Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Redovisning av synpunkter

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.

I den årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.

Nämnderna redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

Summering synpunkter per år

År

Totalt antal

Vanligaste

Specifikt

2014

643

Klagomål (58%)

Vägunderhåll (21%)

2015

555

Klagomål (63%)

Vägunderhåll (32%)

2016

559

Klagomål (61%)

Vägunderhåll (32%)

2017

1069

Klagomål (57 %)

Vägunderhåll (17%)

 

Rapporter

Här kan du ladda ner de fullständiga rapporterna:

Senast ändrad: 2018-09-05 15.25

Ändrad av:

Dela sidan: Redovisning av synpunkter

g q n C