Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Grundskola

I Borås Stad finns det ett 40-tal grundskolor med olika inriktningar och profiler.
Från hösten 2018 har barn mellan 6 och 16 år skolplikt och förskoleklass blir obligatorisk. Hos oss finns även två grundsärskolor. Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) ansvarar för mottagandet av nyanlända elever och modersmålsundervisning.  Anna

Tecknade skolbyggnader mot en mörkblå bakgrund

Placeringsenheten nås via telefon och e-post

För att hindra spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 tar Placeringsenheten från och med 14 april inte emot spontanbesök, utan ber dig kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefontid

Måndag till fredag klockan 09.30-11.45 och 12.45-14.30.

Avvikande telefontider

  • 30 oktober klockan 09.30-11.45

Kontaktuppgifter

Kevin Merstrand, verksamhetssamordnare, telefon: 033-35 70 80

Christina Persson, verksamhetssamordnare, telefon: 033-35 34 65

Eva Pehrsson, verksamhetssamordnare, telefon: 033-35 88 18

Skolval inför läsåret 2020/2021

Skolvalet inför läsåret 2020/2021 är avslutat, sista dag att göra skolval var 13 december 2019. Alla berörda har fått ett placeringsbeslut hemskickat under vecka 8, 2020. Vid frågor om skolvalet, kontakta Placeringsenheten.
Här har vi samlat all information kring skolvalet inför läsåret 2020/2021.

Frågor och funderingar om ditt barns skolgång

Har du frågor om ditt barns skolgång kontaktar du barnets lärare, som ansvarar för den dagliga verksamheten. Kontaktinformation hittar du på respektive skolas sida.

Andra personer som gärna ger råd och stöd är rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog på skolan ditt barn går på.

Grundskolenämnden och Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.  

Nyinflyttad?

Så här gör du för att ansöka om skolplats för ditt barn.

Byta skola

Om du och ditt barn vill att ditt barn ska byta skola anmäler du önskemålet till oss.

Självservice

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området utbildning och förskola.

Senast ändrad: 2020-06-22 09.42

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskola

g q n C