Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskola

I Grundskoleförvaltningen arbetar vi tillsammans för ett hållbart samhälle. Vi är övertygade om att alla människor vill och kan lära. Hos oss finns 39 grundskolor och två anpassade grundskolor. Placeringsenheten sköter skolplaceringar och skolval. Centrum för fler språkigt lärande (CFL) ansvarar för att ta emot nyanlända elever och för modersmålsundervisning.

Skolval inför läsåret 2024/2025

Skolvalet till förskoleklass, årskurs 7 samt årskurs 4 för elever på Kerstinsgårdskolan och Tummarpskolan görs under perioden 14 november - 4 december genom vår e-tjänst.

Mer information om skolvalet och e-tjänsten.

Tecknade skolbyggnader mot en mörkblå bakgrund

Grundskolan arbetar för ett hållbart Borås

Att få en god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vuxenlivet. Vi har två aktiviteter inom området Socialt hållbart Borås, stadens långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare.

  • Arenaskola Sjöbo är ett samarbete som ska leda till förbättrad hälsa och uppväxtvillkor för barn och unga på Sjöbo.
    Om Arenaskola Sjöbo

  • Förbättrad närvaro i skolan
    I samverkan med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar Grundskoleförvaltningen och alla våra skolor med att förbättra närvaron i skolan.
    Om arbetet med att förbättra närvaron i skolan


Vill du veta mer om hur Borås Stad arbetar med uppdraget?
Om Socialt hållbart Borås

Placeringsenheten nås via telefon och e-post

Frågor om ditt barns skolgång

Har du frågor om ditt barns skolgång kontaktar du barnets lärare. Kontaktinformation hittar du på skolans webbsida.

Andra personer som gärna ger råd och stöd är rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog på skolan ditt barn går i.

Grundskolenämnden och Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.  

Grundskoleförvaltningen

Grundskolenämnden

Om du är nyinflyttad till Borås

För att en nyinflyttad elev ska få en skolplats behöver du som vårdnadshavare ansöka om skolplats för ditt barn.

Ansök om skolplats

Om du vill byta skola

Om du och ditt barn vill att barnet ska byta skola anmäler du önskemålet till oss.

Ansök om skolbyte

Självservice

I Självservice har vi samlat e-tjänster och blanketter med koppling till våra verksamheter.

Självservice

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender