Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så här hanterar vi dina synpunkter och felanmälningar.

Alla synpunkter och felanmälningar kan lämnas anonymt men om du önskar återkoppling behöver du lämna kontaktuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter enligt Dataskyddsförorningen samt Offentlighets- och sekretesslagen.

Så här tar vi hand om dina synpunkter och felanmälningar

Din synpunkt betraktas som en allmän handling i Borås Stad och skickas till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan.

När kan du vänta dig svar?

Synpunkter: Inom tre arbetsdagar bekräftar vi att din synpunkt kommit in samt vem som tar hand om den. Inom tio arbetsdagar återkopplar handläggaren till dig. Handläggaren kommer också att meddela dig när en eventuell åtgärd är gjord.

Felanmälningar hanteras skyndsamt, vilket oftast innebär att ärendet hanteras inom 24 timmar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så här hanterar vi dina synpunkter och felanmälningar.

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...