Meny

Meny

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Fritids- och folkhälsonämnden styr förvaltningen politiskt.


Uppdrag och ansvar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar för att ge stadens invånare en hälsofrämjande och innehållsrik vardag.

Förvaltningen ansvarar för:

  • Folkhälsoverksamheten
  • Badverksamhet
  • Föreningsverksamhet
  • Anläggningsverksamhet
  • Mötesplatser
  • Öppen ungdomsverksamhet

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Tommy Jingfors
Telefon: 033-35 73 66

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 187
  • Besöksadress: Sturegatan 38

Senast ändrad: 2018-11-27 08.04

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningen

g q n C