Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samlade nyheter från Borås Stads webbplats.

 • Flygbild över Borås Borås Stads gymnasieskolor över rikssnittet
  | Eleverna i Borås Stads gymnasieskolor når goda resultat jämfört med medelvärdet för samtliga kommunala gymnasieskolor i riket. Det framgår i Skolverkets statistik (SIRIS)...
 • En dator Ansök digitalt i Mittbygge!
  | Är du på gång att bygga nytt hus eller ansöka om förhandsbesked? Gör din ansökan i e-tjänsten Mittbygge – en digital tjänst för byggärenden.
 • Kvinna svarar på enkätundersökning. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
  | Många äldre är nöjda med den äldreomsorg som Borås Stad erbjuder. Det visar den undersökning som Socialstyrelsen genomför varje år där äldre som har hemtjänst och som bor...
 • Ida Legnemark, ordförande i Vård- och äldrenämnden, och Liisa
Toivonen, ordförande i Allaktivitetshuset för sverigefinländarna, skriver under
IOP:n. Kerstin Hermansson och Bengt Bohlin, Vård- och äldrenämnden, ser till
att allt går rätt till. Partnerskap för sverigefinländarna
  | I dag har Vård- och äldrenämnden tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Allaktivitetshuset för sverigefinländare.
 • Anette Carlson, Malin Carlsson och Ida Legnemark Kvinnliga politiker läser vittnesmål
  | Kvinnor från de politiska partierna kommer i anslutning till tisdagens Kommunfullmäktigemöte att göra en läsning av vittnesmål hämtade från Facebook-gruppen ”I maktens ko...
 • Fyrverkerier skjuts upp mot en svart himmel. Fyrverkerier på nyår? Ansök om tillstånd hos polisen
  | Funderar du över vad som gäller kring fyrverkerier inför stundande helger? Till polisen kan du vända dig med dina frågor eller ansöka om tillstånd för att skjuta fyrverke...
 • Två händer som fångar en person Ny enhet fångar upp unga vuxna
  | Sedan första september finns en ny enhet inom Borås Stad särskilt riktad till unga vuxna som behöver hjälp med problem kring till exempel missbruk, kriminalitet eller psy...
 • Ett järnvägsspår Nytt informationsblad om projekt Göteborg-Borås
  | I augusti lämnade Trafikverket förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029 till regeringen. I förslaget finns projekt Göteborg–Borås med so...
 • Elev jobbar. Borås grundskolor i öppen jämförelse
  | Idag presenteras Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) undersökning Öppna jämförelser av landets grundskolor.
 • En tårta med texten Finland 100 år på. Finskt firande på Distansgatan och Klintesväng
  | Finlands självständighetsdag och 100-årsdag firas med pompa och ståt, bland annat av alla finsktalande på Distansgatan 7 och Klintesväng 2-8.
 • En karta Samråd av detaljplan för Sjömarken
  | Nu är det samråd av en detaljplan för Sjömarken. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en kommunal verksamhet i form av ett LSS-boende. Nu vill vi veta vad du t...
 • En kock står i ett kök och håller i en stor visp Borås förebild för vägen mot plastfria kök
  | Schweizisk tv har gjort en dokumentärfilm om Borås Stads väg mot plastfria kök och Miljöförvaltningen har fått samtal från föräldrar i Piteå som undrar hur i hela världen...
 • Tre personer kastar bollar mellan varandra Medicin för unga dementa
  | I Sverige finns i runda tal 9 000 demenssjuka personer mellan 60 och 64, och många är yngre än så.
  – Vem som är sjuk eller frisk syns inte, säger Annika Svensson Lundberg....

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nyheter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol