Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Så här går antagningsprocessen till.

Du har hittat din utbildning och ansökt via Alvis. Nu går bollen över till oss och så här behandlar vi din ansökan.

1 Behörighet

Så fort din ansökan kommit in börjar vi titta på om du är behörig och om du har skickat in de dokument som styrker din behörighet. Dokumenten är betyg eller tjänstgöringsintyg.
Om något saknas (det är lätt att glömma) hör vi av oss och ber dig komplettera.

Är du behörig går du vidare till nästa steg.

2 Urval

Våra utbildningar har fler sökande än antal platser. Därför sker alltid ett urval, och det grundar sig oftast på dina betyg. För att bi antagen till en utbildning på yrkeshögskolan måste du alltid ha grundläggande behörighet. Till många utbildningar tillkommer också särskilda förkunskaper som betyg i specifika kurser eller en unik yrkeserfarenhet.

Ibland har vi även särskilda prov. Om det är ett prov så kommer vi att kontakta dig och bjuda in dig till provet. Du kan läsa på respektive utbildnings hemsida om det ingår ett prov och hur det går till. Proven är utformade efter respektive utbildnings krav.
Genom proven vet vi att det är du som har bäst förutsättningar att klara just din utbildning som blir antagen.

3 Antagning

När alla behöriga sökande har utvärderats och kanske även gjort ett prov rangordnas ni efter betyg och eventuellt provresultat. Du med bäst resultat antas till utbildningen och du som har sämre resultat men ändå är behörig får en reservplats. Det är normalt att flera sökande som blivit antagna tackar nej så många på reservplats kommer att komma in.

Antagningsbeskedet får du i juni. Om du blir antagen på reservplats fr du besked under juli eller augusti, beroende på när vi får nej från andra antagna studerande.

Information om utbildningen

För att både du ska känna att Yrkeshögskolan i Borås är rätt skola för dig har vi informationsmöten under våren. Här får du möjlighet att träffa representanter från utbildningen. Du får veta mer om utbildningens innehåll, kanske träffa några konsulter (lärare) och få veta mer hur utbildningen genomförs. Du får även möjlighet att prata om din kommande yrkesroll och framtidsutsikter.

Interiörbild från Textile Fashion Center

Så här ansöker du

Du behöver ett studerandekonto för att kunna söka till våra utbildningar.

  1. Registrera ditt studerandekonto i ansökningswebben hos Alvis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  2. Ladda upp dina gymnasiebetyg, tjänstgöringsintyg och/eller andra efterfrågade dokument.
  3. Välj vilken utbildning du vill söka i utbildningskatalogen.
  4. Skicka in din ansökan.

När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via e-post.

Kan jag logga ut och fortsätta med in ansökan senare?

-- Ja, du kan logga ut och fortsätta med din ansökan vid ett senare tillfälle. Det du har skrivit in har inte försvunnit.

Jag har glömt mitt lösenord till studerandekontot

-- Om du har glömt ditt lösenord skickar du ett meddelande via vårt kontaktformulär på första sidan till vår webbansökan: yhboras.alvis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi skickar ett nytt lösenord så snart vi hinner.

Kan jag söka utbildningen i Borås även om jag bor i annan kommun?

-- Ja. Yrkeshögskolans utbildningar är sökbara för alla, oavsett var du bor i Sverige eller i ett annat nordiskt land.

Hur gör jag om jag har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer?

-- Skicka ett meddelande via vårt kontaktformulär på första sidan till vår webbansökan: yhboras.alvis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kommer därefter att skicka en ansökningsblankett till dig som berättar hur det går till att få skyddad identitet i vårt system.

När är sista ansökningsdag och kompletteringsdag för betyg?

-- Sista ansökningsdag och kompletteringsdag är samma dag som ansökningen till din utbildning stänger.

Det finns dock tre (3) undantag.

  1. Du som idag läser på gymnasiet och får ditt betyg först i juni. Du ska lämna in ditt betyg senast den 15 juni 2023 (exakt datum 2024 är ännu inte klart).
  2. Du som går gymnasiet och läser på sommarskola. Du får lämna in ditt betyg den 5 juli.
  3. Du som går en behörighetsföreberedande utbildning (BFU). Här gäller det datum som skolan ger dig.

När sista ansökningsdagen passerat så stänger ansökningen. Vid behov kan de sedan öppnas på nytt. Om du kompletterar din ansökan efter sista ansökningsdatum kommer den att registreras som sen ansökan.
Är du det minsta osäker - kontakta oss så berättar vi mer.

