet av dagen - alla är människor
  Utställning om att leva som papperslös i Sverige. Hur hamnar en person i en situation att den lever som papperslös i Sverige och vad innebär det för personen? V...

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, PA Halls terrass
 • Borås konstmuseum Lördagsbarn - Öppet i ateljén på Borås konstmuseum
  Välkommen på Lördagsbarn i Ateljén med museets pedagoger! Vi utforskar tillsammans olika teman, tekniker och material inspirerade av verken från våra pågående u...

  Tid: kl.
  Plats: Borås konstmuseums ateljé
 • skuggbild av ett barn som håller ett skepp i sin hand Skapa berättelser med ljus och skugga - Öppen workshop
  Öppen workshop med gästande Catherine Paterson från Lekkontoret där vi skapar spännande berättelser med ljus och skugga. Läs mer på Borås konstmuseum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Tid: kl.
  Plats: Borås Konstmuseum
 • Film: Heltid
  Med känslor och situationer hämtade från verkliga livet sveper ”Heltid” in dig i en ständig kamp mot vardagsklockan genom mästerligt iscensatt livspusseldramati...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Film: Heltid
  Med känslor och situationer hämtade från verkliga livet sveper ”Heltid” in dig i en ständig kamp mot vardagsklockan genom mästerligt iscensatt livspusseldramati...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Ordförandeklubba Kulturnämnden, sammanträde 2022-12-12 15.00
  Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
  Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biog...


  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet
 • Ordförandeklubba Sociala omsorgsnämnden, sammanträde
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd ...

  Tid: kl.
  Plats: Bryggaregatan 15
 • Film: Heltid
  Med känslor och situationer hämtade från verkliga livet sveper ”Heltid” in dig i en ständig kamp mot vardagsklockan genom mästerligt iscensatt livspusseldramati...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Nya förskolan Sjömarken Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde
  Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna...

  Tid: kl.
  Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, möteslokal Jupiter
 • Ordförandeklubba Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov ...

  Tid: kl.
  Plats: Sturegatan 38
 • Fullmäktigehuset Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde
  Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med...

  Tid: kl.
  Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås
 • Ordförandeklubba och Ipad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).

  Tid: kl.
  Plats: Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36
 • Ordförandeklubba Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-12-13
  Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer...

  Tid: kl.
  Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5
 • Bygglovshandläggare som diskuterar. Öppen mottagning för bygglovsfrågor
  Vid Stadsrummet, som ligger i Kulturhuset, kan du som har bygglovsrelaterade frågor träffa oss på plats mellan klockan 16:00 och 17:30. Du behöver inte boka tid...

  Tid: kl.
  Plats: Stadsrummet, Kulturhuset. Ingång från Sturegatan 37
 • Arbetslivsförvaltningens entré. Arbetslivsnämnden, sammanträde
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid ...

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen ...

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1
 • Film: Heltid
  Med känslor och situationer hämtade från verkliga livet sveper ”Heltid” in dig i en ständig kamp mot vardagsklockan genom mästerligt iscensatt livspusseldramati...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Ordförandeklubba Tekniska nämnden, sammanträde
  Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bered...

  Tid: kl.
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal
 • Bild över Rydboholm, Skansenområdet. Informationsmöte om Södra Skansenområdet – del av
  Rydboholm 1:342

  Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för Södra Skansenområdet,
  del av Rydboholm 1:342. Området ligger nordost om Viskafors...


  Tid: kl.
  Plats: Viskaforsskolans matsal, Varbergsvägen 79, 515 34 Viskafors
 • 033 Retro Skisskväll med jultema hos 033 Retro
  Välkommen till årets sista Skisskväll som bjuder på glögg, tävling - och så skissning såklart!

  Tid: kl.
  Plats: 033 Retro, Getängsvägen 26b
 • Extra! Balett på bio: Svansjön (från Kiev)
  Klassiska ”Svansjön” i en vacker uppsättning från Ukrainas nationalscen av Kievs balettkompani. Berättelsen är en gotiskromantisk fantasi som handlar om striden...

  Tid: kl.
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och by...

  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55
 • Ordförandeklubba Servicenämnden, sammanträde 2022-12-15 kl.15.00
  Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala ...

  Tid: kl.
  Plats: Annelundsvillan, Borås
 • Klimatprat logga Klimatprat med julstämning
  Har du många tankar kring klimatförändringarna? Det har vi med och vi vill gärna diskutera med fler! Under hösten bjuder vi in till öppna samtal om klimatfrågan...

  Tid: kl.
  Plats: Stadsbiblioteket, P.A. Halls Terrass, Borås
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kalender

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol