Meny

Meny

Grundskola

I Borås Stad finns det ett 40-tal grundskolor med olika inriktningar och profiler.
Från hösten 2018 har barn mellan 6 och 16 år skolplikt och förskoleklass blir obligatorisk. Hos oss finns även två grundsärskolor. Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) ansvarar för mottagandet av nyanlända elever och modersmålsundervisning. 

Illustration med tecknade skolbyggnader

Frågor och funderingar om ditt barns skolgång

Har du frågor om ditt barns skolgång kontaktar du barnets lärare, som ansvarar för den dagliga verksamheten. Kontaktinformation hittar du på respektive skolas sida.

Andra personer som gärna ger råd och stöd är rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog på skolan ditt barn går på.

Grundskolenämnden och Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.  

Nyinflyttad?

Så här gör du för att ansöka om skolplats för ditt barn.

Byta skola

Om du och ditt barn vill att ditt barn ska byta skola anmäler du önskemålet till oss.

Självservice

Här hittar du en samling e-tjänster och blanketter som är kopplade till området utbildning och förskola.

Senast ändrad: 2019-05-27 10.45

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskola

g q n C