Vad ska jag tänka på när jag ansöker?

-- För att din ansökan ska vara giltig måste den vara komplett. Se därför till att ansöka i tid och bifoga alla betyg och andra handlingar som vi frågar efter.

Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara skannad eller en fotad kopia av originalbetyget.

I vissa fall krävs också arbetslivserfarenhet, då ska du skicka in ett tjänstgöringsintyg (inte ett anställningskontrakt, så var noga med att förklara det för din HR-avdelning).

Till vissa utbildningar ska du bifoga ett arbetsprov. De utbildningar där det krävs har särskild information om vad som gäller för just den utbildningen. Men oavsett utbildning ansöker du först och uppfyller du övriga krav kommer du att kallas till arbetsprov eller få instruktion om hur du ska utföra det på egen hand.

Vad som gäller som särskilda förkunskapskrav, utöver den grundläggande behörigheten, hittar du under respektive utbildning.

Hur tentar jag?

-- Det beror på vilken kurs du läser. Ibland har vi traditionell tentamen, ibland är det inlämningsuppgifter och ibland projektredovisningar. Det vanligaste är en kombination av flera olika sätt att redovisa.
Möjlighet till en omtenta finns alltid.

Hur mycket tid måste jag studera per vecka?

-- Du studerar på heltid. Det innebär att du kommer att behöva lägga ner mycket tid på hemstudier vid sidan av lektioner och arbete i skolan. Bäst är att jämföra studierna med ett arbete, omkring 40 timmar per vecka. Lektionstiden är ungefär 15-20 timmar per vecka.

Hur är utbildningen upplagd?

-- Eftersom det är en yrkesutbildning varvas teori och praktik under hela studietiden. Teori dominerar den första tiden, därefter allt mer praktik.
Ungefär en tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad Lärande i arbete (LIA) då du deltar i det vardagliga arbetet på ett företag. Din LIA-praktik sker på minst två företag och är uppdelad i två eller tre perioder.

Hur får man en praktikplats, LIA-plats?

-- Borås Yrkeshögskola har nära samarbete med arbetslivet i regionen. Skolan hjälper dig som är elev med att kontakta de företag eller myndigheter som samarbetar med oss i respektive utbildning eller ett företag som du själv föreslår. Du som studerande ska alltid vara aktiv vid anskaffandet av sin LIA-plats.

Hur hålls utbildningen uppdaterad?

-- Varje utbildning har en egen ledningsgrupp som i samråd med branschen, studerande och utbildningsanordnare styr utbildningen mot de önskade kompetensbehoven. Ledningsgruppen består till största delen av personer från arbetslivet.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under tiden. 

En badanka i en pool.

Vad krävs för att jag ska kunna söka en YH-utbildning?

För att bli antagen måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs till alla YH-utbildningar. Dessutom kan enskilda utbildningar kräva viss yrkeserfarenhet eller motsvarande kunskaper, så kallade Särskilda förkunskaper.

Vad är grundläggande behörighet?

För att ha grundläggande behörighet måste du ha en gymnasieexamen eller ha en utländsk utbildning som motsvarar svensk gymnasieexamen.

Jag har ett utländskt betyg. Kan det ge mig behörighet till yrkeshögskolan?

-- Ja.
Du som har betyg från en avslutad gymnasieutbildning i ett annat land har ofta behörighet att söka till yrkeshögskolan, men du måste komplettera med Svenska som andraspråk 1 och oftast med Engelska 5.
Behöver du få din utländska gymnasieutbildning värderad ska du vända dig till Universitets- och högskolerådet (UHR). Här får du veta mer om hur de gör en "Bedömning av utländsk utbildning" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Skolverkets information om utländska betyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du här.

Du behöver också översätta dina betyg till svenska eller engelska för att de ska godkännas av oss.
Behöver du få dina betyg översatta har Kammarkollegiet en förteckning över auktoriserade översättare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kan man få studiemedel när man går en YH-utbildning?

-- Ja.
Som studerande på en YH-utbildning har du rätt att söka studiemedel från CSN.
Gå in på www.csn.se Länk till annan webbplats. där kan du ansöka och få mer information.

Kostar YH-utbildningen något?

-- Våra utbildningar är kostnadsfria men du betalar för litteratur och utbildningsmaterial.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: FAQ

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol