Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kalender

Januari 2020
ti on to fr
v1      1 2 3 4 5
v2  6 7 8 9 10 11 12
v3  13 14 15 16 17 18 19
v4  20 21 22 23 24 25 26
v5  27 28 29 30 31    

Här hittar du alla evenemang, aktiviteter och sammanträden som Borås Stad arrangerar. Välj månad, vecka eller dag du är intresserad av i kalender här till höger.

 • House of Knowledge av Jaume Plensa. Kulturnämnden, sammanträde 2019-12-09 15.00
  Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biog...
  Tid: 2019-12-09 15.00
  Plats: Kulturhuset, Vävarsalen
 • Filmisk salong: Tema Ålderism med "Ladies of Steel"
  Under Göteborg Film Festival-veckan kommer vi visa tre utvalda filmer från festivalens program, följt av ett direktsänt fördjupande scensamtal med inbjudna gäst...
  Tid: 2020-01-26 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Utställning på Hemgården
  Utställningen "Block 13" kom till efter att Romska rådet gjorde en Studieresa till Auschwitz II-Birkenau i Polen hösten 2018. Deltagarna fick i uppgift att doku...
  Tid: 2020-01-27 14.00
  Plats: Hemgården, Österlånggatan 57
 • boktitel Ett fjärran krig Förintelsens minnesdag, måndag 27 januari
  Förintelsens minnesdag startar kl. 17 med en ljusceremoni på PA Halls terrass. Ett samtal mellan Suzanne Kaplan och Susanna Christensen som berättar om barndome...
  Tid: 2020-01-27 17.00
  Plats: Kulturhuset
 • Kalenderblad Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2020-01-27 17.30
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd ...
  Tid: 2020-01-27 17.30
  Plats: Bryggaregatan 15
 • Utställning på Hemgården
  Utställningen "Block 13" kom till efter att Romska rådet gjorde en Studieresa till Auschwitz II-Birkenau i Polen hösten 2018. Deltagarna fick i uppgift att doku...
  Tid: 2020-01-28 08.00
  Plats: Hemgården, Österlånggatan 57
 • Kalenderblad Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2020-01-28 14.00
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situation...
  Tid: 2020-01-28 14.00
  Plats: Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
 • Ordförandeklubba och Ipad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-01-28 15.00
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (sfi).
  Tid: 2020-01-28 15.00
  Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5
 • Kalenderblad Överförmyndarnämnden, sammanträde 2020-01-28
  Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer...
  Tid: 2020-01-28 15.30
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-01-28 17.00
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid ...
  Tid: 2020-01-28 17.00
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
 • House of Knowledge av Jaume Plensa. Kulturnämnden, sammanträde 2020-01-28 17.00
  Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biog...
  Tid: 2020-01-28 17.00
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet
 • Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2020-01-28 17.00
  Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med...
  Tid: 2020-01-28 17.00
  Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde 2020-01-28 18.00
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen ...
  Tid: 2020-01-28 18.00
  Plats: Olovsholmsg. 32, lokal Borgstena plan 1
 • Kalenderblad Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2020-01-28 18.00
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemt...
  Tid: 2020-01-28 18.00
  Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal
 • Balenciaga - Master of Couture, entré Tisdagar på Kulturhuset - Nudging
  För tio år sedan lanserades det s.k. nudge-programmet – ett icke partipolitiskt program som stater och andra aktörer ska kunna använda för att hjälpa människor ...
  Tid: 2020-01-28 19.00
  Plats: Kulturhuset
 • Filmisk salong: Tema AI med "iHUMAN"
  Under Göteborg Film Festival-veckan kommer vi visa tre utvalda filmer från festivalens program, följt av ett direktsänt fördjupande scensamtal med inbjudna gäst...
  Tid: 2020-01-28 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Utställning på Hemgården
  Utställningen "Block 13" kom till efter att Romska rådet gjorde en Studieresa till Auschwitz II-Birkenau i Polen hösten 2018. Deltagarna fick i uppgift att doku...
  Tid: 2020-01-29 08.00
  Plats: Hemgården, Österlånggatan 57
 • Kalenderblad Tekniska nämnden, sammanträde 2020-01-29 13.00
  Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bered...
  Tid: 2020-01-29 13.00
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal
 • Sturegatan 38 Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-01-29 16.00
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov ...
  Tid: 2020-01-29 16.00
  Plats: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-01-30
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och by...
  Tid: 2020-01-30 13.15
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55
 • Barn som hoppar i vattenpöl Förskolenämnden, sammanträde 2020-01-30 17.00
  Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar äve...
  Tid: 2020-01-30 17.00
  Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32
 • Filmisk salong: Tema Mansrollen med "SÄLLSKAPET"
  Under Göteborg Film Festival-veckan kommer vi visa tre utvalda filmer från festivalens program, följt av ett direktsänt fördjupande scensamtal med inbjudna gäst...
  Tid: 2020-01-30 19.00
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • Utställning på Hemgården
  Utställningen "Block 13" kom till efter att Romska rådet gjorde en Studieresa till Auschwitz II-Birkenau i Polen hösten 2018. Deltagarna fick i uppgift att doku...
  Tid: 2020-01-31 08.00
  Plats: Hemgården, Österlånggatan 57
 • Barnmatiné: Förfärliga snömannen 3D
  När tonåringen Yi hittar en ung Yeti på taket till sitt hus i Shanghai inser hon och hennes busiga vänner att de måste återförena den magiska varelsen med sin f...
  Tid: 2020-02-01 13.30
  Plats: Borås Bio Röda Kvarn
 • boktitel Ett fjärran krig Föreläsning: Kulturarvets betydelse
  Stadsantikvarie Fredrik Hjelm berättar med bilder om hur Borås Stad framgångsrikt har använt bevarande som en utvecklingsstrategi genom att identifiera utveckli...
  Tid: 2020-02-03 18.00
  Plats: Kulturhuset, Foajén
 • boktitel Ett fjärran krig Föreläsning: Populärkulturens funktion i våra liv, Fredrik Strage
  Föreläsning med Fredrik Strage, skribent med rockmusik, film och populärkultur som huvudområden.Föreläsning handlar bland annat om varför vi får ett så intensiv...
  Tid: 2020-02-17 18.00
  Plats: Kulturhuset, Foajén
 • Viskastrandsgymnasiet Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde 2020-02-18 13.15
  Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna...
  Tid: 2020-02-18 13.15
  Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36
 • Balenciaga - Master of Couture, entré Tisdagar på Kulturhuset - Är den kulturella katastrofen nära?
  I Borås Stadsteaters uppsättning av Strindbergs Brända Tomten befinner vi oss i en plastig dystopi som väcker associationer till hotet om en stundande katastrof...
  Tid: 2020-02-18 19.00
  Plats: Kulturhuset
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-06-25
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och by...
  Tid: 2020-06-25 08.00
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Senast ändrad: 2019-02-15 15.54

Ändrad av:

Dela sidan: Kalender

g q n C