Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Fritids- och folkhälsonämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar för att ge stadens invånare en hälsofrämjande och innehållsrik vardag.

Förvaltningen ansvarar för:

 • Folkhälsoverksamheten
 • Badverksamhet
 • Föreningsverksamhet
 • Anläggningsverksamhet
 • Mötesplatser
 • Öppen ungdomsverksamhet

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Maria Wallengren
Telefon: 033-35 73 97

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: cirka 190
 • Besöksadress: Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7,...

 • Ordförandeklubba

  Tekniska nämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

 • Kommunstyrelsen sammanträder

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet....