Fritidsledare

Att vara fritidsledare inom öppen ungdomsverksamhet innebär att du dagligen träffar unga människor med idéer, engagemang och potential som du får coacha och lära dig av och tillsammans med.

Dina kolleger berättar

Veronica Olsson, socialsekreterare.

Nicklas Axelsson

"Bättre jobb är svårt att ha. Du har nästan alltid roligt på jobbet och det är ett givande jobb där du får se människor utvecklas och idéer som blir verklighet."

Soroush Davani, sjuksköterska

Abdi Abdullah Ahmed

"Med din trygghet och förmåga att möta ungdomar kan du bli den förebild som barn och unga behöver idag."

Veronica Olsson, socialsekreterare.

Aimee Ringholm Taffurelli

"Det bästa med mitt yrke är att få lära känna nya människor, och på så sätt också lära känna nya sidor hos mig själv."

Ditt jobb och din utveckling

Här kan du läsa om hur du kan utvecklas som anställd i Borås Stad.

För att arbeta som fritidslärare behöver du ha en eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan utbildning som är relevant för yrket, som till exempel pedagog.

En anställning i Borås Stad är en trygg anställning på flera sätt. Det finns en stark anställningstrygghet som betyder att det är ordning och reda i ditt anställningsavtal och det finns interna rutiner som stärker din anställningstrygghet. När du är ny får du introduktion och du får handledning, stöd från chef och kolleger för att du ska känna dig trygg i hur du utför ditt arbete.

I Borås Stad ser vi karriär mer som en klätterställning än som en stege och har en positiv inställning till att byta arbete inom kommunen. Om du vill klättra uppåt, nedåt, åt sidan eller stanna kvar och växa spelar ingen roll. Vilken utveckling och vilken karriär du vill göra i Borås Stad påverkar du själv. Det kan finnas möjligheter att exempelvis:

  • kompetensutveckla dig och fördjupa dig inom ramen för din befattning och bli specialist
  • ha andra uppdrag vid sidan av ditt huvudsakliga arbete
  • arbeta med utvecklingsfrågor både på ett operativt och strategiskt plan
  • få ökat ansvar i organisationen genom att bli chef

Öppen ungdomsverksamhet har även interna utbildningar som exempelvis ELD - Experience Learning Description och grundutbildning våldsprevention. Inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen har du dessutom tillgång till förvaltningsövergripande träffar och kompetensutveckling.

Som fritidsledare i Borås Stad ingår du i flera nätverk; europeiskt, nationellt och självklart inom staden. Framförallt ingår du i en personalgrupp med kollegor, både på den egna enheten men också i hela verksamheten.

Det europeiska nätverket innebär bland annat att vi tar emot volontärer från Europa som jobbar i den öppna ungdomsverksamheten som kollegor till dig. Tillsammans med unga planerar och genomför fritidsledare ungdomsutbyte samt har erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Borås Stad är medlemmar i det nationella nätverket KEKS, Kvalitet och Kompetens i samverkan. Som fritidsledare kan du delta i workshops och kompetenshöjande kurser samt ingå i olika arbetsgrupper.

Samverkan med andra förvaltningar och med civilsamhället, föreningar och organisationer, är en självklar del av arbetet och ett sätt att skapa mervärde för barn och unga.

Det finns många sätt du kan påverka ditt arbete. Varje månad sker så kallade arbetsplatsträffar (APT) där du träffar din chef och dina kollegor. Där går ni igenom verksamhetsfrågor, men ni tar också upp frågor om hälsa och friskvård, arbetsmiljö, ekonomi och facklig information. Varje år har du medarbetarsamtal med din chef där ni samtalar om just din arbetssituation. Däremellan sker förstås en vardaglig dialog mellan chefer och medarbetare som också skapar möjlighet för dig att påverka ditt arbete.

I Borås Stad pågår ett projekt med namnet Tillitsresan som går ut på att ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter. Tillitsresan handlar om att ge dig stor frihet i hur du löser ditt uppdrag och vara en medarbetare som är självständig, trygg och ansvarsfull.

Som fritidsledare i Borås Stad verkar du utifrån en positiv syn på barn och unga och drivs av viljan att stödja unga i deras personliga och sociala utveckling. Du har förmåga och metoder att skapa trygga, tillgängliga och jämlika sammanhang tillsammans med unga och kollegorna i verksamheten. Du bidrar till en socialt engagerande, lekfull och planerad verksamhet. Du synliggör ungas icke-formella och informella lärande, alltså de kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar de införskaffat genom den öppna ungdomsverksamheten.

Som medarbetare i Borås Stad förväntar vi oss att du aktivt bidrar med din kompetens och ditt kunnande i vårt arbete med att nå våra mål. Organisationens ledstjärnor – att vara professionella, engagerade och lärande - präglar även ditt yrkesutövande och du agerar alltid inom ramen för vad som styr den verksamhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Dela sidan: Fritidsledare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol