Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Fritids- och folkhälsonämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar för att ge stadens invånare en hälsofrämjande och innehållsrik vardag.

Förvaltningen ansvarar för:

  • Folkhälsoverksamheten
  • Badverksamhet
  • Föreningsverksamhet
  • Anläggningsverksamhet
  • Mötesplatser
  • Öppen ungdomsverksamhet

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Maria Wallengren
Telefon: 033-35 73 97

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 190
  • Besöksadress: Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender