Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunens organisation

Här finns information om hur Borås Stad fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör.

Från den 1 januari 2017 består Borås Stad av nitton nämnder och sexton förvaltningar.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dem.

Kommunfullmäktige

En del verksamheter drivs genom kommunala bolag, alltså bolag som ägs av kommunen. Det gäller till exempel energiförsörjning, vatten och avlopp, och parkering.

Kommunala bolag

Brandförsvaret sköts av ett kommunalförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, med ansvar för Borås och fem grannkommuner.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

Organisationsskiss med nämnder, förvaltningar och bolag

Organisationsskiss där förvaltningar, bolag och nämnder visas
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender