Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sammanträdeskalender

Februari 2024
ti on to fr
v5        1 2 3 4
v6  5 6 7 8 9 10 11
v7  12 13 14 15 16 17 18
v8  19 20 21 22 23 24 25
v9  26 27 28 29      

Följande är Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och alla nämnders sammanträdestider. Välj månad, vecka eller dag du är intresserad av i kalendern till höger.

Se även:

 • Fulllmäktigehuset Kommunfullmäktige
  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan
 • Ordförandeklubba Vård- och äldrenämnden
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som ...

  Tid: kl.
  Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal
 • Barn som hoppar i vattenpöl Förskolenämnden
  Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börja...

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övr...

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1
 • Skylt där det står Sessioinssal Borås Stadshus AB
  Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samo...

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
 • Flygbild över stadshuskvarteret Kommunstyrelsen
  Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både ...

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
 • Ordförandeklubba Valnämnden
  Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäk...

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås
 • Ordförandeklubba Valnämnden
  Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäk...

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sammanträdeskalender

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender