Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Gymnasieskola

Skollunch till gymnasieelever

Från måndag kommer gymnasieelever folkbokförda i Borås stad att erbjudas lunch för avhämtning via någon av de restauranger i kommunen som anslutit sig till systemet. Varje enskild gymnasieelev dagligen får en QR-kod sänd till sin privata telefon som sedan kostnadsfritt kan omsättas i en take away-lunch.

Tjänsten kommer att gälla så länge undervisningen sker på distans, och som längst till skolavslutningen.

Så här fungerar det:

https://www.boras.se/coronaviruset/gymnasielunch.4.2922c046170f39050863acbc.htmllänk till annan webbplats

Endast fjärrundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens har beslutat att ersätta den ordinarie undervisningen med fjärr- och distansundervisning. Beslutet tas för att förhindra vidare smittspridning på skolorna och förvaltningen, efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Alla våra 10 000 elever berörs, varav 4400 går på gymnasiet och 5500 inom vuxenutbildningen.

Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten eller Skolverket lämnar nya rekommendationer.

Ingen inställd undervisning

Undervisningen fortsätter inom gymnasieskolorna, gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skillnaden är att den ges som fjärr- och distansundervisning. Detta innebär att du som elev inte ska komma till skolan. Skolans personal är däremot på arbetet som vanligt för att stötta dig i undervisningen.

Du kommer att få mer information om hur dina lärare kommer att lägga upp undervisningen i olika kurser.

Du som gör praktik

Läser du vid gymnasieskolan, gymnasiesärskolans nationella program, vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan och just nu genomför din lärlingsutbildning, arbetsplatsförlagt lärande eller lärande i arbete ska du fullfölja den arbetsplatsförlagda delen i din utbildning. Du ska också följa de rekommendationer som gäller för den arbetsplats som du befinner sig på.

Borås gymnasieskolor

Borås kommunala gymnasieskolor Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet erbjuder ett stort utbud av nationella gymnasieprogram med olika inriktningar och profiler. På skolorna erbjuds också gymnasieskolans Introduktionsprogram (IM) för dig som inte har uppnått behörighet till nationella program. På gymnasiesärskolan förbereds eleverna under fyra år för vuxenlivet, såväl inom arbete som boende och fritid.

Entreprenörskap på Almåsgymnasiet

IST Administration ersätter Dexter i gymnasieskolan
Från höstterminen 2019 används IST Administration av gymnasieskolan istället för Dexter. IST Administration används bland annat för att anmäla frånvaro av elever. Du som är vårdnadshavare loggar in med Bank-id.

Entreprenörskap på Almåsgymnasiet

Ska du börja gymnasiet hösten 2020?
Vi sparar på miljön och skickar inte ut några kataloger, istället hittar du allt du vill veta om våra program på almåsgymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bäckängsgymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, sveneriksonsgymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och viskastrandsgymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörskap på Almåsgymnasiet

Ska du gå ett introduktionsprogram?
På vår sida om introduktionsprogrammen hittar du information om Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion, kontaktuppgifter med mera.

tangetnbord

Frågor om ditt gymnasieval?
gymnasievalsjuhärad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du ansökningswebben (Dexter), viktiga datum, en guide till hur du gör din ansökan, frågor & svar och en massa annat.

Senast ändrad: 2020-03-25 16.23

Ändrad av:

Dela sidan: Gymnasieskola

g q n C