Meny

Meny

Kalender

December 2018
ti on to fr
v48            1 2
v49  3 4 5 6 7 8 9
v50  10 11 12 13 14 15 16
v51  17 18 19 20 21 22 23
v52  24 25 26 27 28 29 30
v1  31            

Här hittar du alla evenemang, aktiviteter och sammanträden som Borås Stad arrangerar. Välj månad, vecka eller dag du är intresserad av i kalender här till höger.

 • Hulta ängar Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde 2018-02-05 15.00
  Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna...

  Tid: 2018-02-05 15.00
  Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, extra sammanträde 2018-11-08 18.00
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen ...

  Tid: 2018-11-08 18.00
  Plats: Kronängskolan, Gässlösavägen 56-60
 • Kalenderblad Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2018-12-10 14.00
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov ...

  Tid: 2018-12-10 14.00
  Plats: Sundholmens Kursgård, Äspered
 • Gula ballonger mot en grön vägg. Öppet hus på Björkhöjdskolan inför skolvalet
  Björkhöjdskolan håller öppet hus för blivande förskoleklassbarn och deras vårdnadshavare. Välkommen att ta del av vår verksamhet, våra fina lokaler och stäm av ...

  Tid: 2018-12-10 17.00
  Plats: Björkhöjdskolan, Klinikvägen 48C i Borås
 • Kalenderblad Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2018-12-10 17.30
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd ...

  Tid: 2018-12-10 17.30
  Plats: Bryggaregatan 15
 • Kalenderblad Valnämnden, sammanträde 2018-12-10 18.00

  Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt f...

  Tid: 2018-12-10 18.00
  Plats: Stadshuset, Kungsgatan 55, vån 3.5, Kommunstyrelsens Stora Sessionssal
 • Film: Förolämpningen
  Beirut, Libanon. Osämjan mellan en libanesisk kristen och en palestinsk flykting går från verbala förolämpningar till rena våldsamheter, vilket resulterar i att...

  Tid: 2018-12-10 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Nya förskolan Sjömarken Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde 2018-12-11 13.15
  Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna...

  Tid: 2018-12-11 13.15
  Plats: Borås Kongress
 • Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2018-12-11 16.00
  Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med...

  Tid: 2018-12-11 16.00
  Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås
 • Kalenderblad Överförmyndarnämnden, sammanträde 2018-12-11 16.00
  Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer...

  Tid: 2018-12-11 16.00
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2018-12-11 17.00
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid ...

  Tid: 2018-12-11 17.00
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
 • Kalenderblad Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2018-12-11 18.00
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemt...

  Tid: 2018-12-11 18.00
  Plats: Ramnåsgatan 1, Cafeteria/Sessionsal
 • Film: Förolämpningen
  Beirut, Libanon. Osämjan mellan en libanesisk kristen och en palestinsk flykting går från verbala förolämpningar till rena våldsamheter, vilket resulterar i att...

  Tid: 2018-12-11 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Grävmaskin i snöberg på Ramnaslätt i Borås Servicenämnden, sammanträde 2018-12-12 15.00
  Servicekontoret erbjuder och utför tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommuna...

  Tid: 2018-12-12 15.00
  Plats: Annelundsvillan, Borås
 • Musikhjälpens logotyp. Dans och modevisning – för allas rätt att funka olika
  I år uppmärksammar Borås Stad genom Sociala omsorgsförvaltningen Musikhjälpens insamling för allas rätt att funka olika. Deltagare från daglig verksamhet kommer...

  Tid: 2018-12-13 13.00
  Plats: Knallerians entré, Bergslenagatan 41
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2018-12-13 13.15
  Det är Samhällsbyggnadsnämndens uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och enligt plan- och bygglagen är det Samhällsbyggnadsnämnd...

  Tid: 2018-12-13 13.15
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, vån 7, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde 2018-12-13 16.00
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen ...

  Tid: 2018-12-13 16.00
  Plats: Hotel Grand
 • Balenciaga Master of Couture Invigning av Balenciaga - Master of Couture
  Välkommen till invigningen av vinterns och vårens stora modehändelse i Sverige; den internationella vandringsutställningen Balenciaga – Master of Couture från V...

  Tid: 2018-12-15 13.00
  Plats: Textilmuseet
 • Film: Bergman 100 år - Fanny och Alexander
  Storslagna julbord, vålnader och ond bråd död trängs i Bergmans sista verk, som blev fyrfaldigt Oscarbelönad (bland annat för Bästa icke engelskspråkiga film). ...

  Tid: 2018-12-16 16.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn

Senast ändrad: 2018-11-09 09.27

Ändrad av:

Dela sidan: Kalender

g q n C