Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete, att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter, samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

Fritids- och folkhälsonämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar för att ge stadens invånare en hälsofrämjande och innehållsrik vardag.

Förvaltningen ansvarar för:

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Maria Wallengren
Telefon: 033-35 73 97

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: cirka 190
 • Besöksadress: Sturegatan 38
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...