Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Allmänna valen 2022

Den 11 september 2022 var det val i Sverige. Här kan du läsa mer om bland annat valresultatet i Borås.

I valet 2022 gick valdeltagandet ned i Borås i samtliga tre val, riksdag, kommun och region. Detta är inte unikt för Borås. En liknande trend i att valdeltagandet går ner går att se i hela landet.

Valdeltagande i riksdagsvalet 2006-2022

Tabell som visar valdeltagandet i Borås jämfört med det nationella genomsnittet, från år 2006 till 2022.

Projektet för ökat valdeltagande i Borås Stad

Under perioden maj till oktober 2022 pågick ett projekt i Borås Stad. Syftet med projektet var att få fler boråsare att få kunskap om valet och vilja använda sin röst. Mer konkret var projektets syfte att öka valdeltagandet i dessa målgrupper:

 • Boende i områden med lågt valdeltagande
 • Förstagångsväljare
 • Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige

Projektet arbetade med att nå ut med information om hur valet går till, vem som har rätt att rösta samt varför det är viktigt att använda sin röst. Detta gjordes bland annat genom att informera om valet under olika stadsdelsdagar, ta fram en informationskampanj, hålla i utbildningar om valet samt uppmuntra skolor att delta i skolval.

Projektet var mindre i år jämfört med valet 2018. Under valet 2018 pågick projektet en längre tidsperiod, hade en större budget och betydligt många fler personer som arbetade med projektet.

Valdeltagandet i allmänna valen 2022

Tyvärr gick valdeltagandet ner både i Borås som helhet och i fokusområdena för projektet, det vill säga på Hässleholmen, Norrby, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. Även här syns en liknande trend i andra delar av landet. Flera andra kommuner har haft liknande projektsatsningar för att öka valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden, men trots det har valdeltagandet gått ner även där.

Tabell över valdeltagandet i kommunvalet i de olika fokusområdena i projektet

Område

Valdeltagande 2022

Skillnad sedan 2018

Norrby

56,15 %

-12,9 %

Hässleholmen

54 %

-9,7 %

Hulta

67,3 %

-10,1 %

Sjöbo

64,1 %

-9 %

Kristineberg

55,77 %

-8,2 %

 

Lägst och högst valdeltagande i Borås 2022

Bilden
visar statistik över de fem valdistrikt med lägst valdeltagande och de fem valdistrikt med högst valdeltagande i Borås 2022. Statistiken från
Valmyndigheten som gäller valdeltagandet i riksdagsvalet.  

Bilden visar statistik över de fem valdistrikt med lägst valdeltagande och de fem valdistrikt med högst valdeltagande i Borås 2022. Statistiken är från Valmyndigheten och gäller valdeltagandet i riksdagsvalet.

Statistik för valdeltagandet hos målgruppen förstagångsväljare finns tyvärr inte tillgänglig än, men förväntas finnas tillgänglig våren 2023. En del av projektets satsning för denna målgrupp var att få så många skolor som möjligt att delta i Skolval, och i år deltog totalt 20 högstadie- och gymnasieskolor i kommunen. Det är tre fler skolor än år 2018.

Detsamma gäller för målgruppen personer som inte röstat i Sverige förut, tyvärr finns inte statistik tillgänglig än. Statistiken för valdeltagandet i fokusbostadsområdena omfattar dock delvis denna grupp i och med att många utrikes födda bor i dessa områden.

Projektrapport

Projektrapporten från projektet att öka valdeltagandet i allmänna valet 2022 beslutades av Valnämnden 2022-12-06.

Rapporten publiceras här. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

 

All statistik vi presenterar kommer från Valmyndigheten.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Allmänna valen 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...