Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bidrag − ansök om pengar

Borås Stad beviljar varje år flera olika bidrag för att du som är privatperson, eller representerar en förening eller ett företag, ska kunna genomföra särskilda aktiviteter eller utveckla din verksamhet. Här har vi samlat de bidrag som går att söka för olika ändamål.

Under varje rubrik finns mer information om vad du kan söka, när du kan söka det, om det finns särskilda kriterier att ta hänsyn till och hur du söker bidraget.

En detalj av en parkbänk

Pengar för platsutveckling
Här hittar du de bidrag som innebär att man utvecklar en fysisk plats inom Borås kommun. Bidragen kan främst sökas av föreningar som till exempel hembygdsföreningar, byalag, idrottsföreningar eller företagarföreningar.

Olika människor mot en grön vägg

Pengar för kultur, konst och bildning
Här hittar du bidrag och stipendier som främjar kultur, konst och bildning. Det kan vara aktivitetsbidrag, bidrag till särskilda kultursatsningar eller stipendier till enskilda personer. Stöden har olika kriterier för vem som kan söka.

lamm solar och lutar sig mot mot stängsel

Pengar för naturvård
Här hittar du de bidrag som leder till att naturvärden utvecklas och bevaras. Det kan till exempel handla om restaurering av betesmarker, att anlägga blomsterängar eller våtmarker. Bidragen kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag och Borås Stads organisation.

En grusväg som slingrar sig genom en skog

Pengar för att utveckla vägar och motverka buller
Enskilda vägföreningar, eller privatpersoner, kan söka bidrag för att underhålla och utveckla vägar. Det kan till exempel handla om att anlägga en busshållplats, röja stenar och diken eller att anlägga en ny vägbeläggning.

studentmössor

Pengar som betalas ut till föreningar
Här hittar du de bidrag som vänder sig till föreningar som verkar för att främja fritid och folkhälsa. Det kan till exempel handla om riktade insatser för ungdomsverksamhet, lokaler, evenemang eller ett generellt föreningsbidrag. Bidragen kan sökas av föreningar.

Dator

Pengar från andra bidragsgivare
Det finns även andra bidrag som går att söka från andra som till exempel Tillväxtverket, Leader Sjuhärad, Boråsregionen och stiftelser. Bidragen går att söka av företag, föreningar och privatpersoner. Här länkar vi till några av dessa bidragsgivare.

Sociala stöd och bidrag

Sociala stöd och bidrag hittar du under rubriken Omsorg och stöd.

Bidrag för omsorg och stöd

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bidrag − ansök om pengar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender