Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundskola

I Borås Stad finns det ett 40-tal grundskolor med olika inriktningar och profiler.
Från hösten 2018 har barn mellan 6 och 16 år skolplikt och förskoleklass blir obligatorisk. Hos oss finns även två grundsärskolor. Enheten Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har ansvar för att ta emot nyanlända elever och för modersmålsundervisning.

Borås Stads grundskolor

Borås Stads grundsärskolor

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL)

Tecknade skolbyggnader mot en mörkblå bakgrund

Skolval inför läsåret 2021/2022

Ansökningsperioden för skolval inför läsåret 2021/2022 är över.

Under vecka 8 får alla som sökt kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Information om hur skolvalet går till och vilka som berörs

Placeringsenheten nås via telefon och e-post

För att minska risken för smittspridning av covid-19 tar Placeringsenheten inte emot spontanbesök, utan ber dig kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefontid

Måndag till fredag klockan 09.30-11.45 och 12.45-14.30.

Avvikande telefontid

30 april 09.30-11.45
12 maj 09.30-11.45

Kontaktuppgifter

E-post: skolval@boras.se

Vill du nå oss via telefon?

Frågor och funderingar om ditt barns skolgång

Har du frågor om ditt barns skolgång kontaktar du barnets lärare, som ansvarar för den dagliga verksamheten. Kontaktinformation hittar du på respektive skolas sida.

Andra personer som gärna ger råd och stöd är rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog på skolan ditt barn går på.

Grundskolenämnden och Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.  

Grundskoleförvaltningen

Grundskolenämnden

Om du är nyinflyttad till Borås

För att en nyinflyttad elev ska få en skolplats behöver du som vårdnadshavare ansöka om skolplats för ditt barn.

Ansök om skolplats

Om du vill byta skola

Om du och ditt barn vill att ditt barn ska byta skola anmäler du önskemålet till oss.

Ansök om skolbyte

Självservice

I Självservice har vi samlat e-tjänster och blanketter med koppling till våra verksamheter.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol