Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Allmänna val och EU-valet

Allmänna val hålls i Sverige vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag respektive regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Dessutom väljer vi var femte år vilka som ska representera oss i Europaparlamentet de kommande fem åren. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är Valnämnden ansvarig lokal valmyndighet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Valnämnden

EU-val 2024

Val till Europaparlamentet genomförs söndagen den 9 juni 2024. Förtidsröstningsperioden pågår från 22 maj till och med 9 juni 2024.

EU-val 2024

Tidigare val

En rosa vattenkanna och en jordhög som det växer en grön planta ur. 

Allmänna valen 2022
Söndagen den 11 september 2022 valde vi våra representanter till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

EU-flaggan

EU-val 2019
Söndagen den 26 maj 2019 valde vi våra svenska representanter till Europaparlamentet. Där sitter totalt 705 ledamöter och val dit sker var femte år.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Allmänna val och EU-valet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...