Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kommunens organisation

Varför har vi en kommun? Lite förenklat kan vi säga att den finns för att ge god omsorg och utbildning åt barn och unga, och att underlätta och förbättra människors vardag.

För att åstadkomma det finns det för de olika samhällsområdena en ansvarig nämnd, och en förvaltning som så att säga gör jobbet. Eller med andra ord en politisk del och en verksamhetsdel med lärare, anläggningsarbetare, bibliotekarier, brandmän, undersköterskor, vaktmästare, ekonomer och andra.

Från den 1 januari 2017 består Borås Stad av nitton nämnder och sexton förvaltningar.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dem.

En del verksamheter drivs genom kommunala bolag, alltså bolag som ägs av kommunen. Det gäller till exempel energiförsörjning, vatten och avlopp, och parkering.

Brandförsvaret sköts av ett kommunalförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, med ansvar för Borås och fem grannkommuner.

Organisationsskiss med nämnder, förvaltningar och bolag

Organisationsskiss där förvaltningar, bolag och nämnder visas

Senast ändrad: 2020-09-25 14.30

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens organisation

g q n C